Summary Onderzoek doen! : kwantitatief en kwalitatief onderzoek

-
ISBN-10 900170252X ISBN-13 9789001702526
114 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Onderzoek doen! : kwantitatief en kwalitatief onderzoek". The author(s) of the book is/are Tom Fischer, Mark Julsing. The ISBN of the book is 9789001702526 or 900170252X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Onderzoek doen! : kwantitatief en kwalitatief onderzoek

 • 1 Onderzoek doen

 • wat is onderzoek?
  alle systematische activiteitengericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.
 • 1.1 Wat is onderzoek

 • 'Onderzoek' bestaat uit 2 categorieën: Wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek.

 • wat is een praktijkonderzoek?
  Onderzoek van experts die hun kennis toepassen door één geval te onderzoeken met als doel te diagnosticeren.
 • Wat is onderzoek?

  Het verzamelen van informatie, gegevens die moeten lijden tot informatie. Alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.

 • Wat wordt niet onder onderzoek verstaan?
  Als de informatieverzameling niet systematisch en/of planmatig plaatsvindt.
 • Welke 2 categorieën onderzoek zijn er?

   
  1.Praktijkonderzoek
  2.Wetenschappelijk onderzoek
 • Praktijk onderzoek: wetenschappelijk onderzoek waarin het belangrijkste doel niet het ontwikkelen en toetsen van theorieën is maar het zoeken van oplossingen voor praktische problemen van mensen of groepen

 • wat is een wetenschappelijk onderzoek?
  dit is een onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven.
 • Wat is onderzoek?
  alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel één of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden
 • Wat is geen onderzoek?
  Als de informatieverzameling niet systematisch of planmatig plaatsvindt.
 • Wat is de definitie van onderzoek volgens het boek?
  Alle systematische activiteiten gericht op het verzamelen van gegevens die informatie bevatten over een van tevoren afgebakend onderwerp met als doel een of meerdere vragen aangaande dit onderwerp te beantwoorden.
 • Noem een voorbeeld van exploratief onderzoek
  Een organisatie die wil weten waarom het ziekteverzuim op de afdeling administratie zoveel hoger is dan op de afdeling verkoop.
 • Wat is praktijkonderzoek?
  Onderzoek van experts die hun kennis toepassen door een geval te onderzoeken met als doel te diagnosticeren. 
 • wat is een empirische cyclus?
  onder empirie wordt de waarneembare werkelijkheid verstaan, deze cyclus bestaat uit 4 fasen
 • Noem een voorbeeld van beschrijvend onderzoek.
  Een bedrijf dat wil weten hoe zijn klantenkring er eigenlijk uitziet en hoe die klanten het bedrijf beoordelen op bijvoorbeeld aspecten van klanttevredenheid.
 • Voorbeelden van praktijkonderzoek zijn: Medisch onderzoek, marktonderzoek, milieuonderzoek en forensisch onderzoek.

  Diagnosticeren: na het onderzoek wordt een diagnose gesteld en op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld voor verbetering. 
 • Noem de 4 fasen van de empirische cyclus?
  fase 1: Waarneming
  fase 2: Verklaring vinden, theorievorming
  fase 3: Afleiden voorspelling uit de theorie
  fase 4: Toetsen voorspellingen in de werkelijkheid

 • Wat is wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek om nieuwe algemene kennis te verwerven.
 • Wat is de tweedeling bij onderzoek?
  toegepast/praktijk onderzoek en fundamenteel/wetenschappelijk onderzoek
 • Voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek: onderzoek naar ziektebeelden, onderzoek hoe arbeid motiverender gemaakt kan worden. 
 • Noem een voorbeeld van toegepast/praktijk onderzoek
  De huisarts onderzoekt de klachten van de patiënt
 • Wat zijn de 4 fasen van de empirische cyclus?
  1.waarnemen
  2.verklaring vinden, theorie vormen,
  3.afleiden voorspellingen uit theorie
  4.toetsen voorspellingen in de werkelijkheid
 • Noem een voorbeeld van fundamenteel/wetenschappelijk onderzoek
  onderzoek naar ziektebeelden of hoe arbeid motiverender gemaakt kan worden?
 • Kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek is de empirische cyclus. 

  Empirie:de waarneembare werkelijkheid. 
 • Toelichting empirische cyclus

  Fase 1: Je merkt iets op.
  Fase 2: Dit is een verklaring voor wat je opmerkt. 
  Fase 3: Het afleiden van nieuwe voorspellingen uit die verklaring.
  Fase 4: Een onderzoek opzetten uit de voorspellingen en dit onderzoek kan weer nieuwe verrassende gegevens opleveren. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat is een praktijkonderzoek?
7
wat is een empirische cyclus?
6
wat is de reden van een wetenschappelijk onderzoek?
6
Wat is de reden van een praktijkonderzoek?
6
Page 1 of 21