Summary Nova Scheikunde 4 VWO/Gymnasium

-
873 Flashcards & Notes
66 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Scheikunde 4 VWO/Gymnasium". The author(s) of the book is/are Landa. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova Scheikunde 4 VWO/Gymnasium

 • 1 basiskennis

 • Lithium
  Li
 • Li
  Lithium
 • Natrium
  Na
 • Na
  Natrium
 • Kalium
  K
 • K
  Kalium
 • Ijzer
  Fe
 • Fe
  Ijzer
 • Kobalt
  Co
 • Co
  Kobalt
 • Nikkel
  Ni
 • Ni
  Nikkel
 • Beryllium
  Be
 • Be
  Beryllium
 • Magnesium
  Mg
 • Mg
  Magnesium
 • Calcium
  Ca
 • Ca
  Calcium
 • Barium
  Ba
 • Ba
  Barium
 • Platina
  Pt
 • Pt
  Platina
 • Zilver
  Ag
 • Ag
  Zilver
 • Goud
  Au
 • Au
  Goud
 • Koper
  Cu
 • Cu
  Koper
 • Kwik
  Hg
 • Hg
  Kwik
 • Aluminium
  Al
 • Al
  Aluminium
 • Chroom
  Cr
 • Cr
  Chroom
 • Lood
  Pb
 • Pb
  Lood
 • Mangaan
  Mn
 • Mn
  Mangaan 
 • Tin
  Sn
 • Sn
  Tin
 • Titaan
  Ti
 • Ti
  Titaan
 • Wolfraam
  W
 • W
  Wolfraam
 • Cadmium 
  Cd
 • Cd
  Cadmium
 • Zink
  Zn
 • Zn
  Zink
 • Fluor
  F
 • F
  Fluor
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is een warmtewisselaar goed voor?
Warmte-energie van een exotherm proces in een endotherm gebruiken.
Waarom wordt er gekozen een bepaalde reactie bij een hogere temperatuur en druk uit te voeren? (H2+N2<->NH3)
Als de druk stijgt, stijgen de concentraties, waardoor de reactie sneller verloopt. Het evenwicht ligt aan de kant met de minste deeltjes. Er ontstaat dus meer NH3

Als de temperatuur stijgt verschuift het evenwicht naar de endotherme kant. Er wordt dus minder ammoniak gevormd. Bij een lagere temperatuur verloopt een reactie echter zo langzaam, dat hij geen rendement oplevert.
Waarom vindt er vaak voorbewerking plaats?
Zuiveren van de beginstoffen en het vergroten van de verdelingsgraad.
Wat is bulkchemie?
Er moeten grotere hoeveelheden worden geproduceerd,en de zuiverheid van de stoffen en nauwkeurigheid van de procesomstandigheden zijn van minder groot belag.
Voor welke soort reacties is een batchmethode wel geschikt en voor welke niet?
Minder geschikt voor sterke exotherme reacties omdat de vrijkomende warmte niet goed kan woren afgevoerd.
Wel geschikt voor langzaam verlopende reacties, omdat de verblijftijd hoog kan zijn.
Wat is recirculatie?
Niet-gereageerde beginstoffen worden elders weer in het proces ingevoerd.
Welke twee procestypen zijn er?
Batchmethode -> alles in een keer er in, alles in een keer er uit. Het proces wordt tussendoor stop gezet. Dit wordt gebruikt bij fijne chemie, waar kleine hoeveelheden van speciale stoffen gemaakt worden. Hieraan worden hoge eisen gesteld.

Continuproces -> aardolieraffinaderij, het proces gaat continu door
Wat is opschalen en hoe gaat het in zijn werk?
Opschalen is van kleine hoeveelheden naar zeer grote hoeveelheden produceren.
Eerst heb je een laboratorium zetting, dit is in het klein, waarbij wordt gezocht naar de juiste katalysator etc.

Daarna de proeffabriek: het leren beheersen van eventuele warmte-effecten, energieverbruik, katalysator en druk en afvalstromen
- verbruik en benodigde kwaliteit van grondstoffen en katalysatoren
- invloed van allerlei procesparameters, zoals temperatuur, druk en pH
- rendement van het proces
- vorming van bijproducten
- energieverbruik
- vervuiling van de installatie
- veiligheids- en milieusaspecten

Als laatste de echte fabriek.
Welke reactieomstandigheden zijn er en wat is gewenst?
Temperatuur -> zo dicht mogelijk bij de omgevingstemperatuur, zodat je minder energie hoeft toe te voegen

Druk -> p = p0, zodat de druk niet verhoogd hoeft te worden

Katalysator -> verlaagt de activeringsenergie, dus lagere temperatuur en druk

Afvalstoffen -> afvoer van afvalstoffen kost geld ten gevolge van transport en verwerkingskosten
Welke begrippen kent de groene chemie?
Rendement
Atoomeconomie -> hoe hoger de waarde, des te minder afval
E-factor -> maat voor de hoeveelheid afval