Summary Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt

-
ISBN-10 9034566439 ISBN-13 9789034566430
333 Flashcards & Notes
50 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are R Tromp, M Eijkelkamp, Th Smits. The ISBN of the book is 9789034566430 or 9034566439. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt

 • 1 Krachten

 • I1. een kracht is een vector, het heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt.

  2. een magneet heeft veldlijnen, lijnen die de richting van de magnetische kracht aangeven.

 • Wat zijn de effecten van krachten
  de vorm en de beweging van een voorwerp veranderen.
 • 1 KJ =                 J
  1000 J
 • hoe kun je krachten meten
  met een krachtmeter
 • 1 MJ=               J
  1000000 J
 • hoe word een vector getekend
  als pijl
 • 1 GJ=                J
  1000000000 J
 • noem verschillende soorten krachten
  zwaartekracht, veerkracht, spankracht, spierkracht, magnetische krachten, elektrische krachten.
 • 1 TJ=                  J
  1000000000000 J
 • wat zijn trekkrachten
  krachten die het materiaal uitrekken
 • Als jeroen thuis komt, zet hij de thermostaat omhoog. De cv-ketel (24 Kw) brandt daarna 10 minuten op vol vermogen. Hoeveel warmte levert de cv-ketel in die tijd?
  1. P = 24 KW -->24000W
      t = 10 min = 10 * 60=600 Sec
  2.  E=P*t
  3. E=24000 * 600
  4. 14400000 J --> 14,4 MJ
 • Ez = m x g x h 
  Ek = 1/2m x v2  
  m = kg,     g = 10 N,    V2 = m/s
 • waar staan trekkrachten op
  op kabels
 • De tankauto kan 40000 liter benzine vervoeren. 1 liter benzine levert ongeveer 33 MJ aan energie. Hoe groot is de hoeveelheid energie van de hele lading
  33MJ=33000000 J
  totale energie - 40000 * 33000000 = 1,32 * 10^12 J = 1,32 TJ
 • wat zijn drukkrachten
  krachten die het materiaal in elkaar drukken
 • noem 5 energie bronnen
  aardgas, zonlicht, wind, windturbines, waterkracht
 • waar staan drukkrachten op
  op de pylonen
 • zure regen wordt veroorzaakt door
  zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) veroorzaken zure regen . door verbranding van brandstoffen ontstaan die gassen
 • verschillende bouwmaterialen
  baksteen, beton, hout
 • wat veroorzaakt horizon vervuiling
  windturbines zorgen voor bijv horizonvervuiling en zijn gevaarlijk voor trekvogels.
 • Als de zon volop schijnt, is het ingestraalde vermogen 1000W/m2. een zonnepaneel met een oppervlak van 1,2 m2 levert dan een vermogen van 140 Watt. bereken het rendement van dit zonnepaneel.
  1.Pop = 1,2 * 1000 = 1200 W
     Paf = 140 Watt 
  2. N = Paf : Pop * 100   
  3. N = 140 : 1200 * 100 
  4/5 N= 11,6 --> 12 %
 • waar moet een ontwerper rekening mee houden
  ontwerpeisen
 • Ek=1/2 m * v2

  als je m invult in KG, en v in M/s, vind je de kinetische energie in joule
 • hoe word de nettokracht ook wel genoemd
  resulterende kracht of resultante
 • Ez = m*g*h

  Als je m invult in kg, g in N/kg en h in m, vind je de zwaarte-energie in joule
 • hoe word het samenstellen van krachten genoemd
  construeren van de resultante
 • E.el = p * t = U * I * t

  als je u invult in V, I in A en t in S, vind je de elektrische energie in joule (j)
 • Achter de drieklovendam ligt het grootste stuwmeer ter wereld ( afbeelding 15). In het droge seizoen stroomt er per seconden 5900 m3 (5,9 * 10^6) water het meer in. Het hoogteverschil tussen het oppervlak van het meer en de onderkant van de stuwdam is 175 m. Bereken hoeveel zwaarte-energie het stuwmeer per seconden kan leveren
  1. m = 5,9 * 10^6 Kg --> 5900000 KG
      g = 10 N/kg
      h = 175 m
  2. Ez = m*g*h   
  3. Ez = 5900000 * 10 * 175 
  4/5. Ez = 10,3 * 10^9 (10,3 GJ)
 • Een heipaal wordt de grond in geheid met behulp van een heiblok. Het heiblok heeft een massa van 1500 KG. Het heiblok raakt de paal met een snelheid van 4,0 m/s. Bereken hoe groot de kinetische energie van het heiblok op dat moment is
  1. M = 1500 Kg
      V = 4,0 M/s
  2. Ek = 1/2 m *v^2
  3. Ek = 750 * 4^2
  4/5. = 12000 J
 • Hoe ver moet een helling omhooglopen om een vrachtauto die 90 km/h rijdt, weer tot stilstand te brengen?
  1. V= 90 km/h = 25 m/s
      g = 10 N/Kg 
  2. m * g * h = 1/2m * V 
  3. m * 10 = 1/2 * 625 
  4/5. H = 312,5 : 10 = 31,25 Meter
 • Als de zon volop schijnt, is het ingestraalde vermogen 100 W/m2. een zonnepaneel met een oppervlak van 1,2 m2 levert dan een vermogen van 140 Watt. bereken het rendement van dit zonnepaneel.
  1.Pop = 1,2 * 1000 = 1200 W
     Paf = 140 Watt 
  2. N = Paf : Pop * 100   
  3. N = 140 : 1200 * 100 
  4/5 N= 11,6 --> 12 %
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Des te groter de weerstand en de capaciteit...
Des te langer het lampje blijft branden
Waar hangt het van af hoe lang een lampje blijft branden
- de weerstand van het lampje
- de capaciteit van de condensator
Noem toepassingen voor een condensator
- een smartphone-accu met een supercondensator, kan in 1 minuut worden opgeladen.
- een zaklamp met leds en een supercondensator, kan na anderhalve minuut opladen 2 uur schijnen.
- zonnecellen met een supercondensator, kan meer energie uit het zonlicht opslaan
Wat is de capaciteit en hoe wordt het aangegeven
Bepaalt hoeveel elektrische energie de condensator kan opslaan, eenheid van capaciteit is farad (F), wordt meestal microfarad gebruikt is 1 miljoenste Farad
Wat gebeurt er als je een condensator aansluit op een gelijkspanning
Er gaat een laadstroom lopen, stroomsterkte wordt steeds kleiner tot condensator helemaal vol is
Wat is een condensator
Een oplaadbare spanningsbron, je kunt er elektrische energie mee opslaan die je later weer kunt gebruiken
Welke 3 onderdelen komen vaak voor in een automatische schakeling
Een sensor, een actuator, een verwerker
Met welke formule kun je de vervangingsweerstand berekenen
1/Rv=1/R1+1/R2
Hoe bereken je de totale stroomsterkte in een parallelschakeling
It=I1+I2
Wat is de formule om de stroomsterkte door weerstand 2 te berekenen
I2= U/R2