Summary Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk

-
ISBN-10 9006310794 ISBN-13 9789006310795
293 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk ". The author(s) of the book is/are van Lubeck. The ISBN of the book is 9789006310795 or 9006310794. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Nu voor straks / 1 Thv / deel Leerboek NaSk

 • 1.1 waar gaat dit hoofdstuk over

 • welke drie natuurwetenschappen zijn er?

  biologie, natuurkunde en scheikunde.

  made by R

 • waar gaat natuurkunde over?

  over kracht, geluid, licht, beweging, elektriciteit, temperatuur en energie.

  Made by R

 • waar gaat  biologie over?

  biologie gaat over de levende natuur

 • waar gaat scheikunde over?

  over stoffen en hun reacties.

  made by R

 • wat gebeurt er bij een scheikundige reactie?

  dan verdwijnen er stoffen en komen er andere stoffen voor in de plaats.

  made by R

 • wat gebeurd er bij een scheikundige reactie?

  bij een scheikundige reactie verdwijnen er stoffen en komen er andere stoffen voor in de plaats

 • wat is een ander woord voor scheikunde?

  chemie 

  made by R

   

 • waarom is het vak nask gemaakt?

  omdat je scheikunde en natuurkunde vaak nodig bent of tegen komt

 • waar neem je mee waar?

  je ogen je huid je smaak je gehoor en je reuk

 • hoe noem je hulpmiddelen die je helpen bij het meten?

  meetapparatuur of meetinstrumenten

 • grootheid:                                        SI- eenheid:                         andere eenheden:

  lengte (l)                                           meter (m)                             mm, cm, dm, km

  massa (m)                                        kilogram (kg)                       mg, g, ton

  tijd (t)                                                seconde (s)                           minuut, uur (h)

  tempratuur (T)                                kelvin (K)                              graad celsius (*C)

  stroomsterkte (I)                            ampère (A)                            --------------------

   

 • grootheid:                                               SI-eenheid                                          andere eenheden:

  oppervlakte (A)                                      vierkante meter (m2)                      mm2, cm2, dm2, km2

  inhoud/volume (V)                               kubieke meter (m3)                         cm3, dm3, m3, mL, L

  dichtheid (p)                                          kg/m3                                                 g/cm3, g/mL,  kg/L

  energie (E)                                             joule (J)                                               kJ, colrie

  elektrische energie (E)                        joule (J)                                               kilowattuur (kWh)

  elektrische spanning (U)                    volt (V)                                                --------------------------

  snelheid (v)                                           m/s                                                       km/h

  kracht (F)                                              newton (N)                                          --------------------------

  moment (M)                                          Nm                                                       Ncm

 • wat is een ander woord voor scheikunde ?
  chemie
 • 1.2 Natuurwetenschappen

 • wat zijn de drie natuurwetenschappen

  - natuurkunde

  - biologie

  - scheikunde 

 • Biologie gaat over verschijnselen in de levende natuur. Natuurkunde gaat over verschijnselen als kracht, geluid, licht, beweging, elektriciteit, temperatuur en energie. Scheikunde gaat over stoffen en hun reacties. Bij een scheikundige reactie zetten stoffen zich om in ander stoffen.

 • voorbeelden van verschijnselen uit de natuurwetenschappen :

  - als je een stuk hout in het water gooit, drijft het

  - als een elektrische stroom door een lamp aan gaat krijg je licht 

  - als je een zaadje in de grond stopt dan groeit het 

 • waar gaat biologie over ?

  het gaat over planten en dieren dus over de levende natuur

 • waar gaat natuurkunde over?

  het gaat over kracht, geluid, licht, beweging, elektriciteit, temperatuur en energie .

 • ander woord voor natuurkunde is : fysica

 • waar gaat natuurkunde over ?

  over stoffen en reacties

 • In allerlei situaties heb je zowel met natuurkunde als met scheikunde te maken. Vandaar het combinatie vak NaSk
 • om je heen zie je voorwerpen zoals je pen je tafel en je boek. die voorwerpen zijn gemaakt van een stof

  je boek is bijvoorbeeld van papier

 • Waarom heet dit vak NaSk?
  Omdat je in vele situaties scheikunde en natuurkunde nodig hebt
 • het verbranden van hout is een scheikundige reactie. hier zet de stof hout in een andere stof as, as is een andere stof dan hout.

 •  

   

 • Scheikunde: Chemie

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is het gezichtsveld?
het gebied wat je ziet als je in een spiegel kijtk
in wat voor voorwerpen kun je je eigen spiegelbeeld zien?
in een glimmend en glad oppervlak
noem een paar voorbeelden van schaduwvorming
1. zonsverduistering 
2. maansverduistering
welke kleuren absorbeert zwart?
alle kleuren 
welke kleuren absorbeert wit?
geen enkele kleur 
welke kleur absorbeert de schoen met de kleur groen?
alle kleuren behalve groen 
Uit welke kleuren bestaat een spectrum?
rood, oranje, geel, groen, blauw, violet
welke straling is schadelijk hoe wordt het tegengehouden?
UV straling en de ozenlaag beschermt 
door welke straling wordt je huid bruin?
UV straling 
wat is infrarode straling?
warmtestraling