Summary NT Cultuurlandschappen

-
108 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - NT Cultuurlandschappen

 • 1 Zandlandschappen

 • Wat is een marke?
  Agrarische gemeenschappen op de zandgronden
  Benutten gronden gemeenschappelijk
  Plaggenbemesting 
 • Wat zijn kenmerken van een marke?
  Grootgrondbezit
  Slechte kwaliteit grond
  Plaggenbemesting
  Gemeenschappelijke grond en weiden met schapen
  Roggenverbouw
 • Wanneer werden markegenootschappen ontbonden?
  1809-1810
 • Hoe heette de wet waarin stond dat markegenootschappen ontbonden werden?
  Franse Wet op Ontbinding van de Markegenootschappen
 • Wat waren motieven voor de ontbinding van markegenootschappen?
  Feodalisme, dus ongelijkheid
  Economische motieven en vernieuwingen
 • Welke (economische) vernieuwingen waren mogelijk door ontbinding van markegemeenschappen?
  Ontginning
  Vervening
  Nieuwe infrastructuur
  Verhandeling van grond
 • Hoe zou de ontbinding van markegenootschappen verlopen op papier?
  Markegenootschap benoemt commissie
  Goedkeuring door de gouverneur
  Plan opstellen of verdeling onmogelijk 
 • Hoe ging de ontbinding van markegenootschappen in de praktijk?
  Op grote schaal commissies ingesteld: vervolgens gebeurt niets
 • Hoe verliep de ontbinding van markegenootschappen voor 1837?
  Vrijwillige verdelingen
 • Wie waren voor vrijwillige verdeling?
  Grootgrondbezitters
 • Hoe werd de vrijwillige verdeling versneld?
  Invoering kadaster
  Invoering grondbelasting
 • Hoe verliep de ontbinding van markegenootschappen na 1837?
  Onvrijwillige verdelingen
 • Wanneer kwam de markenwet op?
  1886
 • Wat houdt de markenwet in?
  Boeren mochten zelf bepalen aan wie ze het land verkochten
 • Hoe reageerde het IJsselgebied op de ontbinding van de markegenootschappen?
  Geen problemen
 • Hoe reageerde Drenthe op de ontbinding van de markegenootschappen?
  Lang verzet door schapenteelt
 • Wat zijn gevolgen van de verdeling van de markegenootschappen?
  Nieuwe infrastructuur
  Ontginningen
  Verveningen
  Veehouderij
  Verhoging mestproductie
 • Wat zijn kenmerken van schaapteelt naar melkveehouderij?
  Minder schapen -> minder schapenmest
  Meer koeien -> meer rogge en koemest
 • Wat zijn de gevolgen van de toename van melkproductie?
  Boerderij meer commercieel bedrijf

  Meer boter -> markt
  Meer ondermelk -> varkens
  Meer melk -> kaas
 • Wat zijn de gevolgen van de toename van melkproductie voor de arbeidsindeling van boerderijen?
  Vrouwen: boterbereiding
  Mannen: melken
  Afname schapen -> minder spinnende vrouwen 's winters
 • Wat verdringt stalmest?
  Kunstmest
 • Waardoor intensiveerden andere zandgebieden?
  Tabaksteelt
 • Waarom worden bossen belangrijker?
  Door toenemende vraag naar hout
 • Waarom is er een toenemende vraag naar hout?
  Scheepsbouw
  Kolenmijnschachten
 • Wat is het doel van Nationaal Park Hoge Veluwe?
  Nationaal park
  Natuurmonument
 • Wat is bijzonder aan de hoge Veluwe?
  Geologie
  Geomorfologie
  Natte en droge landschappen
  Flora 
  Fauna
 • Wat zijn sprengen?
  Een door de mens aangelegde beek
  Hoog naar laag
  Om de twee meter een watermolen
 • Hoe is de Veluwe veranderd van 1850 tot 1970?
  Minder heide
  Minder zand
  Meer bos
  Meer bebouwing
 • Waar werd de binnenduin voor gebruikt?
  Buitenplaatsen
  Bollenteelt
 • Waarom werden buitenplaatsen gebruikt?
  Kapitaal
  Pronkzucht
  Ontvluchten drukke stadsleven
  Wel gebonden aan de stad 
  Vruchtbaar maken van overigens nutteloze grond
 • Hoe zagen tuinen er in de 17e eeuw uit?
  Strakke symmetrische vorm
  Renaissance/Franse stijl
 • Welke manie kwam op in het binnenduin?
  Tulpenmanie
 • Waar werd het buitenduin voor gebruikt?
  Zeewering
  Drinkwater
  Natuur
  Recreatie
 • Waarom werden bomen geplaatst op het buitenduin?
  Zandverstuiving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.