Summary Observeren en rapporteren

-
ISBN-10 9043023809 ISBN-13 9789043023801
1818 Flashcards & Notes
176 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Observeren en rapporteren". The author(s) of the book is/are Smadar Celestin Westreich, Leon Patrice Celestin. The ISBN of the book is 9789043023801 or 9043023809. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Observeren en rapporteren

 • 1.1 Observeren in het dagelijkse leven

 • Observeren doe je door het eigen gedrag en dat van andere te begrijpen.
 • Wat observeer je onopgemerkt bij de eerste ontmoeting met een persoon?
  Alle uiterlijke kenmerken
  • Fysiek voorkomen
  • Kleding
  • Haardracht
 • Wat betekend het begrip eerste indruk?
  De eerste indruk zijn de eerste gedachten en gevoelens die je je over iemand vormt op basis van je allereerste waarneming.
 • Alle kenmerken die je observeert bepalen meestal vanaf de eerste 'ogen-blikken' het oordeel dat je vormt over 'wie' de persoon is. Pas wanneer je werkelijk met de ander communiceert, ga je ook andere aspecten observeren en je eerste indruk verfijnen.
 • Wat is verbaal gedrag?
  Verbaal gedrag omvat alles wat de persoon in woorden uitdrukt.
 • Wat is non-verbaal gedrag?
  Non-verbaal gedrag omvat alle signalen die je niet in woorden uitdrukt. Zoals:
  • Gelaatsuitdrukking
  • Oogcontact
  • Lichaamshouding
  • Gebaren en bewegingen
  • Stemgebruik, ritme en intonatie
 • Wat is interpreteren?
  Een interpretatie is een persoonlijk oordeel over de betekenis van een waarneming.
 • De manier waarop je non-verbale signalen en fysieke kenmerken interpreteert is sterk afhankelijk van:
  1. Omgeving
  2. Plaats
  3. Tijd
 • Naast maatschappelijke waarden en normen, beïnvloeden ook de eigen persoonlijkheid en ervaringen je indruk van een persoon.
 • Met observatie verwerf je informatie over: 
  • Andere.
  • Relaties en situaties
  • Jezelf
 • Observeren gebeurt elke dag zonder dat je er bewust bij stilstaat. Dat noemen we alledaags observeren. Het betekend dat je voortdurend en onopgemerkt waarneemt, verwerkt en interpreteert van zintuiglijke prikkels.
 • Wat geeft vorm aan je manier van alledaags observeren?
  1. Persoonlijkheid
  2. Denkwijze
  3. Voelwijze
  4. Sociale achtergrond
  5. Culturele achtergrond
  Daardoor heeft alledaags observeren wat beperkingen. Er treden heel wat vraagtekens op tijdens de onopgemerkte verwerking van observaties.
 • Wat zijn zintuiglijke prikkels?
  • Het zicht
  • Het gehoor
  • De reukzin
  • De tastzin
  • De Smaakzin
 • Alledaags observeren is dat subjectief of objectief?
  Subjectief.
 • Voortdurend interpreteer je observaties bv. op je werk, thuis of met je vrienden. Dit noemen we Attributie. Attributie is het automatisch toekennen van betekenissen en het zoeken naar verklaringen voor het gedrag van andere en jezelf.
 • Spiegelneuronen zijn hersencellen die actief worden door het observeren wat iemand anders doet. Spiegelneuronen dragen bij tot je inlevingsvermogen.
 • In dagelijkse interacties observeer je door middel van zelfobservatie en zogeheten 'afgeleide' observatie.
 • Wat betekend het begrip afgeleide observatie?

  Jouw idee van hoe anderen zich tegenover jou verhouden, waaruit jij gaat ‘afleiden’ wat zij over jou denken en voelen.

 • Wat betekend het begrip zelfobservatie?
  Zelfobservatie is het heel bewust kijken naar alles wat er in je gebeurt, denk dan aan de waarneming van je eigen gedrag en innerlijke prikkels.
 • 1.2 Maar wat is observeren nu precies?

 • Subjectiviteit van de waarneming: dat de verdere bewerking van de prikkels in je brein gebeurt volgens je gebruikelijke denk- en voelwijzen, ervaringen en beleving. (De uiteindelijke interpretatie van een waarneming verschilt van persoon tot persoon.). 
 • Impliciete of niet-declaratieve geheugen: zorgt voor informatieopslag zonder dat je daar bewust van bent. 
 • Wat is de selectiviteit van de waarneming?
  Dat wat je bewust waarneemt altijd een ongemerkt gekozen gedeelte is van alle prikkels die je zintuigen bereiken.
 • Observeren betekend letterlijk glad slaan, in acht nemen of waarnemen. Observatie is eigenlijk kijken hoe iets gebeurt of hoe iemand zich gedraagt.
 • Waarnemen: Het opnemen van prikkels via de zintuigen.
 • Wat betekend het begrip perceptie?
  Perceptie betekent de verdere bewerking van de zintuiglijke prikkels of gewaarwordingen door het brein tot zinvolle gehelen.
 • Observeren als beroepsvaardigheid om gedrag, personen of situaties te begeleiden noemen we professioneel observeren. Professioneel observeren is bewust en met doelgerichte aandacht via zintuigen waarnemingsprikkels in zich opnemen en verwerken.

 • De definitie van professioneel observeren bevat een viertal onderdelen. Welke zijn deze?
  1. Op bewuste wijze informatie opnemen
  2. Doelgerichte aandacht
  3. Observatie gebeurd via je zintuigen
  4. De observatie wordt geregistreerd en bewaard 
 • Is professioneel observeren objectief of subjectief?
  Objectief.
 • Wat zijn innerlijke gewaarwordingen?
  1. Pijn
  2. Jeuk
  3. Warmte
  4. Etc.
 • Expliciete of declaratieve geheugen: Is een vorm van het langetermijngeheugen waarbij men opgeslagen kennis bewust kan beleven of oproepen.
 • Deze selectie tussen impliciete of expliciete geheugen gebeurt niet toevallig, maar volgens de cognitieve en emotionele basiswerking van het brein.
  • Cognitief: bepaalt de aandacht- en geheugencapaciteit bv. hoeveel prikkels je kan opnemen.
  • Emotioneel: bepaalt je gemoedstoestand bv. welke prikkels je opvalt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Paraverbaal gedrag?
Para- staat voor "samaenhangen met"
Dus paraverbaal betekend samenhangend met het verbale.
Paraverbaal gedrag is de stemhoogte, ritme, toon, intonatie,...
Wat is non-verbaal gedrag?
Alle signalen die niet in woorden worden uitgedrukt. Gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, bewegingen, lichaamshouding.
Wat is verbaal gedrag
Alles wat een persoon in woorden uitdrukt.
Cultuurgebonden observatiefouten bijsturen vergt een levenslange oefening om diverse denk- en voelwijzen een plaats te geven in je observaties.De volgende activiteiten dragen hiertoe bij;
*Besef dat gedrag cultuurspecifieke uitingen kent;

*Verwerf kennis over hoe deze uitingen zich in specifieke situaties voordoen
  (via lectuur, bijscholing, praktijk, supervisie, intervisie);

*Oefen in het herkennen van en omgaan met zulke uitingen.
Wanneer kies je tijdsampling?
Als je de mate wilt kennen waarin het doelgedrag optreedt tijdens een observatie periode. 

Deze tijdsfocus is geschikt om frequent gedrag op microniveau te observeren
Wanneer kies je gedragsampling?
Als je vooral het verloop of de structuur van een gedrag of gebeurtenis wilt kennen

*Deze gedragsfocus meest geschikt wanneer je observatievraag weinig frequent gedrag betreft.

*Vergt extra aandacht om het doelgedrag betrouwbaar te operationaliseren en op denk- en voelfouten te controleren
Cognitieve emotionele effecten en oplossingen: Primacy-, recency-, leniency-, constrast-, en halo-effecten
Oplossing Observatieschaal

De systematiek van een observatieschaal vormt meestal voldoende tegenwicht voor deze waarnemingseffecten. 
Cognitieve emotionele effecten en oplossingen: Availability-effect
Oplossing: Voorkennis opdoen, voorobservatie


Raadpleeg vooraf relevante vakliteratuur. Doe een voorobservatie om lacunes in kennis te ontdekken
Cognitieve emotionele effecten en oplossingen: Cognitief-emotionele betrokkenheid
Oplossing: Checklist

Bezin vooraf over hoe je denkt en voelt over de personen en/of situatie.
Cognitieve emotionele effecten en oplossingen: Biased viewpoint-effect
Oplossing: Werf extra informatie: onderken blinde vlekken


Als je participerend observeert, overdenk dan vooraf tot welke aspecten van het doelgedrag je geen toegang hebt. Zorg waar mogelijk voor aanvullende input van informatie