Summary Observation and description II: some technical problems

-
11 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Observation and description II: some technical problems

 • 1.1 Sample and population

 • Population is de hele kom soep en sample is een lepel eruit.
 • 1.2 The problem of sampling bias

 • Wat wordt met bias bedoeld?
  Dat mensen oververtegenwoordigd zijn in een groep.
 • 1.3 Obtaining representive samples

 • Hoe wordt random sampling gedaan?
  Ieder soort binnen de populatie heeft even veel kans om gekozen te worden.
 • Hoe kan je random sampling in elkaar zetten (4 stappen)?
  1. Lijst met alle members van de populatie.
  2. Iedere member een nummer geven of naam.
  3. Random nummers opschrijven.
  4. Member bij het nummer zoeken.
 • Welke soorten random sampling zijn er?
  • Multistage: provincie>woonplaats>straat>huis.
  • Systematic: na zoveel mensen telkens, na 3 personen weer.
  • Purposive: niet random maar in krant mensen vragen.
  • Convenience: wat voor de hand ligt.
 • 1.4 Other approaches to sampling

 • Luchtige steekproef > 'subjects like these'.
 • 2.1 Examples of observer effects

 • Wat is het probleem bij observer effects?
  De geobserveerde heeft door dat hij geobserveerd wordt en zal zich daardoor anders gaan gedragen.
 • 2.2 Controlling observer effects

 • Welke oplossingen zijn er voor observer effects?
  • Hiding, one way mirror.
  • Waiting out, afwachten, laat ze maar wennen aan jou.
  • Deception, Festinger> jezelf plaatsen in een sekte.
  • Unobtrusive measures, naar de consequenties kijken van het gedrag.
  • Blind observers, vertelt doel van onderzoek niet.
 • 3.1 An example from physics: 'N-rays

 • Wat is het probleem bij observer bias?
  De observeerder ziet dingen die er niet zijn, maar die ze wel graag wil zien. Dit komt door een bepaalde verwachting die je hebt.
 • 3.3 Controlling observer bias

 • Wat zijn oplossingen voor observer bias?
  1. Blind observers, zorgen voor geen verwachtingen.
  2. Objectieve maten, vragen naar concreet gedrag. Heb jij dat bekertje weggegooid?
  3. Meerdere observatoren.
 • 4 Correlation and causality

 • Wat is het probleem bij inferential bias?
  Dat correlatie niets zegt over causaliteit, er kan een 3e variabele van invloed zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.