Summary Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt

-
ISBN-10 9034566307 ISBN-13 9789034566300
389 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt". The author(s) of the book is/are J Geertzen, T de Valk Maarten Bosch Het Geel Punt ' s James L Amos. The ISBN of the book is 9789034566300 or 9034566307. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova nieuwe nask-2 4 vmbo-gt

 • 1 stoffen en deeltjes

 • Alles om ons heen is opgebouwd uit stoffen, al deze stoffen bestaan uit kleinere deeltjes, deze deeltjes worden meestal moleculen genoemd.
  druivensuiker is en stof die alleen uit druivensuikermoleculen bestaat. Druivensuiker is daarom een zuivere stof. In de scheikunde bedoel je met 'stoffen' altijd zuivere stoffen. Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltjes (moleculen of atomen)
  lucht bestaat voornamelijk uit zuurstof en stikstof. Omdat lucht uit verschillende soorten stoffen bestaat wordt ze een mengsel genoemd. Een mengsel bestaat uit verschillende soorten stoffen. Mengsels bestaan dan ook uit verschillende soorten deeltjes (moleculen of atomen). Je kunt zuivere stoffen herkennen aan hun specifieke stofeigenschappen zoals:
  1. Fase bij normale druk en kamertemperatuur
  2. Geur
  3. Kleur
  4. Oplosbaarheid
  5. Kookpunt en smeltpunt
  6. Elektrische geleidbaarheid
  Als je veel energie aan een zuivere stof toevoegt kan het gebeuren dat deze stof wordt afgebroken in twee of meerdere nieuwe zuivere stoffen je noemt dit een ontledingsreactie. Het merendeel van de stoffen zijn ontleedbare stoffen. Ontleedbare stoffen bestaan uit twee of meer atoomsoorten. Ze worden ook wel verbindingen genoemd. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen, atomen zijn dus de bouwstenen van een molecuul. De 118 niet ontleedbare stoffen worden ook wel de elementen genoemd niet ontleedbare stoffen bestaan uit 1 atoomsoort. Alle metalen zijn opgebouwd uit losse atomen en zijn hierdoor atomaire stoffen, er bestaan ook niet metalen die uit losse atomen zijn opgebouwd namelijk helium, neon en argon. Stoffen die opgebouwd zijn uit alleen losse atomen noem je atomaire stoffen. Bij hij scheiden van een mengsel worden deze moleculen gesorteerd er vindt hierbij geen chemische reactie plaats en de moleculen blijven dus hetzelfde. Als je een stof ontleedt vindt er wel een chemische reactie plaats tijdens deze reactie worden de moleculen afgebroken en worden er nieuwe stoffen gevormd
 • Alle stoffen bestaan uit kleinere deeltjes, hoe worden deze deeltjes genoemd
  Moleculen
 • Wat is een zuivere stof
  Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltjes (moleculen of atomen)
 • Wat is een mengsel
  Bestaan uit verschillende soorten stoffen dus ook uit verschillende soorten deeltjes (moleculen of atomen)
 • Benoem de stofeigenschappen van zuivere stoffen
  1. Fase bij normale druk en kamertemperatuur
  2. Geur
  3. Kleur
  4. Oplosbaarheid
  5. Kookpunt en smeltpunt
  6. Elektrische geleidbaarheid
 • Wat is een ontledingsreactie
  Als je veel energie aan een zuivere stof toevoegt, kan het gebeuren dat deze stof wordt afgebroken in twee of meerdere nieuwe zuivere stoffen
 • Waaruit bestaan ontleedbare stoffen en hoe worden ze ook wel genoemd
  Twee of meer atoomsoorten, en ze worden ook wel verbindingen genoemd
 • Wat zijn atomen
  Moleculen zijn opgebouwd uit atomen, de atomen zijn dus de bouwstenen van een molecuul
 • Hoe worden de 118 niet ontleedbare stoffen ook wel genoemd
  De elementen
 • Alle metalen zijn opgebouwd uit … en zijn hierdoor …
  Losse atomen, atomaire stoffen
 • Welke niet metalen zijn ook opgebouwd uit losse atomen
  Helium, neon en argon
 • Hoe noem je stoffen die alleen opgebouwd zijn uit losse atomen
  Atomaire stoffen
 • Wat is ontleden
  Er vindt een chemische reactie plaats, tijdens deze reactie worden de moleculen afgebroken en worden er nieuwe stoffen gevormd
 • Wat is scheiden
  Moleculen worden gesorteerd er vindt hierbij geen chemische reactie plaats en de moleculen blijven hetzelfde
 • 1.1 wat zijn stoffen

 • Waarin staan de atomen gerangschikt
  Het perodiek systeem der elementen
 • Hoe is elk element aangeveven in de tabel
  Met een symbool
 • Hoe wordt de horizontale lijn in het periodiek systeem genoemd
  Periode
 • Hoe wordt de verticale kolom in het periodieke systeem genoemd
  Groep
 • Hoe worden de metalen aangegeven in het periodieke systeem
  Met de kleur grijs
 • Hoe worden niet metalen aangegeven in het periodieke systeem
  In het paars en oranje
 • Welke stofeigenschappen hebben niet metalen in vaste toestand
  1. Ze zijn dof
  2. Ze zijn breekbaar
  3. Ze zijn slechte geleiders van warmte en elektriciteit
 • Welk niet metaal is vloeibaar bij kamertemperatuur
  Broom
 • Wat is groep 18 van het periodieke systeem
  De edelgassen
 • Noem de bekendste vormen van edelgassen
  Helium, Neon, en argon
 • Noem een eigenschap van edelgassen
  Reageren vrijwel niet met andere stoffen
 • Edelgassen komen alleen als ……. Voor
  Lose atomen
 • Wat is groep 17 van het periodieke systeem
  De groep van halogenen
 • Welke elementen bevat groep 17
  Fluor, chloor, broom, jood
 • Noem een kenmerk van halogenen
  Ze gaan gemakelijk een verbinding aan met een metaal, wanneer een metaal een verbinding aangaat met een halogeen ontstaat en een zout, een ander woord voor halogeen is zoutvormer
 • Halogenen vormen moleculen die bestaan uit...
  2 atomen
 • In welke vormen kan koolstof voorkomen
  Roet, grafiet en diamant
 • Welke stofeigenschappen hebben metalen
  1. Ze glimmen als ze gepolijst worden
  2. Ze zijn buigbaar
  3. Ze zijn goede geleiders van warmte en elecktriciteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is titreren
Een manier om te bepalen hoeveel er van een bepaalde stof ( zuur of base) aanwezig is
Wat zijn de tribuneionen
Ionen die niet aan de reactie hebben meegedaan
Noem voorbeelden van zuur-basereacties
- ontzuren van zoutzuur met behulp van natronloog
- neutraliseren van ammoniak die vrijkomt uit de mest in veestallen
- ontkalken van een verwarmingselement in een koffiezetapparaat met schoonmaakazijn
- tegengaan van verzuring van bossen en landbouwgronden door strooien met ongebluste kalk
- vorming van ammoniumnitraat ( een kunstmest)
Hoe noem je een zuur base reactie ook wel
Neutralisatie
Een base kan H+
Opnemen
Een zuur kan H+
Afstaan
Noem de eigenschappen van een base
- bevatten stoffen of deeltjes die H+ binden
- hebben een PH-waarde groter dan 7
- smaken zeepachtig. Wil je de pH van een basische oplossing onderzoeken, dan is het veiliger om indicatoren te gebruiken
- geleiden elektrische stroom
- reageren met vet
- reageren met zuren
Een deeltje dat H+ bindt noem je een...
Base
Noem de eigenschappen van zuuroplossingen
- bevatten H+-ionen
- hebben een ph waarde kleiner dan 7
- smaken zuur
-geleiden elektrische stroom
-kunnen worden geelektrolyseerd, daarbij ontstaat H2-gas aan de negatieve elektrode
- reageren sterk met onedele metalen
Een zuur is een stof die....
H+ kan afstaan