Summary Obstetrics and Gynecology

-
ISBN-13 9781451144314
476 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Obstetrics and Gynecology". The author(s) of the book is/are C Beckmann, F Ling, R Casanova. The ISBN of the book is 9781451144314. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waarom hebben postmenopauzale vrouwen meer kans op een urineweginfectie?
Zij hebben minder oestrogenen waardoor er een verminderde urethrale weerstand is en zij dus vatbaarder zijn voor urineweginfecties.
Wat is de meest voorkomende verwekker van een eerste urineweginfectie?
In 90% van de gevallen is de eerste verwekker de E. Coli bacterie.
Hoe kan incontinentie worden behandeld?
Niet chirurgische behandeling bestaat uit het verminderen van gewicht, cafeïne gebruik, minder intensieve lichaamsbeweging en verminderde vochtinname. Vooral voor stressincontinentie kan training van de bekkenbodem (Kegel exercise) werken. Wanneer ze juist uitgevoerd zijn, kunnen deze Kegel exercises een succesratio hebben van 85%.
Medicatie kan de overactiviteit van de detrusor muscle verminderen kan helpt dus voornamelijk bij urge incontinentie.

Chirurgische interventie:
Het doel bij operatieve behandeling van stressincontinentie is het stabiliseren an de antorior vaginawand en zo dus versteviging van de blaashals en proximale urethra. Dit wordt gedaan door middel van een retropubic colposuspension.
De Burch procedure wordt laparoscopisch uitgevoerd. Hierbij worden 2-3 niet absorbeerbare hechtingen aangebracht aan beide zijden van de urethra en blaashals.
In aanvulling op deze bovenstaande technieken is er ook de mogelijkheid tot het inzetten van 'bulking agents'. Hierbij worden materialen ingespoten rond de blaashals, waardoor deze steviger wordt. Veelal wordt deze techniek gebruikt in tweede lijn en wanneer andere therapie heeft gefaald (bv. operatie).
Hoe ontstaat overflow incontinentie en hoe presenteren patiënten zich?
Er is sprake van een niet goed legende blaas doordat de detrusor muscle niet goed kan samentrekken. De oorzaak van de niet goed samentrekkende detrusor muscle kan neurogeen zijn of kan veroorzaakt worden door een obstructie van de urethra. Wanneer de hersenen niet meer het seintje krijgen van de detrusor muscle bij uitrekken, zal het brein niet 'weten' dat de blaas vol zit en kan zo niet bepalen of het gewenst is om op dat moment te urineren. Hierdoor lekt er urine uit de blaas op het moment dat de druk verhoogd. 
Kenmerkend is het constant verliezen van kleine beetjes urine.
Hoe ontstaat stress incontinentie en wat zijn typische kenmerken?
Normaliter verhoogd met de intra-abdominale druk niet alleen de druk in de blaas maar ook de druk in de urethra. Wanneer enkel de druk in de blaas verhoogd en niet die in de urethra, zal stress incontinentie optreden. De oorzaak is verlies van stevigheid van de endopelvic fascia.
Typisch is de klacht van urineverlies bij hoesten, lachen of niezen.
Hoe ontstaat urge incontinentie? Wat zijn typische kenmerken?
Normaliter is de 'plasreflex' geinitieerd door de detrusor muscle. Dit is de spierlaag die de binnenkant van de blaas bekleed. Wanneer deze wordt uitgerekt geven stretchreceptoren een signaal af aan het brein. Het brein bepaald vervolgens of er geurineerd kan worden. Normaal rekt deze spier langzaam mee naarmate de blaas gevuld word, waardoor deze zich onder lage druk kan vullen. Bij patiënten met een overactieve detrusor muscle vinden en ongecontroleerde contracties plaats, waardoor de druk in de blaas steeds die van de urethra overschreid waardoor steeds kleine hoeveelheden urine via de urethra naar buiten komt. De overactiviteit van de detrusor muscle is geen organische oorzaak te vinden, dit is een neurogene oorzaak.

Typisch is dat de vrouw verteld dat ze moet rennen naar het toilet en dat dit vaak gebeurt. Deze klacht kan voorkomen met nocturie.
Naast een neurogene oorzaak kan ook een blaasoperatie of na correctie van stressincontinentie voorkomen.
Hoe wordt pelvic organ prolaps gehandeld?
De eerstelijnstherapie is een pessarium. Dit zijn verwijderbare 'kapjes' van plastic, siliconen of rubber. (FOTO 281)
Operatief ingrijpen is geïnduceerd wanneer een pessarium niet werkt. Wanneer de uterus aanwezig is, wordt er een hysterectomie uitgevoerd met een uterine suspension. Wanneer de uterus niet meer aanwezig is, wordt een sacrale colpopexy uitgevoerd waarbij de vaginale cuff wordt bevestigd aan de sacrale promonotory.
Hoe wordt de pelvic organ prolaps geklassificeerd?
Stadium 0: geen prolaps
Stadium 1: prolaps gedeelte minstens 1 cm boven het hymen
Stadium 2: prolaps gedeelte 1 cm of minder boven/onder hymen
Stadium 3: prolaps is meer dan 1 cm onder het hymen maar minder dan de totale vaginale lengte
Stadium 4: complete inversie
Bij wie komen pelvic support defects het meest voor en waarom?
Bij oudere vrouwen; bij hen worden de weefsels minder veerkrachtig en opgebouwde stress speelt eveneens een rol.
Welke typen pelvic support defects komen voor?
  • urethrocele: prolaps van de urethra
  • cystocele: prolaps van de blaas
  • rectocele: rectum prolaps
  • enterocele dunne darm voor vagina naar buiten
  • procidentia: cervix hangt onder de vulva


Hoewel losse defecten voor komen, wordt multiorgaanbetrokkenheid het meest gezien.