Summary Nova Scheikunde

-
ISBN-10 9034579905 ISBN-13 9789034579904
565 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nova Scheikunde". The author(s) of the book is/are Adonne Kerkstra. The ISBN of the book is 9789034579904 or 9034579905. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nova Scheikunde

 • 1.1 Atoombouw

 • Wat is een model
  Een model is een vereenvoudigde weergave van een verschijnsel
 • Waaruit bestaat een atoom
  Uit een Kern en een elektronen wolk
 • Welke deeltje zitten er in de kern van een atoom
  Protonen en neutronen
 • Wat zijn schillen
  Elektronen die in vaste banen rond de atoomkern cirkelen 
 • Wat zijn valentie elektronen 
  Het aantal elektronen in de buitenste schil
 • Wat is het atoomnummer
  Het aantal protonen en het aantal elektronen
 • Wat is het massagetal
  De som van het aantal protonen en neutronen
 • Wat zijn isotopen
  Atomen van hetzelfde element met een verschillen aantal neutronen
 • Elk atoom heeft een massa, hoe klein ook
 • Protonen en elektronen hebbben een lading
 • 1.2 Periodiek systeem van de elementen

 • Waaruit bestaat het periodiek systeem
  Uit groepen en perioden
 • Wanneer eindigt een periode
  Als je bij de edelgas groep komt
 • Een edelgas heeft een zeer stabiele toestand en reageert niet of nauwelijks met andere stoffen
 • De verticale kolommen in een periodiek systeem heten groepen en de horizontale rijen perioden
 • De elementen staan gerangschikt naar oplopend atoomnummer
 • Elementen uit dezelfde groep hebben vaak overeenkomstige chemische eigenschappen
 • Hoe heten de metalen uit groep 1
  Alkalimetalen
 • Hoe heten de metalen uit groep 2
  Aardakalimetalen
 • Hoe heten de metalen uit groep 17
  Halogenen
 • Hoe heten de metalen uit groep 18
  Edelgassen
 • 1.3 Atoommassa en molecuulmassa

 • Wat geeft de atoommassa Ar weer
  De massa in u 
 • In binas tabel 99 staan de atoommassa's gegeven.
 • Wat geeft de molecuulmassa Mr weer
  De massa van het molecuul in u
 • Wat geeft het massapercentage weer
  Het percentage van een atoom in een molecuul
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Au+
Goud(|)ion
U6+
Uraan(V|)ion
Sn4+
Tin(|V)ion
Pb4+
Lood(|V)ion
Fe3+
Ijzer(|||)ion
U3+
Uraan(|||)ion
Au3+
Goud(|||)ion
Al3+
Aliminiumion
Zn2+
zinkion
Sn2+
Tin(||)ion