Summary Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034557782 ISBN-13 9789034557780
190 Flashcards & Notes
14 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.
 • F Alkemade van H Geurts, H Ousen Hans Bishoff Het Geel Punt ' s Aelous Art
 • 9789034557780 or 9034557782
 • 3e dr.

Summary - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 3.1 Stoffen verhitten

 • Wat is een chemische reactie?
  Als er een nieuwe stof ontstaat door iets te doen
 • Wat zijn reactieproducten?
  De producten die ontstaan uit een chemische reactie.
 • Wat is een beginstof?
  De stof waarmee je in een chemische reactie begint.
 • Wat is een reactieschema?
  Dat is de weergaven van een chemische reactie en is altijd zo opgebouwd: beginstof -> reactieproducten.
 • Wat is een verbranding?
  Als je een brandbare stof aansteekt en er zo nieuwe stoffen ontstaan.
  vb: papier+zuurstof -> papier+as.
 • Wat is het reactieschema van een verbranding?
  brandbare stof + zuurstof -> verbrandingsproduct(en)
 • Wat is ontleden?
  als je zonder zuurstof een stof verdwijnt en er daaruit meerdere nieuwe stoffen ontstaan.
  vb: papier -> koolstof + water + brandbaar gas.
 • Wat is het reactieschema bij een ontleding?
  beginstof -> eindproducten.
 • Waarom is er tijdens scheiden geen chemische reactie en geen ontleding?
  Omdat je stoffen uit elkaar haalt die er vooraf al waren ontstaan er geen nieuwe stoffen en is het geen chemische reactie en daarom dus ook geen ontleding.
 • 3.2 Ontleden

 • Wat is thermolyse?
  een stof ontleden door te verhitten.
 • Wat zijn organische stoffen?
  stoffen die bij verhitting zonder zuurstof verkolen (geen verbranding!)
 • Wat is elektrolyse?
  ontleding door elektriciteit.
 • Wat is fotolyse?
  een stof ontleden door er licht op te laten vallen.
 • Wat zijn niet-ontleedbare stoffen?
  Stoffen die je niet verder kunt ontleden.
 • Wat zijn ontleedbare stoffen?
  stoffen die je kunt ontleden.
 • Wat zijn verbindingen?
  dat is een andere naam voor ontleedbare stoffen.
 • Wat zijn elementen?
  Dat is een andere naam voor niet-ontleedbare stoffen.
 • Tot welke soort stoffen horen de meeste niet-ontleedbare stoffen?
  metalen
 • 3.3 Moleculen, een model voor stoffen

 • Wat is een deeltjesmodel?
  Een model een model van hoe stoffen in elkaar zitten.
 • Wat zijn moleculen?
  Kleine deeltjes waar stoffen meestal uit zijn opgebouwd.
 • Waardoor verschilt de snelheid waarmee moleculen bewegen?
  Door de temperatuur hoe hoger de temperatuur hoe sneller en heftiger ze bewegen.
 • Wat zijn kenmerken van vaste stoffen?
  Ze hebben een vaste vorm, je kan het niet samenpersen en de moleculen trekken zich zo aan elkaar aan dat ze niet kunnen bewegen alleen trillen daarom kun je het niet samenpersen.
 • Wat zijn kenmerken van vloeistoffen?
  Ze hebben geen vaste vorm, kan het niet samenpersen en de moleculen trekken zich wel naar elkaar toe maar wisselen ook van plaats maar ze hebben nog net genoeg aantrekkingskracht om niet samengeperst te worden.
 • Wat zijn kenmerken van gassen?
  Ze hebben geen vaste vorm, ze zijn heel licht, het volume licht niet vast en de moleculen hebben te weinig aantrekkingskracht om elkaar aan te trekken dus ze gaan alle kanten op.
 • Waardoor verschilt de dichtheid van een stof?
  Door de hoeveelheid moleculen die in een volume zit.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.
 • F Alkemade, Th Smits, R Tromp van H Geurts Zanzara Illustrations Het Geel Punt ' s AFP Photo
 • 9789034560049 or 903456004X
 • 3e dr.

Summary - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 Kracht, Moment en druk.

 • wat is kracht

  de druk die iets op iets anders uitoefent

 • kracht kan iets vervormen: plastisch is blijvend vervormd, bij elastische keert het weer terug in de oude vorm

   

 • 1.1 Krachten

 • Wat gebeurt er bij een plastische vervorming

  Het vervomde voorwerp komt niet meer terug in originele staat maar blijft vervormd.

 • Wat gebeurt er bij een elastische vervorming

  Nadat de kracht niet meer werkt keert het het vervormde voorwerp terug naar zijn originele staat

 • Hoe zijn krachten waarneembaar? (Noem 3 manieren)
  1. Beweging
  2. Geluid
  3. Weerstand
 • Noem 3 soorten krachten

  zwaarte,veer en spierkracht

 • Welke 2 vormen heb je voor vervorming? Noem bij elke vorm een voorbeeld
  Plastisch = blijvend, deuk in metaal
  Elastisch = oorspronkelijke vorm komt terug, elastiekje
 • hoe heet de pijl die een kracht aangeeft

  vector

 • Twee gevolgen van krachtwerking zijn vervorming en beweging
 • als er 2 krachten in verschillende richtingen werken hoe bereken je dan de resultante

  door de parallellogram methode toe te passen?

 • Op welke 2 manieren kan beweging veranderen?
  1. Versnellen
  2. Vertragen
 • wat doe je als er meer dan 2 krachten verschillende richtingen op werken ?

  De kop staart methode toepassen

 • Noem 5 voorbeelden van krachten
  1. Zwaartekracht (Fz)
  2. Spierkracht (Fsp)
  3. Veerkracht (Fv)
  4. Windkracht
  5. Wrijving
 • Wat is de grootheid en de eenheid van kracht?
  Grootheid: Kracht (F)
  Eenheid: Newton (N)
 • Met welke formule bereken je de zwaartekracht van een voorwerp op aarde?
  Fz = m · 9,8 (Fz in N, m in kg)
 • Krachten kun je in een tekening of foto aangeven door pijlen te tekenen. Zo'n pijl wordt een vector genoemd

  De richting van de vector geeft aan in welke richting de kracht werkt


  Het aangrijpingspunt (= de plaats waar de vector begint) geeft de plaats aan waar de kracht wordt uitgeoefend


  De lengte van de vector geeft aan hoe groot de kracht is


  Je gebruikt bij het tekenen een krachtenschaal
 • Hoe noem je alle krachten samen opgeteld? (3 namen)
  Resultante kracht
  Netto kracht
  Som kracht
 • 1.1.1 krachten herkennen

 • kracht wordt op je lichaam uitgeoefend, kan je een voorbeeld geven?

  ja, bijvoorbeeld als iemand je een duw geeft, als je in een auto zit die plotseling snel optrekt.

 • Als er een kracht op je lichaam wordt uitgeoefend, kun je dat vaak voelen. Bijvoorbeeld:
       - Als iemand je een duw geeft
       - Als het stevig waait
       - Als je in een auto zit die plotseling snel optrekt
 • vervormen:    

  • elastisch --> als de kracht niet meer werkt, keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug.
  • plastisch --> het voorwerp wordt dan blijvend vervormd.
 • Wat gebeurt er wanneer er op een elastisch voorwerp een kracht werkt?
  Deze vervormt. Wanneer de kracht niet meer werkt, keert de oorspronkelijke vorm van het voorwerp weer terug.
 • wat is beweging?

  de beweging van een voorwerp kan veranderen als er een kracht opwerkt, bv: als een voetbal van richting wordt veranderd, of de snelheid wordt veranderd.

 • Wat gebeurt er wanneer er op een plastisch voorwerp een kracht werkt?
  Deze wordt dan blijvend vervormd.
 • wat zijn de 2 situaties waarin krachten wel optreden, maar waarbij je je daar niet van bewust bent?

  • als een voorwerp stil hangt, bv: een kroonluchter aan het plafond.
  • als een voorwerp met een constante snelheid beweegt, bv: een hogesnelheidstrein in volle vaart.
 • De beweging van een voorwerp kan veranderen als er een kracht op werkt.
 • De eenheid van kracht is Newton (N).
 • Fz = m  x  9,8

  Fz in N
  m in kg
 • Krachten kun je in een tekening of foto aangeven door pijlen te tekenen. Zo'n pijl heet een vector. Deze regels gelden voor het tekenen van krachten:

  1. De richting van de vector geeft aan in welke richting de kracht werkt.
  2. De plaats waar je de vector laat beginnen, het aangrijpingspunt, geeft de plaats aan waar de kracht wordt uitgeoefend. Het aangrijpingspunt ligt altijd op het voorwerp dat de getekende kracht ondergaat.
  3. De lengte van de vector geeft aan hoe groot de kracht is. Je gebruikt bij het tekenen een krachtenschaal. Deze geeft aan met hoeveel newton 1 cm in de tekening overeenkomt, bijvoorbeeld 1 cm ^= 50 N
 • De zwaartekracht werkt op alle punten van een voorwerp. Je zou dan overal in het voorwerp kleine vectoren kunnen tekenen. Als vereenvoudiging kies je echter één punt, het massamiddelpunt Z.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de hoeveelheid waarmee je de lenssterkte uitrekent?
Sterkte (S)
Wat is de formule voor het uitrekenen van de dioptrie?
S = 1 : f
Wat is dioptrie?
de eenheid waarmee je de lenssterkte uitrekent
Hoe reken je de lenssterkte uit?
1. reken de brandpuntafstand om in m
2. reken dan uit 1 : f
3. het je getal dat daaruit komt is de lenssterkte in dpt (dioptrie)
Welk probleem hebben oudzienden en hoe los je dit op.
je kan van dichtbij niet scherp zien en je kan het oplossen door een bril met positieve glazen te nemen.
Wat is er als je oudziend bent?
dat is als oude mensen een leesbril hebben omdat hun accommodatievermogen is afgenomen.
Wat voor een probleem heb je als je verziend bent en hoe los je dat op?
je kan dingen in de verte wil zien moet je ooglens de hele tijd accommoderen en dat is erg vermoeiend. je kan het oplossen door een bril met positieve glazen te nemen.
Wat is er als je verziend bent?
dat zijn je ooglenzen te zwak of je oogas te kort.
Wat voor een probleem heb je als je bijziend bent en hoe los je dat op?
je kan voorwerpen van verder weg kun je niet goed zien en dan moet je een bril met negatieve lenzen nemen.
Wat is er als je bijziend bent?
dan is je ooglens te sterk of je oogas te lang.