Summary Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 903455421X ISBN-13 9789034554215
441 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". The author(s) of the book is/are Th Smits, R Tromp van G Altena, A Boots, L van der Velpen DDCom Het Geel Punt. The ISBN of the book is 9789034554215 or 903455421X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 5.1 De stroomkring

 • Hoe kun je een gloeilampje laten branden?
  Je kunt een gloeilampje laten branden door er elektrische stroom door te laten lopen.
 • Wanneer lukt het alleen om een gloeilampje te laten branden door er elektrische stroom doorheen te laten lopen?
  Het lukt alleen om op die manier een gloeilampje te laten branden als je een gesloten stroomkring maakt.
 • Hoe worden stoffen waar elektrische stroom door kan lopen genoemd?
  Stoffen waar elektrische stroom doorheen kan lopen worden geleiders genoemd.
 • Wanneer wordt water een goede geleider?
  Water wordt een goede geleider als je er bijv. zout of zuur in doet.
 • Hoe heet een geleidende vloeistof?
  Een geleidende vloeistof heet een elektrolyt.
 • Hoe worden stoffen die elektrische stroom niet of slecht geleiden genoemd?
  Stoffen die elektrische stroom niet of slecht geleiden worden isolatoren genoemd.
 • Wat is voor het elektriciteitssnoer de geleider?
  De geleider voor een elektriciteitssnoer is koperdraad.
 • Wat is bij de fietsverlichting een van de geleiders(van fiets)?
  Bij fietsverlichting is het metalen fietsframe zelf een van de geleiders.
 • Wat  kun je met een schakelaar in een stroomkring?
  Je kunt met een schakelaar een stroomkring openen of sluiten
 • Wat is de isolerende stof als een schakelaar openstaat?
  Als een schakelaar openstaat is de lucht de isolerende stof.
 • Waardoor loopt de stroom in een gloeilamp?
  In een gloeilamp loopt de stroom door een gloeidraad van het metaal wolfraam.
 • Hoe geeft een gloeilamp ligt?
  Een gloeilamp geeft licht doordat het wolfraam heet wordt. Wolfraam heeft een hoge ontbrandingstemperatuur(3407 C) en straalt bij 3000 C een mooi, wit licht uit.
 • Hoe kunnen ze het lange gloeidraad in de glazen bol opbergen?
  Om de lange gloeidraad in de glazen bol te kunnen opbergen, wordt de gloeidraad meestal dubbel gespiraliseerd.
 • Hoe wordt het metaal genoemd waaruit de diode bestaat?
  De diode bestaat uit halfgeleider.
 • Wat is de diode?
  De diode is een geleider als de stroom er in de ene richting doorheen wil en een isolator als de stroom er in de tegenovergestelde richting doorheen wil.
 • Waar staat LED voor?
  LED staat voor: Light Emitting Diode
 • Wat is de LED?
  De LED is een diode die licht geeft als er een stroom doorheen loopt.
 • Wat is een voorbeeld van de LED?
  Een voorbeeld van de LED is het controlelampje op een tv of videorecorder.
 • 5.2 Spanningsbronnen

 • Wat zijn veel gebruikte spanningsbronnen?
  Veelgebruikte spanningsbronnen zijn:
  • batterijen
  • accu's
  • dynamo's
 • Hoe noem je een spanningsbron die wordt opgewekt met behulp van een scheikundige (chemische) reactie?
  Spanningsbronnen die zo worden opgewekt worden chemische spanningsbronnen genoemd.
 • Wanneer is een chemische spanningsbron (batterij) leeg?
  Een chemische spanningsbron (batterij) is leeg als de stoffen die reageren op zijn, dan levert hij geen spanning meer.
 • Wat heb je altijd bij een chemische spanningsbron?
  Bij een chemische spanningsbron heb je altijd:
  • twee elektroden (van twee verschillende geleidende stoffen)
  • een elektrolyt (geleidende vloeistof)
 • Waarom horen deze batterijen bij het klein chemisch afval
  Deze batterijen horen bij het klein chemisch afval, omdat ze giftige stoffen bevatten.
 • Hoe wordt er in een dynamo spanning opgewekt en wat ontstaat er dan?
  In een dynamo wordt spanning opgewekt door een magneet langs eens spoel te laten draaien. Er ontstaat dan een wisselspanning
 • Waardoor wordt de spanning in een stopcontact opgewekt en wat zijn het?
  De spanning in een stopcontact wordt opgewekt door generatoren in een elektriciteitscentrale. Dat zijn een soort grote dynamo's.
 • Waarvoor staat de letter 'U' op een batterij ?
  De letter 'U' heeft aan welke spanning hij levert.
 • Waarin wordt de grootte van de spanning opgegeven ?
  De grootte van de spanning wordt opgegeven in volt (V)
 • Waar kun je de spanning die een batterij levert meten ?
  De spanning die een batterij levert kun je meten met een spanningsmeter
 • Hoe wordt een spanningsmeter ook wel genoemd ?
  Een spanningsmeter wordt ook wel voltmeter genoemd.
 • Uit hoeveel cellen bestaat een platte batterij ?
  Een platte batterij bestaat uit drie cellen
 • Hoe kun je een spanning van 6,0 volt maken?
  Je kunt een spanning van 6,0 volt maken door vier staafbatterijen van 1,5  op de goede manier achter elkaar te schakelen.
 • Hoe kun je een staafbatterij op de goede manier achter elkaar inschakelen?
  Een staafbatterij kun je op de goede manier achter elkaar inschakelen door de minpool van de ene batterij tegen de pluspool van de andere batterij.
 • Welke spanning wordt laagspanning genoemd?
  Het wordt laagspanning genoemd als de spanning kleiner is dan 20 volt, dus ongevaarlijk
 • Waarom wordt er voor hoogspanning altijd gewaarschuwd ?
  Omdat hoogspanning een spanning hoger dan 20 volt heeft, en dus gevaarlijk is.
 • Wat is een transformator ?
  Een transformator kan een hoge spanning omzetten in lage spanning, het omgekeerde kan ook.
 • Op wat voor spanning werkt een transformator alleen ?
  Een transformator werkt alleen op wisselspanning
 • Wat kun je doen om te begrijpen wat spanning en stroom is ?
  Om te begrijpen wat spanning en stroom is, kun je gebruikmaken van een model
 • Wat is een veelgebruikt model ?
  Een veelgebruikt model is het watermodel
 • Wat is in een watermodel net zoiets als een schakelaar?
  Een schakelaar is net zoiets als een kraan in een watermodel.
 • Wat is in een watermodel net zoiets als een spanningsbron?
  Een spanningsbron in net zoiets als een pomp in een watermodel.
 • Wat is het verschil tussen spanning en stroom?
  Het verschil tussen spanning en stroom is dat:
  • Je kunt spanning hebben zonder stroom
  • Je kunt geen stroom hebben zonder spanning
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een ander word voor bevriezen?
stollen
wat is ijzel?
ijzel is zeer koude regen die bevriest als het de grond aanraakt
wat is rijp?
rijp bestaat uit enorme kleine ijskristallen
wat is dauw?
dauw bestaat uit kleine waterdruppeltjes
welke andere worden zijn er voor neerslag?
-dauw
-rijp
-ijzel
zijn faseovergangen altijd om keer baar?
ja
welke 6 faseovergange zijn er
-smelten
-verdampen
-suldimeren
-stollen
-condenceren
-rijpen
hoeveel faseovergange zijn er?
er zijn er 6
wat is fase overgang?
faseovergang is wanneer je van de ene fase overgaat naar een andere
welke drie fasen zijn er?
-vast
-vloeibaar
-gas