Summary Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt

-
ISBN-10 9034566439 ISBN-13 9789034566430
231 Flashcards & Notes
45 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt". The author(s) of the book is/are R Tromp, M Eijkelkamp, Th Smits. The ISBN of the book is 9789034566430 or 9034566439. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova nieuwe nask-1 4 vmbo-kgt

 • 1 Krachten

 • I1. een kracht is een vector, het heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt.

  2. een magneet heeft veldlijnen, lijnen die de richting van de magnetische kracht aangeven.

 • Wat zijn de effecten van krachten
  de vorm en de beweging van een voorwerp veranderen.
 • 1 KJ =                 J
  1000 J
 • hoe kun je krachten meten
  met een krachtmeter
 • 1 MJ=               J
  1000000 J
 • hoe word een vector getekend
  als pijl
 • 1 GJ=                J
  1000000000 J
 • noem verschillende soorten krachten
  zwaartekracht, veerkracht, spankracht, spierkracht, magnetische krachten, elektrische krachten.
 • 1 TJ=                  J
  1000000000000 J
 • wat zijn trekkrachten
  krachten die het materiaal uitrekken
 • Als jeroen thuis komt, zet hij de thermostaat omhoog. De cv-ketel (24 Kw) brandt daarna 10 minuten op vol vermogen. Hoeveel warmte levert de cv-ketel in die tijd?
  1. P = 24 KW -->24000W
      t = 10 min = 10 * 60=600 Sec
  2.  E=P*t
  3. E=24000 * 600
  4. 14400000 J --> 14,4 MJ
 • Ez = m x g x h 
  Ek = 1/2m x v2  
  m = kg,     g = 10 N,    V2 = m/s
 • waar staan trekkrachten op
  op kabels
 • De tankauto kan 40000 liter benzine vervoeren. 1 liter benzine levert ongeveer 33 MJ aan energie. Hoe groot is de hoeveelheid energie van de hele lading
  33MJ=33000000 J
  totale energie - 40000 * 33000000 = 1,32 * 10^12 J = 1,32 TJ
 • wat zijn drukkrachten
  krachten die het materiaal in elkaar drukken
 • noem 5 energie bronnen
  aardgas, zonlicht, wind, windturbines, waterkracht
 • waar staan drukkrachten op
  op de pylonen
 • zure regen wordt veroorzaakt door
  zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) veroorzaken zure regen . door verbranding van brandstoffen ontstaan die gassen
 • verschillende bouwmaterialen
  baksteen, beton, hout
 • wat veroorzaakt horizon vervuiling
  windturbines zorgen voor bijv horizonvervuiling en zijn gevaarlijk voor trekvogels.
 • Als de zon volop schijnt, is het ingestraalde vermogen 1000W/m2. een zonnepaneel met een oppervlak van 1,2 m2 levert dan een vermogen van 140 Watt. bereken het rendement van dit zonnepaneel.
  1.Pop = 1,2 * 1000 = 1200 W
     Paf = 140 Watt 
  2. N = Paf : Pop * 100   
  3. N = 140 : 1200 * 100 
  4/5 N= 11,6 --> 12 %
 • waar moet een ontwerper rekening mee houden
  ontwerpeisen
 • Ek=1/2 m * v2

  als je m invult in KG, en v in M/s, vind je de kinetische energie in joule
 • hoe word de nettokracht ook wel genoemd
  resulterende kracht of resultante
 • Ez = m*g*h

  Als je m invult in kg, g in N/kg en h in m, vind je de zwaarte-energie in joule
 • hoe word het samenstellen van krachten genoemd
  construeren van de resultante
 • E.el = p * t = U * I * t

  als je u invult in V, I in A en t in S, vind je de elektrische energie in joule (j)
 • Achter de drieklovendam ligt het grootste stuwmeer ter wereld ( afbeelding 15). In het droge seizoen stroomt er per seconden 5900 m3 (5,9 * 10^6) water het meer in. Het hoogteverschil tussen het oppervlak van het meer en de onderkant van de stuwdam is 175 m. Bereken hoeveel zwaarte-energie het stuwmeer per seconden kan leveren
  1. m = 5,9 * 10^6 Kg --> 5900000 KG
      g = 10 N/kg
      h = 175 m
  2. Ez = m*g*h   
  3. Ez = 5900000 * 10 * 175 
  4/5. Ez = 10,3 * 10^9 (10,3 GJ)
 • Een heipaal wordt de grond in geheid met behulp van een heiblok. Het heiblok heeft een massa van 1500 KG. Het heiblok raakt de paal met een snelheid van 4,0 m/s. Bereken hoe groot de kinetische energie van het heiblok op dat moment is
  1. M = 1500 Kg
      V = 4,0 M/s
  2. Ek = 1/2 m *v^2
  3. Ek = 750 * 4^2
  4/5. = 12000 J
 • Hoe ver moet een helling omhooglopen om een vrachtauto die 90 km/h rijdt, weer tot stilstand te brengen?
  1. V= 90 km/h = 25 m/s
      g = 10 N/Kg 
  2. m * g * h = 1/2m * V 
  3. m * 10 = 1/2 * 625 
  4/5. H = 312,5 : 10 = 31,25 Meter
 • Als de zon volop schijnt, is het ingestraalde vermogen 100 W/m2. een zonnepaneel met een oppervlak van 1,2 m2 levert dan een vermogen van 140 Watt. bereken het rendement van dit zonnepaneel.
  1.Pop = 1,2 * 1000 = 1200 W
     Paf = 140 Watt 
  2. N = Paf : Pop * 100   
  3. N = 140 : 1200 * 100 
  4/5 N= 11,6 --> 12 %
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.