Summary Nova Scheikunde

-
ISBN-10 9034579905 ISBN-13 9789034579904
565 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Scheikunde". The author(s) of the book is/are Adonne Kerkstra. The ISBN of the book is 9789034579904 or 9034579905. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova Scheikunde

 • 7.1 Zure, basische en neutrale opslossingen

 • Alle zuren hebben overeenkomstige eigenschappen, welke zijn dit?
  • smaakt zuur
  • geleidt elektrische stroom
  • een lager pH dan 7
 • Wat is het kenmerkende deeltje in elke zuur?
  H+ (aq).
 • Waarom zijn er toch veel verschillen tussen zure oplossingen?
  Niet elke zuur kun je aan voedsel toevoegen.
 • Zure eigenschappen kun je op 2 manieren bekijken, welke zijn dit?
  • macroniveau (waarneembare eigenschappen)
  • microniveau (deeltjesniveau)
 • Noem enkele zuren?
  • salpeterzuur
  • zwavelzuur
  • waterstofchloride
  • fosforzuur
  • koolzuur
  • azijnzuur
 • Wat bevat een base meestal?
  Een negatief ion.
 • Noem een paar bekende basen?
  • OH-
  • O2-
  • Co3 2-
  • HCO3-
 • Wat is een base soms? Noem hier een voorbeeld van.
  Een moleculaire stof.
  Zoals ammoniak.
 • Noem enkele basen?
  • natriumhydroxide
  • kaliumoxide
  • soda
  • ammoniak
  • natriumwaterstofcarbonaat
 • Wat zijn de overeenkomstige eigenschappen van basische oplossingen?
  • geleiden stroom
  • voelen zeepachtig aan
  • hebben een pH hoger dan 7
 • Wat is het kenmerkende deeltje in een basische oplossing?
  OH- (aq)
 • Hoe wordt de zuurgraad aangegeven?
  Met de pH.
 • De pH kan op verschillende manieren gemeten worden, welke manieren zijn dit?
  • met universeel indicatorpapier
  • pH-meter (nauwkeuriger)
 • In welke BINAS tabel staan de meest bekende zuur-base-indicatoren?
  In BINAS tabel 52A.
 • Wat is de pH van een neutrale oplossing?
  7.
 • 7.1.1 Vragen + antwoorden

 • Zijn zuren meestal moleculaire stoffen?
  Ja.
 • Lossen zuren goed op in water?
  Ja.
 • Zijn basen meestal zouten?
  Ja.
 • Lossen basen altijd goed op in water?
  Nee.
 • Wat wordt er bedoeld met 'het omslagtraject'?
  In dat gebied slaat de kleur van de indicator om; de indicator heeft dan de mengkleur.
 • Wat is de kleur bij van de indicator broomthymolblauw bij pH 3? En bij pH 8?
  pH 3: geel; pH 8: blauw.
 • Wat is de kleur van de indicator broomthymolblauw bij pH 7? Licht toe.
  Groen: mengkleur van geel en blauw
 • Is het omslaan van de kleur een gebeurtenis op micro- of macroniveau? Licht toe.
  Het omslaan van de kleur is een waarneming, dus een gebeurtenis op macroniveau.
 • Er zijn indicatoren die 2 omslagtrajecten hebben, welke zijn dit?
  Kresolrood en thymolblauw.
 • Als de kleur van kreselrood verandert in oranje, weet je nog steeds niet in welk pH-gebied je zit. Licht dit toe.
  Als kresolrood oranje kleurt, kan het een pH tussen 0,4 en 1,8 zijn, maar ook tussen 7,2 en 8,8.
 • Met de bewuste keuze van een aantal indicatoren kun je van een zure of basische oplossing een ruwe schatting van de pH maken.

  Een oplossing kleurt rood bij gebruik van methyloranje en kleurt geel bij gebruik van thymolblauw.
  Welke pH zal deze oplossing ongeveer hebben?
  Methyloranje kleurt rood bij een pH lager dan 3,2 en thymolblauw kleurt geel bij een pH hoger dan 2,8. Conclusie: de pH zal ongeveer 3 zijn.
 • Soms kun je zelfs volstaan met slechts één indicator.
  Welke indicator kun je het beste gebruiken om een basische oplossing met pH 9 aan te duiden?
  Thymolblauw: die kleurt dan met de mengkleur van geel en blauw, dus groen.
 • Een universeelindicator is natuurlijk nog beter.
  Wat is een universeelindicator?
  Een mengsel van indicatoren dat over het hele pH-gebied steeds een andere kleur geeft.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Au+
Goud(|)ion
U6+
Uraan(V|)ion
Sn4+
Tin(|V)ion
Pb4+
Lood(|V)ion
Fe3+
Ijzer(|||)ion
U3+
Uraan(|||)ion
Au3+
Goud(|||)ion
Al3+
Aliminiumion
Zn2+
zinkion
Sn2+
Tin(||)ion