Summary Ondernemen met informatie

-
ISBN-10 9001816843 ISBN-13 9789001816841
260 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ondernemen met informatie". The author(s) of the book is/are Jan Snijders, Jan Carel Bast. The ISBN of the book is 9789001816841 or 9001816843. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ondernemen met informatie

 • 1.1 De organisatie

 • Wat is "een organisatie"?

  een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. Met het leveren van een product of dienst lever een organisatie iets dat waarde heeft voor de afnemer/klant. Het leveren van toegevoegde waarde is de kern van het bestaan van een organisatie

 • organisatie
  een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. 
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. 
 • Wat is een organisatsie
  Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren
 • Wat is een organisatie? 
  Een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren.
 • Soorten organisaties:

  profit organisaties - onderneminge - gericht op maken van winst B2B of B2C

  non-profit organisatie - niet gericht op winst

 • profit organisatie
  een op het maken van winst gerichte organisatie 
 • Wat is het bestaan van een organisatie?
  Het leveren van een toegevoegde waarde.
 • Een profit-organisatie is een op winst  gerichte organisatie  
 • Wat is een profitorganisatie?
  Organisatie met winstoogmerk.
 • onderneming
  is een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en/of diensten levert
 • Wat is een profitorganisatie?
  Een op het maken van winst gerichte organisatie. 
 • Een onderneming is een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en of diensten levert.
 • non-profit organisatie
  een organisatie zonder winstoogmerk. een non-profit organisatie realiseert maatschappelijke doelen door het verlenen van diensten. non profit organisaties zijn te onderscheiden in 2 soorten. ze kunnen worden gefinancierd door de overheid of vanuit giften  
 • Wat is een onderneming?
  Een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en/of diensten levert. 
 • Een organisatie zonder winstoogmerk is een non-profitorganisatie
 • Wat betekend business to business?
  Bedrijven die zaken doen met andere bedrijven.  
 • 2 soorten non-profit
  -Overheid
  -Non gouvernementele instanties
 • Wat betekend business to consumer? 
  Bedrijven die zaken doe met de consument. 
 • Productiefactoren, zijn middelen die je inzet om je doel te bereiken.
 • Wat is een non profit organisatie?
  Een organisatie zonder winstoogmerk. 
 • Transformatieproces
  Invoer>transformatieprocessen>uitvoer
 • Wat betekend transformatieproces?
  Van de productiefactoren een dienst of product te maken. 
 • Arbeid= het inzetten van mensen
 • Wat is het transformatieproces?
  Van de productiefactoren een dienst of product te maken. 
 • Grondstoffen= basisstoffen, energie, halffabricaten en hulpstoffen om het product te maken
 • Noem de productiefactoren?
  Arbeid, grondstoffen, kapitaal en informatie
 • Kapitaal= geld en productiemiddelen
 • Hoe ziet het transformatieproces eruit?
  Invoer - transformatie - uitvoer
 • Informatie= Dit zijn de gegevens die zaken betreffen die gegevens verstrekken over de bedrijfsvoering
 • Uitvoer= het eindresultaat van het transformatieproces, dit wordt geleverd aan de klant.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is het bestaan van een organisatie?
11
Wat is een onderneming?
11
Wat betekend business to business?
11
Wat betekend business to consumer? 
11
Page 1 of 51