Summary Nu Zorg Verpleegkundige zorg

-
258 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Nu Zorg Verpleegkundige zorg". The author(s) of the book is/are Addie Roetman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Nu Zorg Verpleegkundige zorg

 • 1 voorschriften toepassen in de verpleegkundige zorg

 • Aan welke voorwaarden moet de werkwijze van een professionele verpleegkundige voldoen?
  • methodisch werken
  • professionele beroepshouding
  • werken volgens voorschriften
  • aan verschillende wetten houden
 • 1.1 hoe verleen je verpleegkundige zorg?

 • Noem de stappen van het verpleegkundig proces
  1. gegevens verzamelen
  2. verpleegproblemen vaststellen
  3. doelen zorgresultaten bepalen
  4. verpleegactiviteiten plannen
  5. verpleegactiviteiten uitvoeren
  6. zorg evalueren
 • Welke onderdelen van de zorgverlening staan in het verpleegplan
  • waarom de zorgvrager hulp nodig heeft
  • welk doel de zorgvrager heeft
  • welke activiteiten door de verpleegkundige wordt uitgevoerd
  • wie de overige zorg verleent
  • hoeveel uren de zorg wordt verleend
  • hoelang de zorg wordt verleend
  • wanneer de zorg geevalueerd wordt
  • de wensen en de gewoonten van de zorgvrager
  • de zelfzorgmogelijkheden van de zorgvrager
  • of de zorgvrager dingen wil weten of leren
  • of de zorgvrager gemotiveerd is om zorg te krijgen
 • Hoe kun je bepalen of de zorgbehoefte van de zorgvrager is veranderd?
  door het voeren van gesprekken en het observeren van de volgende punten:
  • hoe is de gezondheidstoestand van de zorgvrager op deze dag
  • kan de zorgvrager meer of minder zelf doen
  • kan de mantelzorg de zorg nog aan
  • hoe verloopt de zorg, wat kan de zorgvrager zelf , wat lukt niet?
 • 1.2 verpleegkundige zorg methodisch uitvoeren

 • Hoe kun je een handeling methodisch uitvoeren?
  • voorzorg
  • uitvoering 
  • nazorg
 • Welke voorbereidingen tref je in de voorzorg van een handeling?
  • raadpleeg het zorgdossier
  • informeer de zorgvrager
  • zet alle benodigdheden klaar
  • zorg voor privacy en veiligheid
 • Welke algemene aandachtspunten zijn er tijdens de uitvoering van een handeling?
  Werk:
  • veilig
  • hygienisch
  • ergonomisch
  • kostenbewust
  • milieuvriendelijk
  • neem niet meer over van de zorgvrager dan noodzakelijk
  • eigenwaarde behouden en tegengaan van hospitalisatie zijn belangrijk
  • zorg voor een juiste en comfortabele houding zodat de zorgvrager zich veilig voelt
  • observeer de reactie van de zorgvrager
  • help de zorgvrager aan het einde van de handeling weer in een comfortabele positie
 • Welke stappen zijn er nodig voor de nazorg bij een handeling?
  • evalueer de zorg
  • ruim alles op en maak schoon
  • zorg voor de omgeving en de veiligheid
  • rapporteer in het zorgdossier
 • 1.3 beroepshouding

 • Wat zijn de kenmerken van een zorgrelatie?
  • de wensen, gewoonten en mogelijkheden van de zorgvrager zijn de uitgangspunten van de zorgrelatie
  • de basis van de relatie is gelijkwaardigheid in het besef dat de zorgvrager afhankelijk is
  • de zelfredzaamheid van de zorgvrager wordt zoveel mogelijk behouden en bevorderd
  • er zijn belangrijke grenzen in een zorgrelatie (intimiteit, beroepsinhoud, zorgverlening, taken en verantwoordelijkheden)
 • Waar moet je op letten in de communicatie met een zorgvrager tijdens het verlenen van zorg?
  • vraag naar wensen, ideeen en mogelijkheden
  • respecteer de mening en de beleving van de zorgvrager
  • houd rekening met de gevoelens van de zorgvrager
  • let op non verbaal gedrag en besteed daar aandacht aan
  • reageer aandachtig en betrokken op de beleving van de zorgvrager
  • toon tijdens de communicatie respect voor de persoonlijkheid van de zorgvrager
  • houdt rekening met de privacy van de zorgvrager en je beroepsgeheim
  • bespreek de zorg die je hebt verleend
  • sta open voor opmerkingen over jou gedrag
 • 1.4 Visie op zorg

 • Noem voorbeelden van visies op zorg:
  • vraaggerichte zorg (zorgvrager staat centraal
  • vraaggestuurde zorg (zorgvrager bepaalt daadwerkelijk het aanbod pgb)
  • belevingsgerichte zorg (zorgvrager en naaste zo goed mogelijk ondersteunen)
 • 1.6 hygienisch werken

 • Hoe kunnen micro organismen worden overgebracht?
  • direct contact
  • indirect contact (kruisbesmetting/infectie)
  • via de lucht
 • Noem verschillende besmettingsbronnen
  • mens of dier (iemand zie zelf niet ziek is kan ook een bron zijn)
  • straatvuil
  • voedsel
  • ontlasting
  • gebruikte injectienaalden
  • bloed van zorgvragers
 • noem verschillende besmettingswegen:
  via de 
  • mond
  • luchtwegen
  • bloed
  • huid
 • Waarom is er meer kans op besmetting binnen een instelling?
  • mensen zijn ziek en hebben minder weerstand
  • veel antibiotica, bact. die overblijven zijn resistent
  • veel handelingen die een toegangsweg zijn voor besmetting (operatie)
 • Wat is cohort verpleging?
  infectie komt voor bij meerdere zorgvragers op 1 afdeling, zij worden dan met zń allen aan het einde van de gang op 1 kamer verpleegd
 • Wat is bronisolatie?
  afhankelijk van de ernst van de infectie wordt een zorgvrager geisoleerd
 • Wat is mrsa en hoe wordt deze bacterie verspreid?
  meticilline resistente Staphylococcus Aureus, via huid op huid contact. Je kunt hiermee besmet zijn zonder zelf ziek te worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is aspireren bij een verdrinkingsslachtoffer?
water in de maag bij een verdrinkingsslachtoffer loopt in de longen.
Wat heeft een slachtoffer dat bij bewustzijn is , niet hoest, of niet effectief, hij ademt abnormaal hoorbaar, of niet. 
Het slachtoffer heeft zich verslikt, en daardoor een afsluiting van de luchtwegen

verricht eerste hulp bij verslikking
Hoe is het BLS schema?
 1. let op veiligheid
 2. controleer bewustzijn
 3. roep om hulp vraag omstanders te blijven
 4. open luchtweg 
 5. controleer ademhaling
 6. bel 112
 7. geef 30 compressies van 100 x per minuut
 8. geef 2 beademingen van 1 sec en kijk op borstkas omhoog komt
Aandachtspunten bij een verdrinkingsslachtoffer
bij een verdrinkingsslachtoffer met stoornissen van de vitale functies start je altijd met beademen, en vervolgens ga je pas reanimeren ongeacht de tijdsduur dat het slachtoffer in het water heeft gelegen
het verdrinkingsslachtoffer dat bij bewustzijn komt moet altijd naar het ziekenhuis, omdat het alsnog kan verdrinken door vocht in zijn longen
Wat is de eerste hulp bij een verdrinkingsslachtoffer?
 • haal het slachtoffer zo snel mogelijk uit het water en leg het met de rug op de kant
 • leg het slachtoffer in stabiele zijligging
 • sla een deken om het onderkoelde slachtoffer, maar warm het slachtoffer niet actief op
slachtoffer bewusteloos?;
 1. controleer de ademhaling
 2. bij geen ademhaling, draai slachtoffer op de zij en maak mond en keelholte schoon
 3. leg het slachtoffer terug op zijn rug
 4. controleer opnieuw de ademhaling, geen ademhaling start beademen
 5. is de ademhaling binnen 1 min nog niet teruggekeerd, sla alarm en controleer de hartslag aan de halsslagader (bij kinderen en volwassenen) of de bovenarmslagader (bij baby's)
 6. Is de hartslag 15 sec. weg, ga dan over op uitwendige hartmassage

Aandachtspunten bij borstcompressies bij kinderen en baby's
 • kinderen masseer je met 1 hand waarbij je de borstkas max 3 cm indrukt
 • tempo is 100 massages per minuut
 • bij baby's plaats je 2 vingers van 1 hand op het borstbeen ter hoogte van de tepels van het kind. waarbij je het borstbeen max 2 cm indrukt
Aandachtspunten bij beademing van kinderen
 • blaas minder lucht en met minder kracht in
 • blaas met korte zwakke stoten zoveel lucht in tot je de borst van het kind omhoog ziet komen
 • beademingstempo bij kinderen is hoger dan bij volwassenen 20 per min
 • een baby beadem je door je mond tegelijk om het mondje en de neus te houden. Neem na elke inademing je mond weg om de baby te laten uitademen
 • beadem met zachte pufjes ongeveer 20 keer per min.
 • iedere minuut controleer je de hartslag van het kind en de baby
Wat zijn de oorzaken van een ademhalingsstilstand?
 1. verslikking /verstikking doordat de tong in de keelholte is gezakt
 2. vergiftiging vb overdosis geneesmiddelen
 3. hersenbloeding
 4. verdrinking
 5. hartstilstand
 6. hoofdletsel
 7. nek/ borstkasletsel 
Wat zijn de verschijnselen bij een ademhalingsstilstand?
geen hoorbare ademhaling
borst en buik geen ademhalingsbeweging
blauwe huidskleur
bewusteloosheid
circulatiestilstand
Wat is de eerste hulp bij een ademhalingsstilstand
 1. borstcompressies 
 2. mond op mond beademing