Summary Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV

-
ISBN-10 9034560058 ISBN-13 9789034560056
380 Flashcards & Notes
109 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV". The author(s) of the book is/are Th Smits, F Alkemade, R Tromp van H Geurts Zanzara Illustrations Het Geel Punt ' s CNAM Paris. The ISBN of the book is 9789034560056 or 9034560058. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova: nieuwe natuur- en scheikunde 3HV

 • 2.1 lichtbreking

 • Wat is lichtbreking?
  Als een lichtstraal op het oppervlak van een doorzichtige stof valt, verandert de straal van richting.
 • Wat is de normaal?
  • De plaats waar de lichtstraal op het doorzichtige stof valt.
  • De lijn die loodrecht op het doorzichtige stof valt.
 • Wat is de hoek van inval?
  De hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal.
 • Wat is de hoek van breking?
  De hoek tussen de gebroken lichtstraal en de normaal.
 • Maak de zin af.

  Als lichtstralen van lucht naar perspex gaan, worden ze naar de normaal toe gebroken: ...................................
  <r is dan altijd kleiner dan <i.
 • Maak de zin af.

  Als lichtstralen van perspex naar lucht gaan, worden ze van de normaal af gebroken: ...................................
  <r is dan altijd groter dan <i.
 • Verandert de lichtstraal alleen als de lichtstraal het stuk perspex binnenkomt?
  Ja.
 • Wordt de lichtstraal gebroken als hij bij de ronde kant van het perspex komt?
  Nee.
 • Als je een lichtstraal op de ronde kant van het perspex laat vallen, hoeveel graden moet de hoek van inval dan zijn? En waarom?
  De hoek van inval moet dan kleiner zijn dan 42 graden. 
  Anders wordt de lichtstraal teruggekaatst.
 • Als je de gebroken lichtstraal gaat teken, en de lichtstraal loopt van lucht naar perspex. Wat staat er dan aan de horizontale as? En wat aan de verticale as?
  • Horizontale as: <i
  • Verticale as: <r.
 • Als je de gebroken lichtstraal gaat teken, en de lichtstraal loopt van perspex naar lucht. Wat staat er dan aan de horizontale as? En wat aan de verticale as?
  • Horizontale as: <r.
  • Verticale as: <i.
 • Wat is de formule voor de brekingswet?
  sin i : sin r = n
 • Wat is de afkorting van de brekingsindex?
  n.
 • Maak de zin af.

  Hoe groter de brekingsindex, des te sterker..............
  Wordt het licht gebroken.
 • Wat is de brekingsindex van alcohol?
  1,36
 • Wat is de brekingsindex van diamant?
  2,4
 • Wat is de brekingsindex van glas?
  1,5
 • Wat is de brekingsindex van ijs?
  1,3
 • Wat is de brekingsindex van perspex?
  1,5
 • Wat is de brekingsindex van petroleum?
  1,45
 • Wat is de brekingsindex van water?
  1,33
 • Als de lichtstraal van glas naar lucht gaat krijg je een bijzonder verschijnsel. Wat is dit verschijnsel?
  De totale reflectie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe werken negatieve lenzen?
Divergerend, dat wil zeggen dat als de lichtstralen op de lens vallen, ze naar buiten worden afgebogen.
Hoe werken positieve lenzen?
Convergerend, dat wil zeggen dat als de lichtstralen op de lens vallen, ze naar binnen worden afgebogen.
In welke 2 groepen kun je lenzen verdelen?
Positieve en negatieve lenzen.
Wat zijn lenzen?
Dingen waarmee je de wereld om je heen scherper kunt zien.
veerkracht uitrekenen=
Fv= C * u 
Fv ; veerkracht in Newton
C ; veerconstante (eigenschap van de veer)
u ; uitrekking (lengte die erbij is gekomen)
normaalkracht is...
Fn .  de kracht waarmee de ondergrond het voorwerp terugduwt. het gaat altijd in tegenovergestelde richting, dus even groot als Fg
gewicht is..
!geen massa!
de kracht waarmee een voorwerp op de ondergrond drukt (door zwaartekracht).
als je zweeft heb je geen gewicht (wel massa)
zwaartekracht formule=
Fz=m * g 
Fz ; in Newton
m ; massa in kg
g ; valversnelling op aarde : 9,81 N/kg of m/sec2
als de snelheid constant is betekent dat dat de Fnetto...
de Fnetto is dan 0N
veerconstante uitrekenen =
veerconstante= kracht/uitrekking
in symbolen; C=F/u 
hoe groter de veerconstante, hoe stugger de veer