Summary Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034557855 ISBN-13 9789034557858
523 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". The author(s) of the book is/are T Lodewijks, T de Valk van H Ousen H Bishoff Het Geel Punt ' s Aeolus Art. The ISBN of the book is 9789034557858 or 9034557855. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1 Stoffen para 1 scheikunde

 • wat zijn natuurlijke materialen?

  hout, baksteen, leem

 • om van natuurlijke materialen een huis te bouwen moet je de materialen eerst?

  bewerken

 • in 1400

  glas voor ramen gebruikt

 • in 1850

  ramen de we nu kennen

 • glas maken

  zand, kalk, soda

 • wat zijn: kalk, zand, soda

  grondstoffen

 • wat zijn grondstoffen?

  stoffen die je nodig hebt om materialen of andere stoffen te maken

 • wat zijn belangrijke bouwmaterialen?

  hout, steen, glas

 • wat word er naast de belangrijke bouwmaterialen gebruikt

  ijzer, plastic, aluminium, lood, zink, cement, verf, gewapend beton

 • 1800 kwamen

  grote modernere ovens

 • met constructiestaal kan je

  hoge gebouwen bouwen

 • leer is 

  een natuurproduct,  en van dierhuiden gemaakt

 • waar halen ze kunststoffen vandaan

   

  uit de grond aardolie

 • een ander woord voor kunststoffen

  plastics

 • is kunststof ook een voorbeeld van kleding, huis-tuin, voertuigen, keukenmateriaal, voetbal

  ja

 • stof identificeren heb je 

  stofeigenschappen nodig

 • voorbeelden van stofeigenschappen 

  kookpunt, smeltpunt, kleur, geur, smaak, dichtheid

 • hard-zacht en brandbaarheid-oplosbaarheid is een voorbeeld van

  stofeigenschappen

 • reactieschema:

  beginstoffen--> reactieproducten

 • ijzer maken:

  ijzererts, houtskool, lucht 

 • stoffen in oven: verdwijnen stoffen, tegelijkertijd ontstaan er nieuwe stoffen

  chemische reactie

 • beginstoffen&reactieproducten(eindstoffen)

  ijzererts + houtskool + lucht --> ijzer + koolstofdioxide 

 •  

  Samenvatting scheikunde para 1

   

  Oude materialen

  Natuurlijke materialen: Hout, (bak)steen, leem.

  natuurlijke materialen --> huis mee bouwen --> eerst bewerken.

  Glas maken: zand, kalk, soda nodig.

  Zand, kalk, soda: grondstoffen

  grondstoffen: (natuurlijke) stoffen die je nodig hebt om materialen of andere stoffen te maken.

   

   

  Nieuwe materialen

  Belangrijke bouwmaterialen: hout, steen, glas

  Daarnaast: ijzer, (staal), plastics, aluminium, lood, zink, cement, verf, gewapend beton à sommige nog niet zo lang toegepast à zijn nog niet zo oud op grote schaal.

   

  Materialen en stoffen maken

  Bereidingà ijzer = 1000 jaren oud à eerst: kleine ovens

  1800: grotere, modernere ovens à 1000 kilo ijzer per dag à geproduceerd

  Constructiestaal: mogelijk om hoge gebouwen mee te maken

   

  Nieuw materiaal

  Schoenen: leer

  Leer: dierenhuiden à natuurproduct

  Niet alleen leer à kunststoffen

  Verschillende à elke: eigen functie

  Kunststoffen: plastics genoemd à uit grondstof à aardolie

  Kunststoffen vb’den: kleding, voertuigen, huis-tuin, keukenmateriaal, voetbal.

   

   

  Stofeigenschappen

  Stofà identificeren: stofeigenschap nodig

  Stofeigenschappen: Kookpunt, smeltpunt, kleur, geur, smaak, dichtheid à welke stof het is

  Stofeigenschappen: hard/zacht en brandbaarheid/oplosbaarheid

  Chemische reacties: veranderen stoffen ook stofeigenschappen.

   

  Chemische reacties

  Chemische reactie weergeven: in een reactieschema

  Beginstoffenà reactieproducten

  Ijzer maken: ijzerts, houtskool (of steenkool) lucht.

  Plaatsvindt in oven: verdwijnen stoffen tegelijkertijd

  onstaan nieuwe: ijzer, koolstofdioxide à chemische reactie

  Beginstoffen: ijzerts, houtskool, lucht

  Eindstoffen/reactieproducten: ijzer, koolstofdioxide

  Ijzerts + houtskool + lucht à ijzer + koolstofdioxide

   

   

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

telwoorden in namen van stoffen;
mono = een
di = twee
tri = drie
tetra = vier
penta = vijf
hexa = zes
hepta = zeven
octa = acht
8 niet ontleedbaren stoffen;
zuurstof (O2)
waterstof (H2)
stikstof (N2)
ozon (O3)
fluor (F2)
chloor (Cl2)
broom (Br2)
jood (I (hoofdletter i) 2)
als er geen reactie is = fase overgang. er zijn 3 typen reactie;
1. verbranding; stof a + zuurstof -> stof b
2. ontleding; stof a -> stof b + stof c ( + stof c, enz).
                      -er is maar 1 beginstof.
                      - het kost energie (warmte, licht, elektriciteit) om te kunnen doen.
3. overige reacties; stof a + stof b -> stof c
                                - tenminste 2 beginstoffen
                                - geen zuurstof als beginstof
reactie is;
zuivere stof a + zuivere stof b -> (chemische) reactie -> nieuwe stof
vluchtigheid;
hoe snel stoffen kunnen verdampen
noem 7 scheidingsmethodes (en wat ze doen);
1. filtreren, scheid de deeltjesgrootte van de stoffen.
2. centrifugeren, scheid de verschillende dichtheden.
3. destilleren, kun je gebruiken bij kleine verschillen zoals kookpunt. de opgevangen vloeistof heet het destillaat.
4. indampen, kun je gebruiken als er een groot verschil tussen de stoffen zit zoals kookpunt en vluchtigheid.
5. Extraheren, scheiden van hoe snel de stoffen kunnen oplossen.
6. Adsorberen, word gescheiden door verschillen van aanhechtingsvermogen. er word actieve kool bij gebruikt
7. chromatografie, stoffen scheiden op kleur
rekenen met dichtheid;
rho (dichtheid) = massa : volume .  de eenheden zijn in g/cm3 
P = m : v
m = v x P  
v = m x P
een suspensie is;
een vaste stof in een vloeistof (modder in water, bezinkt). het is een heterogeen mengsel
een oplossing is;
een stof opgelost in oplosmiddel (thee met suiker). het is een homogeen mengsel
2 soorten mengsels;
1. heterogeen, je kunt de verschillende stoffen zien.
2. homogeen, je kunt de verschillende stoffen niet zien.