Summary Nova nieuwe nask-1 3 vmbo-kgt

-
ISBN-10 9034560201 ISBN-13 9789034560209
299 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova nieuwe nask-1 3 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are R Tromp, M Eijkelkamp, Th Smits van G Altena Zanzara Illustrations Het Geel Punt ' s Alain Lebot. The ISBN of the book is 9789034560209 or 9034560201. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova nieuwe nask-1 3 vmbo-kgt

 • 1 Krachten

 • Als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend, kun je dat voelen. Bijvoorbeeld:
  - als iemand je een duw geeft
  - als het stevig waait
  - als je in een auto zit die plotseling snel optrekt
  - als je een tennisbal tegen je hoofd krijgt
 • Je kunt een kracht die op andere mensen of op voorwerpen worden uitgeoefend niet zin wat kun je wel zien?
  Je kunt het effect zien die de krachten hebben
 • Krachten kunnen de beweging van een voorwerp veranderen. Noem een voorbeeld met de woorden snelheid en richting.
  Bij een volleybalwedstrijd: De snelheid van de bal neemt toe als de speler er tegen slaat. De snelheid van de bal neemt af als een speler de bal stopt. Als spelers tegen de bal tikken of slaan veranderd de richting.
 • Krachten kunnen de vorm van een voorwerp veranderen, leg dit uit
  Als er een kracht op voorwerpen werkt, kunnen ze uitrekken of worden ingedrukt.
 • Noem 5 verschillende soorten krachten en wat het betekend
  - spierkracht: Spierkracht ontstaat doordat de spieren in je lichaam zich samentrekken
  - veerkracht: veerkracht ontstaat als je een veerkrachtig materiaal uitrekt of indrukt. De veerkracht verdwijnt weer als het materiaal terugkeert naar zijn oude vorm.
  - spankracht: Als je aan een touw trekt komt het touw strak te staan. Je kunt wel harder trekken, maar het touw trekt net zo hard terug.
  - zwaartekracht: is de kracht waarmee de harder aan jou trekt en alles om je heen
  - magnetische krachten: Als je de polen van twee magneten bij elkaar houdt voel je de magnetische krachten werken. Een noordpool en een zuidpool trekken elkaar aan maar 2 noordpolen stoten elkaar af.
 • Kracht tekenen:
  - de richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt.
  - het aangrijpingspunt van de pijl geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend.
  - de lengte van de pijl geeft aan hoe groot de kracht is.
 • Hoe geef je aan dat het om kracht gaat?
  Wordt bij de pijl een F gezet (van force=kracht)
 • Waar ligt het massamiddelpunt?
  Meestal in het midden van een voorwerp.
 • 1.1 krachten herkennen

 • krachten kun je niet zien .

   

  gevolgen van kracht zie je wel.

  • snelheid
  • richting
  • vorm verandering

  spierkracht --> spieren --> lopen, armpje drukken

  magnetischekracht --> magneet --> sorteren van vuilnis

  windkracht --> wind --> windmolen

  spankracht --> touw --> touwtje trekken

  zwaartekracht --> aantrekingskracht van de aarde

  veerkracht --> veren --> auto's trampolines

   

  krachten teken doe je met een peil die ook wel een vector wordt genoemt.

   

  • richting 
  • grote
  • aangrijpingspunt

  krachten kun je meten met een krachtmeter.

   

  zwaartekracht = massa x 10

  F2 = M x 9 = 93 x 10 = 930 N

 • Welke effecten kunnen krachten hebben op een voorwerp.

  Krachten kunnen de beweging, snelheid, richting en vorm veranderen van een voorwerp

 • Krachten die op mensen of op voorwerpen worden uitgeoefend, kun je niet zien of voelen. Je kunt alleen zien welk effect die krachten hebben.

   

  effecten: bewegingsverandering, snelheidsverandering, richtingverandering en vorm verandering.

 • 1.1.1 krachten in je omgeving

 • Je kunt krachten die op mensen of op voorwerpen worden uitgeoefend niet zien of voelen je kunt alleen...
  Het effect zien die die krachten hebben
 • Welke effecten kun je zien
  - de snelheid
  - de richting
  - beweging
 • Welke soorten krachten zijn er
  Zwaartekracht, spierkracht, veerkracht, spankracht en magnetische kracht
 • Wat is zwaartekracht
  De kracht waarmee de aarde trekt aan jou en alles om je heen, de zwaartekracht werkt altijd en overal op aarde
 • Hoe ontstaat spierkracht
  Spierkracht ontstaat doordat de spieren in je lichaam zich samentrekken
 • Hoe ontstaat veerkracht
  Veerkracht ontstaat als je een veerkrachtig materiaal uitrekt of indrukt, de veerkracht verdwijnt weer als het materiaal terugkeert naar zijn oude vorm
 • Wat biedt een touw
  Spankracht
 • Wat zijn magnetische krachten
  Als een noordpool en een zuidpool aan elkaar trekken
 • Hoe kun je de kracht tekenen als een pijl
  - het aangrijpingspunt van de pijl geeft aan waar de kracht wordt uitgeoefend
  - de richting van de pijl geeft aan in welke richting de kracht werkt
  - de lengte van de pijl geeft aan hoe groot de kracht is
 • Wat is het massamiddelpunt
  Alle massa van het voorwerp samengebald in een punt, meestal in het midden van het voorwerp
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar bevind de stroom de meeste weerstand bij het in lichaam
Op plaatsen waar hij het lichaam in en uitgaat, de contactweerstand
Wanneer staat de transistor in de aan-stand
Als er een kleine stroom loopt van de basis (B) naar de emitter (E). Er kan dan een veel grotere stroom lopen van de collector (C) naar de emitter
Welke 3 aansluitpunten heeft een transistor
- de collector (C)
- de basis (B)
- de emitter (E)
Welke nadelen heeft een transistor vergeleken met een relais
Je kunt er minder grote stromen mee schakelen, relais biedt extra veiligheid doordat je 2 aparte stroomkringen hebt met elk een eigen spanningsbron
Welke  voordelen heeft een transistor vergeleken met een relais
Kleiner dan een relais en ook goedkoper, en verbruikt minder elektrische energie
Wat kun je nog meer als automatische shakelaar gebruiken
Een transistor
Wat is een reedcontact
Een schakelaar die reageert op een magneet
Welke 2 stroomkringen zijn er
- de stroomkring van de elektromagneet
- de stroomkring die je wilt bedienen
Hoe wordt het contactpunt waarbij de stroomkring gesloten is ook wel genoemd
Het maakcontact (M)
Hoe wordt het contactpunt waarbij de stroomkring is onderbroken ook wel genoemd
Het breekcontact (B)