Summary Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

-
ISBN-10 9034579875 ISBN-13 9789034579874
683 Flashcards & Notes
84 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.". The author(s) of the book is/are T de Valk, T Lodewijks van H Ousen Lia Hesemans Hans Bishoff ' s Aeolus Art. The ISBN of the book is 9789034579874 or 9034579875. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova : nieuwe natuur- en scheikunde.

 • 1.1.1 Atoombouw

 • Wat is het belangrijkste onderdeel van scheikunde?
  Het scheiden van stoffen.
 • Waarvoor worden modellen gebruikt?
  Om eigenschappen te verklaren.
 • Wat is een model?
  Een vereenvoudigde weergave van een verschijnsel.
 • Wat zijn de eerste 4 elementen tijdens de Griekse filosofie?

  1. Vuur
  2. Lucht
  3. Water
  4. Aarde
 • Waar had Demokritos het over in de Griekse oudheid?
  Over ondeelbare eenheden die hij atomen noemde.
 • In 1808 kwam de Engelsman Dalton met een nieuw atoommodel? Leg uit.
  Hij nam aan dat alle stoffen opgebouwd zijn uit kleine bouwstenen die hij atomen noemde. Atomen waren ondeelbare massieve deeltjes.
 • In 1897 kwam Thomson met een nieuw atoommodel, waarbij het atoom als een soort krentenbol werd gezien. Leg uit.
  Hij ontdekte dat een atoom negatieve elektronen bevat. Hij dacht dat elektronen verdeeld zaten over een positief geladen bol.
 • In 1911 kwam Rutherford met de grote stap voorwaarts. Leg uit.
  Hij dacht dat de atoom bestaat uit een harde massieve, positief geladen kern met daaromheen een lege ruimte, de elektronenwolk. Waarin zich ze elektronen bevinden. 
  Elke atoomsoort kenmerkt zich door een vast aan positief geladen deeltjes in de kern.
 • Wie maakte Rutherfords onderzoek af in 1932? 
  Wat ontdekte hij?
  Chadwick. 
  Hij ontdekte dat er ook neutronen in de kern bevinden.
 • Hoe wordt de kernsamenstelling bepaald in een atoom?
  Door het aantal protonen en het aantal neutronen.
 • In 1914 verfijnde Bohr het atoommodel. Wat beweerde hij?
  Hij beweerde dat de elektronen in vaste banen rond de atoomkern cirkelen.
 • Hoe noemt men die vaste banen?
  Schillen.
 • Hoeveel elektronen kunnen er in de K-schil bevinden?
  2.
 • Hoeveel elektronen kunnen er in de L-schil bevinden?
  8.
 • Hoeveel elektronen kunnen er in de M-schil bevinden?
  18.
 • Hoe noemt met het aantal elektronen in de buitenste schil?
  Valentie-elektronen.
 • Waaruit bestaat een atoom?
  Een kern en een elektronenwolk.
 • Wat is er in een neutraal atoom?
  Het aantal elektronen is gelijk aan het aantal protonen.
 • 1.1.2 Atoomnummer en massagetal

 • Wat heeft elke atoomsoort?
  Een atoomnummer.
 • Wat geeft het atoomnummer aan?
  Hoeveel protonen er in de atoomkern zitten en dat er evenveel elektronen zijn verdeeld over de schillen.
 • Zijn atomen elektrisch neutraal?
  Ja.
 • Wat bevat de kern ook naast protonen?
  Neutraal geladen deeltjes, neutronen.
 • Wat geeft het massagetal aan?
  De som van het aantal protonen en neutronen.
 • Hoe bepaal je het aantal neutronen in de kern?
  Massagetal - atoomnummer = aantal neutronen
 • Waarom zit de bijna volledige massa in de kern?
  Omdat elektronen ten opzichte van protonen en neutronen een verwaarloosbare massa hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ethanol lost zowel op in water als in benzine, C8H18, op.Leg uit waarom ethanol zowel in water als in benzine oplosbaar is?
De  OH-groep van ethanol reageert met de H van benzine, en dan ontstaat er een vanderwaalsbinding.
En in water met de H, er ontstaat dan een waterbrug.
Waardoor neemt de oplosbaarheid van alcoholen in water af?
Bij het groter worden van het molecuul.
Zijn alcoholen slecht of goed brandbaar?
Zeer goed.
Hoe ontstaat glycerol?
Als bijproduct bij de winning van vetzuren uit oliën en vetten.
Hoe kan glycol bereid worden?
Door een additie van water aan etheenoxide.
Hebben glycol en glycerol een hoger of lager kookpunt dan water?
Hogere.
Lossen glycol en glycerol goed of slecht op in water?
Goed.
Wat is een glycol en glycerol?
Dit zijn alcoholen met meerdere OH-groepen per molecuul.
Is hexanol goed of slecht oplosbaar in water?
Slecht
Is pentanol goed of slecht oplosbaar in water?
Slecht