Summary Observeren en rapporteren

-
ISBN-10 9043023809 ISBN-13 9789043023801
1815 Flashcards & Notes
174 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Observeren en rapporteren". The author(s) of the book is/are Smadar Celestin Westreich, Leon Patrice Celestin. The ISBN of the book is 9789043023801 or 9043023809. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Observeren en rapporteren

 • 1 Observeren, eenvoudig.. of toch niet?

 • Wat is het verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag? 

  Verbaal gedrag is alles wat je in woorden uitdrukt. Non-verbaal gedrag bestaat 

  uit de signalen die je niet in woorden uitdrukt, zoals gelaatsuitdrukking, 

  oogcontact, lichaamshouding en -bewegingen, stemgebruik.

 • Wat zijn de 4 kwaliteitseisen van systematische observatie?
  - 'op bewuste wijze' informatie opnemen
  - doelgerichte aandacht
  - observatie via de zintuigen
  - het registreren en bewaren observaties

 • Wat zijn de vier kwaliteitseisen van systematische observatie in het werkveld? 

  1. op bewuste wijze informatie opnemen.
  2. doelgerichte aandacht.

  3. observatie via de zintuigen. [ogen, oren, neus, mond, tast]
  4. observaties registreren en bewaren. 
 • Wat is attributie?
  Is het automatisch toekennen van betekenis en het zoeken naar verklaringen voor het gedrag van anderen en jezelf.
 • wat is attributie
  is het automatisch toekennen van betekenissenen het zoeken naar verklaringen voor het voor het gedrag van anderen en jezelf
 • wat doen spiegelneuronen

  spiegelen de handelingen van andere alleen door observatie, ook al handel je zelf niet.

 • Wat is het verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag?
  Bij verbaal gebruik je gesproken taal en bij non-verbaal gedrag niet.
 • wat is afgeleide observatie
  afgeleide observatie is jouw waarneming van hoe anderen zich tegenover jou verhouden, waaruit jij gaat 'afleiden' wat zij over jou denken en voelen 
 • Waartoe dient afgeleiden observatie?
  Algeleide observatie laat je toe om af te leiden wat anderen bij jou denken en voelen. Dit leid je af uit je observatie van hoe zij zich tegenover jou opstellen.

 • Wat is een observatieschema?
  een gestructureerde lijst voor bij je observatie
 • Wat is verbaal gedrag?
  Alles wat een persoon in woorden uitdrukt
 • Wat zijn de 4 kwaliteitseisen van systematische observatie?
  -Op bewuste wijze informatie opnemen
  - Doelgerichte aandacht
  -Observatie via de zintuigen
  -Registreren en bewaren van observaties
 • Wat zijn de 4 kernkwaliteiteneisen van systematische observatie?
  Op bewuste wijze informatie opnemen
  Doelgerichte aandacht
  Observatie via de zintuigen
  Het registeren en bewaren van observaties
 • Wat houdt verbaal gedrag in?
  Alles wat de persoon in woorden uitdrukt.
 • Wat zijn de 4 kwaliteitseisen van systematische observatie?
  - 'Op bewuste wijze' informatie opnemen
  - Doelgerichte aandacht.
  - Observatie via de zintuigen
  - Het registreren en bewaren observaties.
 • Afgeleide observatie
  = jouw waarnemingen van een ander over hoe zij denken en voelen
 • Ben je spoepid?
  jajavriend
 • Wat is observeren?
  =Een cognitief en emotioneel gestuurd proces van informatieverwerking.
  *Observeren doe je om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen.
  *Kinderen leren observerend.
 • Geef de basisdefinitie van waarnemen. 

  Waarnemen bestaat uit het opnemen door de vijf zintuigen van prikkels uit de 

  omgeving en van innerlijke gewaarwordingen. Afhankelijk van het zintuig, gaat 

  het om verschillende prikkels (zicht, gehoor, reuk, tastzin of smaak). 

  Voorbeelden van innerlijke gewaarwordingen zijn pijn, jeuk, warmte. 

 • Wat zijn de 4 basisgevoelens?
  Boosheid, vreugde, verdriet en angst
 • Geef de basisdefinitie van waarnemen.
  Het opnemen van externe en interne prikkels via de vijf zintuigen.
 • wat is het alledaagse observeren?
  alledaagse observeren is het voortdurend en ongemerkt waarnemen, verwerken en interpreteren van zintuiglijkeprikkels
 • Welk nut heeft de eerste indruk in het leven van alledag?
  De eerste indruk helpt je om je sociaal snel te kunnen plaatsen tegenover anderen.
 • wat is niet participerend observeren?
  wanneer je niet actief deel uitmaakt van de observatie
 • Wat is non-verbaal gedrag?
  Alles wat niet in woorden uitgedrukt wordt zoals expressie, houding, stemgebruik, gebaren
 • Wat zijn de 4 basisgevoelens
  Verdriet, vreugde, angst, boosheid
 • Verbaal gedrag
  in woorden uitgedrukt
 • Wat is non verbaal gedrag?
  Alles wat niet in woorden wordt uitgedrukt, denk aan gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, lichaamshouding, gebaren en bewegingen.
 • Wat observeer je?
  *Verbaal gedrag omvat alles wat een persoon in woorden uitdrukt.
  *Non-verbaal gedrag omvat alle signalen die je niet in woorden uitdrukt,  zoals  
  • gelaatsuitdrukking
  • oogcontact,
  • lichaamshouding
  • gebaren en bewegingen
  • stemgebruik.

  Waarop je het interpreteert is sterk afhankelijk van je omgeving, plaats en tijd.
 • Noem drie hoofddoelen van observeren. 

  Observatie heeft tot doel informatie te verwerven: 

  - over anderen, waarmee je al dan niet direct communiceert; 

  - over relaties en situaties, waarin je al dan niet betrokken bent; 

  - over jezelf (door zelfobservatie en afgeleide observatie). 

 • Wat zijn de 3 fundamentele verschillen tussen alledaags en professioneel observeren

  1. Professioneel observeren is het bewuste proces van observeren om waarnemingen te vergaren en te verwerken vanuit een observatievraag tot een handelingsbesluit.

  2. de methode of werkwijze is anders.

  3. Observatieresultaat is anders.

 • wat is attributie?
  Attributie is het automatisch toekennen van betekenis aan en het zoeken naar verklaringen voor het gedrag van anderen en jezelf.
 • wat is sampling?
  sampling is het selecteren van gedragingen uit het gedragsuniversum ter observatie 
 • Wat zijn de basisgevoelens?
  Boos, blij, verdrietig en bang.
 • wat observeer je in dagelijkse interacties?
  de consistentie en de discrepantie tussen verbale en non-verbale signalen
 • De 2 belangrijkste gelijkenissen tussen alledaags en professioneel observeren
  - Doel is om informatie te vergaren over gedragingen van mensen
  - Je observeert met je zintuigen, moment gebonden, variatie in geheugen en aandacht.
 • Non-verbaal
  In lichaamstaal uitgedrukt
 • Wat zijn de basisgevoelens?
  De vier basisgevoelens
  -boosheid
  -vreugde
  -verdriet en
  -angst

  -afkeer,
  -verrassing
  -minachting
  samen de zeven basisgevoelens
 • Waartoe dient ‘afgeleide’ observatie? 

  Afgeleide observatie laat je toe om af te leiden wat anderen bij jou denken en 

  voelen. Dit leid je af uit je observatie van hoe zij zich tegenover jou opstellen. 

 • wat zijn de basisgevoelens
  de basis gevoelens blijken universeel te zijn het betreft in de eerste plaats 4 gevoelens: boosheid, vreugde, angst en verdriet; aanvullend ook de gevoelens afkeer, verassing en minachting.
 • wat zijn de 7 basisgevoelens?
  boosheid, vreugde, angst, verdriet, afkeer, verrassing en minachting.
 • innerlijke gewaarwoordingen
  pijn jeuk warmte
 • Wat houdt de eerste indruk in?
  De eerste gedachten en gevoelens die je hebt als je iemand voor het eerste ziet. 
 • Wat zijn 3 fundamentele verschillen tussen alledaags en professioneel observeren?
  -Professioneel observeren is het bewuste proces van observeren.
  -De methode en werkwijze is anders
  -Observatieresultaat is anders
 • De eerste indruk
  De eerste gedachten en gevoelens die je over iemand vormt op basis van je allereerste waarneming van de persoon
 • Hallo

 • Wat is het nut van de 'eerste indruk' in het leven van alledag?

  De eerste indruk brengt ons in een richting doordat we een persoon in een kader plaatsen. 

 • wat is het expliciet geheugen ook wel declaratief geheugen genoemd
  het expliciete geheugen is de geheugenvorm die je toelaat om opgeslagen informatie bewust terug op te halen.
 • de manier waarop je andere non-verbale signalen en fysieke kenmerken interpreteert, is sterk afhankelijk van omgeving, plaats en tijd. In Nederland is als een ouder een kind aanspreekt het vanzelfsprekend dat ze ouders aan kijken. In China is aankijken oneerbiedig.
 • Verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag
  Verbaal gedrag is alle communicatie die in woorden word uitgedrukt.
  Non- verbaal gedrag is alle communicatie die je niet met woorden uitdrukt zoals : lichaamstaal, gelaatsuitdrukking, oogcontact.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.