Summary Nu Zorg; Persoonlijke Zorg

-
256 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nu Zorg; Persoonlijke Zorg". The author(s) of the book is/are Addie Roetman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nu Zorg; Persoonlijke Zorg

 • 1 voorschriften toepassen tijdens persoonlijke zorg

 • Wat houdt het verlenen van persoonlijke zorg in?
  Dat je helpt bij de persoonlijke verzorging, het eten en drinken, mobiliteit of bij de uitscheiding
 • Wat betekent methodisch werken?
  Dat je op een systematische, geplande manier aan een doel werkt
 • Wat zijn de stappen van het zorgproces?
  -gegevens verzamelen
  -zorgproblemen vaststellen
  -doelen, zorgresultaten bepalen
  -zorgactiviteiten plannen
  -zorgactiviteiten uitvoeren
  -zorg evalueren
 • Wat staat er in het zorgplan?
  -waarom de zorgvrager hulp nodig heeft
  -welk doel de zorgvrager heeft
  -welke activiteiten door verzorgenden uitgevoerd worden
  -wie de overige zorg verleent
  -hoeveel uren de zorg wordt verleent
  -voor hoelang de zorg wordt verleent
  -wanneer de zorg geëvalueert wordt
  -de wensen en gewoonten van de zorgvrager
  -de zelfzorgmogelijkheden van de zorgvrager (met of zonder hulpmiddelen)
  -of de zorgvrager nog dingen wil weten of leren
  -of de zorgvrager gemotiveerd is om zorg te krijgen
 • Waaruit bestaat een handeling?
  voorzorg, uitvoering en nazorg
 • Wat zijn de stappen voor de voorzorg?
  -raadpleeg het dossier (wat zijn de wensen van de zorgvrager ed)
  -informeer de zorgvrager (je maakt duidelijk wat je gaat doen en hoe je dit doet)
  -zet alle benodigheden klaar
  -zorg voor privacy en veiligheid
 • Wat doe je tijdens de uitvoering
  hygiënisch, veilig, ergonomisch, kostenbewust en milieuvriendelijk werken. Zorg ervoor dat de zorgvrager zich op zijn gemak voelt en help hem waar nodig
 • Wat zijn de stappen van de nazorg?
  -evalueer met de zorgvrager
  -ruim alles op en maak schoon
  -zorg voor de omgeving en veiligheid
  -rapporteer in het zorgdossier
 • Wat is een zorgrelatie?
  De professionele relatie die je heb met de zorgvrager m.b.t. de persoonlijke verzorging
 • wat is vraaggerichte zorg?
  de zorgverlener en zorgvrager spannen zich samen in om de hulp en zorg te ontvangen die de zorgvrager nodig heeft
 • Wat is vraaggestuurde zorg?
  De zorgvrager bepaalt zelf de inhoud en de organisatie van de zorg met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Belevingsgerichte zorg is?
  Een aanpak die erop gericht is om de zorgvrager en degenen die hem lief zijn zo goed mogelijk te ondersteunen.
 • Wat zijn protocollen?
  Algemene aanwijzingen voor een handeling
 • Waar moet je kennis van hebben om hygiënisch te kunnen werken?
  -micro-organismen
  -besmettingswegen
  -infecties
 • Hoe heet de vrouwenarts uit de 19e eeuw en wat ontdekte zij?
  Semmelweis, zij ontdekte hoe belangrijk het is om je handen te wassen na een bevalling
 • waar spreken we van als een micro-organisme het lichaam is binnengedrongen?
  besmetting
 • Welke twee mogelijkheden zijn er als er sprake is van een besmetting?
  het afweersysteem maakt de micro-organismen onschadelijk of de micro-organismen vermeerderen en verspreiden zich.
 • Hoe kunnen micro-organismen worden overgebracht?
  direct contact, indirect contact en via de lucht
 • Benoem een aantal besmettingsbronnen
  -mens, dier
  -straatvuil
  -voedsel
  -ontlasting
  -gebruikte injectienaalden
  -bloed van anderen
 • Benoem de besmettingswegen
  -mond
  -bloed
  -huid
  -luchtwegen
 • Wat is MRSA?
  Een bacterie die via de huid overgaat van mens tot mens
 • Noem een aantal hygienische maatregelen
  - het dragen van beschermende kleding, handschoenen en mondmaskers
  - persoonlijke hygiëne
  - handhygiëne
  - reinigen
  - desinfecteren
  - steriliseren
  - disposables gebruiken
  - voorschriften opvolgen
 • Noem een aantal preventieve persoonlijke maatregelen
  -schone werkkleding
  -schoon werkmateriaal
  -was regelmatig je handen
  -houd je nagels kort
  -gebruik van handschoenen bij sommige handelingen
  -draag geen sieraden
  -steek lang haar op
  -gebruik papieren zakdoeken
 • Wat zijn disposables?
  materialen voor eenmalig gebruik
 • Wat is WIP?
  Werkgroep Infecties Preventie
 • Wat is de Arbowet?
  Het omvat de regels m.b.t. veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en ongezonde spanning.
 • Wat zijn de drie belangrijke zaken voor de Arbowet?
  -de werkplek
  -je takenpakket
  -de werkdruk
 • Wat betekent FONA?
  Fouten, Ongevallen en Near Accidents
 • Wat betekent MIP?
  Melding Incidenten Patientenzorg
 • Wat is belangrijk bij ergonomisch werken?
  -lichaamshouding en krachtuitoefening
  -tiltechnieken
  -gebruik van hulpmiddelen
  -verlichting van de werkplek
  -klimaat van de werkplek
  -geluid, lawaai en trillingen op de werkplek
 • Wat zijn de twee regels voor juist tillen?
  - voeten uit elkaar en knieën buigen
  - zorgen voor een lijn tussen vastpakpunt en steunpunt
 • Waar moet je om denken als je milieubewust wil werken?
  -gebruik alleen de werkelijke noodzakelijk zorgartikelen
  -gebruik alleen handschoenen als dit nodig is
  -verschoon niet dagelijks al het beddengoed
  -wees zuinig met milieuschadende schoonmaakmiddelen
  -scheid afval en werp het in de juiste container
  -denk na over welke producten je gebruikt en de hoeveelheid
 • Waar moet je om denken als je kostenbewust werkt?
  - neem alleen het noodzakelijke materiaal mee
  - gebruik niet steeds nieuwe badhanddoeken
  - alleen schoon beddengoed gebruiken wanneer dit nodig is
  - hygienisch werken
  - verlichting uitschakelen als deze niet meer nodig is
  - elektrische apparatuur uitschakelen als deze niet meer gebruikt wordt
  - deuren dicht doen en thermostaat lager zetten in ruimte die niet gebruikt wordt.
 • Wat houdt de BIG in?
  Beroepen Individuele Gezondheidszorg bevordert  en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook beschermt de wet de zorgvrager tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsoefenaren.
 • Waar maakt de BIG onderscheid tussen?
  artsen, verloskundigen, apothekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en psychotherapeuten.
 • Wat is een voorbehouden handeling?
  een handeling die onaanvaardbare risico's met zich meebrengt voor de gezondheid van de zorgvrager en die je als verzorgende alleen mag verrichten als je jezelf daar bekwaam voor acht en in opdracht van een bevoegde arts.
 • Noem een aantal voorbeelden van voorbehouden handelingen
  - katheterisaties
  - injecties
 • Wat is de bedoeling van WGBO?
  De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomt is bedoelt om de rechtspositie van de zorgvrager te versterken
 • Wat is wilsbekwaam?
  iemand is in staat op redelijke wijze zijn belangen te behartigen. (vanaf 16 jaar als zorgvrager)
 • Wat is wilsonbekwaam?
  iemand die jonger is dan 12 jaar en volwassen verstandelijke gehandicapten en dementerende zijn niet in staat op redelijke wijze hun belangen te behartigen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waaruit bestaat bloed?
rode bloedcellen
witte bloedcellen
bloedplaatjes
benoem de soorten weefsels
dekweefsel of epitheel-> bekleden de binnen en buitenkant van organen en het vormt klieren

steunweefsel-> zorgt voor stevigheid met weinige cellen

spierweefsel-> verzorgt de bewegingen van het lichaam

zenuwweefsel-> zorgt voor geleiding van prikkels

transportweefsel-> bloed
wat zijn weefsels?
een groep cellen met dezelfde bouw en functie
welke celsoorten worden niet meer gedeeld na de geboorte?
zenuwcellen
hartspiercellen
welke celsoorten delen zich vaak?
kliercellen
huidcellen
slijmvliescellen van de darmen
trilhaarepitheelcellen van de luchtwegen
wat houdt celdeling in?
dat een cel zich deelt in twee nieuwe identieke cellen
hoe heet een stukje van DNA?
een gen. op een chromosoom bevinden zich duizenden genen
hoeveel chromosonen bevatten de cellen
23 paar
waar staat DNA voor?
Desoxyribo Nucleine Acide
wat doet een celwand?
zorgt ervoor dat de inhoud van de cel er niet uit vloeit of dat er geen ongewenste stoffen de cel in kunnen