Summary Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk

-
ISBN-10 9006310794 ISBN-13 9789006310795
293 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk ". The author(s) of the book is/are van Lubeck. The ISBN of the book is 9789006310795 or 9006310794. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk

 • 1.1 waar gaat dit hoofdstuk over

 • welke drie natuurwetenschappen zijn er?

  biologie, natuurkunde en scheikunde.

  made by R

 • waar gaat natuurkunde over?

  over kracht, geluid, licht, beweging, elektriciteit, temperatuur en energie.

  Made by R

 • waar gaat  biologie over?

  biologie gaat over de levende natuur

 • waar gaat scheikunde over?

  over stoffen en hun reacties.

  made by R

 • wat gebeurd er bij een scheikundige reactie?

  bij een scheikundige reactie verdwijnen er stoffen en komen er andere stoffen voor in de plaats

 • waarom is het vak nask gemaakt?

  omdat je scheikunde en natuurkunde vaak nodig bent of tegen komt

 • waar neem je mee waar?

  je ogen je huid je smaak je gehoor en je reuk

 • hoe noem je hulpmiddelen die je helpen bij het meten?

  meetapparatuur of meetinstrumenten

 • grootheid:                                        SI- eenheid:                         andere eenheden:

  lengte (l)                                           meter (m)                             mm, cm, dm, km

  massa (m)                                        kilogram (kg)                       mg, g, ton

  tijd (t)                                                seconde (s)                           minuut, uur (h)

  tempratuur (T)                                kelvin (K)                              graad celsius (*C)

  stroomsterkte (I)                            ampère (A)                            --------------------

   

 • grootheid:                                               SI-eenheid                                          andere eenheden:

  oppervlakte (A)                                      vierkante meter (m2)                      mm2, cm2, dm2, km2

  inhoud/volume (V)                               kubieke meter (m3)                         cm3, dm3, m3, mL, L

  dichtheid (p)                                          kg/m3                                                 g/cm3, g/mL,  kg/L

  energie (E)                                             joule (J)                                               kJ, colrie

  elektrische energie (E)                        joule (J)                                               kilowattuur (kWh)

  elektrische spanning (U)                    volt (V)                                                --------------------------

  snelheid (v)                                           m/s                                                       km/h

  kracht (F)                                              newton (N)                                          --------------------------

  moment (M)                                          Nm                                                       Ncm

 • wat is een ander woord voor scheikunde ?
  chemie
 • 4.1 Waar gaat dit hoofdstuk over?

 • Wat is de tempratuur?
  de enige basisgrootheid waarvan een werkwoord is afgeleid : tempraturen (tempratuur meten)
 • 4.2 Temperatuur: hoe warm iets is

 • Kun je met je gevoel tempratuur vaststellen?
  nee, want als bijvoorbeeld Petra een hele tijd in de kou heeft gelopen en dan een niet-verwarmde schuur inloopt vind ze het daar lekker warm maar als john een hele tijd in een warme kamer heeft gezeten en dezelfde schuur inloppt vind hij het koud.
 • Waar meet je de tempratuur mee?
  Met een thermometer
 • Wat is de bekenste eenheid van tempratuur?
  de graad Celsius.
 • Naar wie is deze eenheid genoemd?
  Naar de zweedse natuurkundige Celsius.
 • hoe noem je het flesje aan de onderkant?
  het vloeistofreservoir
 • hoe noem je het dunne holle buisje?
  een capillair.
 • Wat is DE grondeenheid?
  Kelvin (K)
 • Waar is deze eenheid van afgeleid?
  van het absolute nulpunt namelijk -273 graden Celsius.
 • wie was kelvin?
  een engelse natuurkundige.
 • tempratuur in kelvin = tempratuur in graden Celsius + 273 graden Celsius.
  .
 • in formule is dit ?
  T (in kelvin) = T (graden Celsius) + 273 graden Celsius.
 • -273 graden Celsius = 0 kelvin
  .
 • welke 3 andere thermometers ken je nog meer behalve de vloeistofthermometer.
  bimetaalthermometer, maximum-minimumthermometer en de koortsthermometer
 • Waarom moet een koortsthermometer erg nauwkeurig zijn?
  omdat hoge koorts dodelijk is
 • Wat doen vaste stoffen bij verwarmen en afkoelen?
  bij verwarmen zet de vaste stof uit ( hij word groter) en bij afkoelen krimpt de vaste stof (hij word kleiner)
 • Wat worden er in pijpleidingen gedaan om ervoor te zorgen dat ze niet kapot gaan?
  er worden expansiebochten in gedaan ( expansie = uitzetting)
 • Waar bestaat een bimetaal uit?
  een bimetaal bestaat uit 2 plaatjes verschillend metaal die stevig aam elkaar vastgezet zijn.
 • wat doet een bimetaal bij verwarming?
  de metalen zetten niet allebei evenveel uit en dus trekt bij het verwarming het bimetaal krom.
 • welk metaal komt in de buitenbocht?
  het metaal dat het meest is uitgezet.
 • waar worden bimetalen in toegepast?
  in een bimetaalthermometer en in schakelaars.
 • Wat zet er meer uit vaste stoffen of vloeistoffen?
  vloeistoffen zetten meer uit dan vaste stoffen
 • zetten alle vloeistoffen evenveel uit?
  nee niet alle vloeistoffen zetten evenveel uit.
 • wat zet er meer uit gassen vloeistoffen of vaste stoffen?
  gassen zetten meer uit de vloeistoffen en vaste stoffen.
 • wat ontstaat er als stoffen niet genoeg ruimte hebben om uit te zetten of te krimpen?
  dan ontstaan er grote krachten
 • wat zijn de 3  fases van water?
  vloeibaar, waterdamp en ijs
 • is waterdamp overal?
  ja waterdamp is overal, ook in je lokaal en in de natuur.
 • het koude glas beslaat aan de buitenkant. hoe noem je dit?
  condens
 • wat is condens?
  water gevormd door condensatie van waterdamp.
 • hoe ontstaat mist?
  als de lucht afkoelt kan de waterdamp condenseren tot mist.
 • waaruit bestaat mist?
  uit kleine waterdruppeltjes.
 • wat is dauw?
  waterdamp dat op een ondergrond is gecondenseerd.
 • wat is rijp ijs?
  s'winters als het vriest kan de waterdamp uit de lucht direct vast worden, er ontstaan kleine kristalletjes ijs.
 • hoe noem je het omgekeerde van rijpen?
  vervluchtigen.
 • wat is de fasedriehoek.

                gas

  <sublimeren           >condenseren

  vervluchtigen>         <verdampen

  vast               smelten>    vloeibaar

           <stollen

 • ?

  van gas naar vast heet sublimeren

  van vast naar gas heet vervluchtigen

  van vast naar vloeibaar heet smelten

  van vloeibaar naar vast heet stollen

  van vloeibaar naar gas heet verdampen

  van gas naar vloeibaar heet condenseren

 • wat is het stolpunt?
  0 graden celsius
 • wat verandert er bij een zuivere stof niet tijdens het smelten?
  de tempratuur.
 • verandert bij mengels de tempratuur wel tijdens het smelten?
  ja bij mengels wel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is het gezichtsveld?
het gebied wat je ziet als je in een spiegel kijtk
in wat voor voorwerpen kun je je eigen spiegelbeeld zien?
in een glimmend en glad oppervlak
noem een paar voorbeelden van schaduwvorming
1. zonsverduistering 
2. maansverduistering
welke kleuren absorbeert zwart?
alle kleuren 
welke kleuren absorbeert wit?
geen enkele kleur 
welke kleur absorbeert de schoen met de kleur groen?
alle kleuren behalve groen 
Uit welke kleuren bestaat een spectrum?
rood, oranje, geel, groen, blauw, violet
welke straling is schadelijk hoe wordt het tegengehouden?
UV straling en de ozenlaag beschermt 
door welke straling wordt je huid bruin?
UV straling 
wat is infrarode straling?
warmtestraling