Summary Nova natuurkunde

-
ISBN-13 9789402013221
250 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova natuurkunde". The author(s) of the book is/are Hans van Bemmel Lodewijk Koopman. The ISBN of the book is 9789402013221. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova natuurkunde

 • 9.1 het elektromagnetisch spectrum

 • Verschillende soorten telescopen geven verschillende soorten straling weer
 • Veranderend elektrisch veld in elektromagnetische straling wekt een magnetisch veld op
 • Snelheid elektromagnetische straling (formule)
  C= f x λ
 • Voortplantingssnelheid van licht in vacuüm (symbool)
  c
 • Microgolven
  Radiogolven met een korte golflengte
 • Elke soort elektromagnetische straling heeft een andere manier van interactie met materie, dit geeft andere informatie
 • Waar worden radiogolven mee geobserveerd?
  Radiotelescoop
 • Radiogolven kunnen door de atmosfeer en wolken heen. Infrarood wordt gebruikt voor observatie bij relatief koele objecten
 • Bruine dwerg
  'mislukte' ster met een te lage temperatuur
 • wat doet een optische telescoop?
  Zichtbaar licht waarnemen in het heelal
 • Atmosfeer constant in beweging door temperatuurverschillen. Hierdoor wordt licht uit het heelal afgebogen, hierdoor twinkelen sterren.
 • Waardoor kunnen telescopen op aarde minder details waarnemen?
  Door de waterdamp en stofdeeltjes in de atmosfeer
 • Welke straling absorbeert de atmosfeer niet zoveel zodat wij ze kunnen waarnemen?
  Zichtbaar licht & radiogolven
 • Beste plek voor een optische telescoop?
  Op een hoge plek in een droog gebied
 • Welke straling kan een optische telescoop ook waarnemen als de omstandigheden optimaal zijn?
  Infraroodstraling
 • Ruimtetelescopen
  Telescopen in de baan rond de aarde of zon
 • Voordeel ruimte telescopen?
  Kan straling waarnemen die niet door de atmosfeer komt
 • De hubble-telescoop kan een klein deel van het ultraviolet gebied waarnemen
 • wat is Zonnevlam en gammaflitsen?
  Korte heftige uitbarstingen gammastraling
 • 9.2 de kleur van een ster

 • Waar geeft de kleur van een ster informatie over?
  De temperatuur
 • Bestaat een verband tussen de temperatuur van een voorwerp en de uitgezonden straling
 • Alle voorwerpen zenden elektromagnetische straling uit met verschillende golflengtes
 • Wat kun je bepalen met een spectroscoop?
  Hoe intens een straling is bij een bepaalde golflengte
 • Veel straling die uitgezend wordt kan je niet zien
 • Wanneer een continue emmissiespectrum?
  Alle golflengtes aanwezig en gaat om een uitgezonden straling
 • Intensiteit van een straler
  Energie van de straling per seconde, uitgezonden per vierkante meter oppervlak
 • Intensiteit-dichtheid
  Intensiteit van de straler per nanometer uitgezonden straling
 • De grafiek die je krijgt met de intensiteit en de van de straling en intensiteit-dichtheid
  Stralingskromme
 • Zwarte straler
  Voorwerp dat alle elektromagnetische straling die erop valt volledig absorbeert
 • Door absorberen verhoogt de temperatuur en zendt het voorwerp meer straling uit
 • Wanneer een constante temperatuur bereikt?
  Als de absorptie en emissie van een straler in evenwicht zijn
 • Zijn zwarte stralers ideale stralers?
  Nee
 • Hoe komt het dat voorwerpen bij kamertemperatuur verschillende kleuren hebben?
  Door dat niet alle golflengten van elektromagnetische straling even goed worden geabsorbeerd
 • Als de temperatuur stijgt van een voorwerp
  Neemt de intensiteit bij alle golflengten toe. Piek plackkromme dan naar kortere golflengte
 • Verschuivingswet van Wien
  λmax X T = Kw
 • Wat bepaalt de piek als deze in het zichtbare licht is?
  De kleur van de straler
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurd er aan het eind van het leven van een witte dwerg
Het grootste deel van het gas stort in elkaar en vormt een plantaire nevel. De massa die overblijft is te klein voor kernfusie en koelt langzaam af
Witte dwergen
Sterren met hoge temperatuur die 8x zo grote zonne massa hebben, is eindstadium van deze ster
Ontstaan rode subreus of superreus
Binnenlaag zet uit, deze duwt buiten lagen verder naar buiten. Deze koelen af en afhankelijk van massa ontstaan deze gepaard met supernova-explosie
Naar mate een Blauwe of witte reuzen/reuzen en supperreuzen ouder wordt dan...
Fuseert de kern met steeds zwaardere elementen waar veel energie bij vrijkomt
Blauwe of witte reuzen/reuzen en supperreuzen hun leven
Zeer heldere sterren met een hoge temperatuur die kort leven
Reuzen en superreuzen
Hebben massa veel groter dan de zon
Bruinedwergen
Miskukte sterren met een te lage massa voor kernfusie, rechtsonderin de hoofdreeks
Hoofdreeks
Lange sliert die in HR- diagram loopt
Hoe ontstaat kernfusie
Door de hoogenoege dichtheid van de gekrompen stellaire stof- en gaswolken
Waar worden sterren uit gevormd
Stellaire stof- en gaswolken