Summary Ons voedsel / druk Heruitgave over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt en wat het met ons doet

-
ISBN-10 9059566327 ISBN-13 9789059566323
103 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ons voedsel / druk Heruitgave over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt en wat het met ons doet". The author(s) of the book is/are Frans de Jong. The ISBN of the book is 9789059566323 or 9059566327. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ons voedsel / druk Heruitgave over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt en wat het met ons doet

 • 9.1 Wat zijn contaminanten?

 • Contaminanten​ zijn verontreinigingen die via allerlei wegen meestal onbedoeld in ons voedsel terecht komen, maar daar niet thuishoren.
 • 9.1.1 Biologische contaminanten


  • Biologische contaminanten​: Bacteriën, gisten, schimmels, virussen, parasieten, wormen en insecten; alle voedingsmiddelen zijn van nature besmet met allerlei micro organismen; merendeel onschadelijk voor de mensen en vaak nog functioneel en nuttig zoals schimmel voor camembert en gist op druiven voor wijn, voedselinfecties blijven meestal beperkt tot diarree (behalve bij jonge kinderen, ouderen en zieken, daar kan het wel gevaarlijk zijn)
 • 9.1.2 Natuurlijke contaminanten van biologische herkomst


  • Natuurlijke contaminanten van biologische afkomst:
   - Natuurlijke stoffen die niet in het voedingsmiddel thuishoren, bv. Giftige paddenstoelen of bessen.
   - Micro organismen kunnen soms ook giftige stoffen achterlaten op producten. Deze toxines kunnen dodelijk zijn.
   • ○  Bacterie Clostridium botulinum
   • ○  Aflatoxine geproduceerd door schimmel Aspergillus flavus
   • ○  Antibiotica, een stof die wordt gevormd door een levend organisme en is
    schadelijk voor ieder ander organisme (vb penicilline afkomstig van de penseelschimmel). Het wordt op grote schaal toegepast op allerlei
    infectieziektes. Echter er kunnen resistente bacteriestammen ontwikkelen die niet gevoelig zijn voor het antibioticum, zoals bv de ziekenhuisbacterie MRSA
   • ○  Hormonen die in de veehouderij worden gebruikt
   • ○  Ethylcarbamaat/Urethaan; uitscheidingsproduct van gisten; kan ontstaan bij
    fabricage alcoholhoudende dranken
 • 9.1.3 Natuurlijke contaminanten van niet-biologisch herkomst


  • Natuurlijke contaminanten van niet-biologische afkomst:​ Chemische stoffen die de
   natuur voorkomen en die als ze in ons voedsel terechtkomen, schadelijk kunnen zijn
  ○ Zware metalen, zoals cadmium, lood, kwik, polycyclische aromatische
  koolwaterstoffen (PAK’s-benzeen, tolueen, xyleen uit steenkoolteer en aardolie of bij onvolledige verbranding van olie, vet of organisch materiaal-bbq), asbest en metalloïde arseen
 • 9.1.4 Niet-natuurlijke contaminanten

 • Niet natuurlijke/kunstmatige contaminanten:​ Nieuwe stoffen die door de chemische industrie zijn gesynthetiseerd. Veel van de kunststoffen worden ervan verdacht erfelijk materiaal te veranderen of kankerverwekkend te zijn
  ○ Kunststoffen bv grondstof vinylchloride van PVC.PVC mag in NL niet meer in aanraking komen met voedingsmiddelen
  ○ Bestrijdingsmiddelen bv chloorwaterstoffen
  • ○  Polychloorbifenylen (PCB’s), deze hopen zich op in het vetweefsel en kunnen leverschade, geboorteafwijkingen, aantasting afweersysteem en verminderde vruchtbaarheid veroorzaken naast kanker.Sinds 1985 verboden
  • ○  Dioxinen
  • ○  Ionerserende straling
  • ○  DTT (bestrijding van de malaria mug)
 • 9.2 Contaminanten en ons lichaam


  1. Hoe groot de gezondheidsrisico's zijn van bepaalde verontreinigingen is afhankelijk van de mate van giftigheid en de hoeveelheid, het gedrag van de verontreinigingen in de natuur en in ons lichaam en de kans dat het voedsel in de voedselketen terecht komt
   Milieu-eigen stoffen worden afgebroken of minder schadelijk gemaakt door licht, lucht water en micro organismen.
   Milieu-vreemde stoffen worden meestal niet of zeer langzaam door de natuur afgebroken: persistent. Wanneer de stof zich ophoopt in de voedselketen en ons lichaam is er sprake van accumulatie.
   Twee categorieën schadelijke contaminanten:
   • ●  Kankerverwekkend: schimmeltoxines, sommige hormonen, zware metalen,
    polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), nitrosaminen, asbest, ethylcarbamaat, grondstoffen voor kunststoffen, weekmakers, bestrijdingsmiddelen, pcb’s en dioxinen
   • ●  Stoffen die ingrijpen of de celstofwisseling of organen in het lichaam (geboorteafwijkingen, slechte ontwikkeling van hersenen, hersenbeschadigingen, hartafwijkingen, beschadigingen zenuwstelsel, hoge bloeddruk, botafbraak, groeiproblemen en gehoorproblemen): sommige toxinen van bacteriën en dinoflagellaten, antibiotica, hormonen en zware metalen (cadmium, kwik en lood).
 • 9.3 Contaminanten en onze voeding • Granen en graanproducten
  Bestrijdingsmiddelen, verontreinigde lucht en vocht in opslag waardoor schimmels zich kunnen ontwikkelen die schadelijke mycotoxinen produceren. De VWA voert op grote schaal controle uit op de aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelen op granen en de opslag.

  Aardappelen, groente en fruit
  De aardappel is verantwoordelijk voor een deel van het cadmium (dat in vervuilt kunstmest zit) dat we met de voeding dagelijks binnen krijgen in NL. Verder worden er bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er wordt streng gecontroleerd op resten van gebruikte bestrijdingsmiddelen.
 • 11.1 Inleiding geschiedenis

 • Waarom richtte de mens zich meer op de agricultuur?
  Mensheid heeft meer dan 10.000 jaar in harmonie geleefd met haar grassen. Bossen en oerwouden verdwenen, omdat landbouwakkers en grazige weiden hun intrede deden. Als gevolg van veranderende levensomstandigheden richtte de mens zich steeds meer op de agricultuur.
 • 11.2 De belangrijkste graansoorten

 • Noem de 12 graansoorten
  1. Tarwe
  2. Rogge
  3. Gerst
  4. Haver
  5. Mais
  6. Rijst
  7. Sorghum
  8. Gierst
  9. Boekweit
  10. Quinoa
  11. Teffzaad
  12. Amarant
 • Welke 2 graansoorten behoren niet tot de plantenfamilie van de grasachtigen?
  Boekweit & Quinoa
 • Coeliakie (glutenintolerantie)
  Intolerantie voor gluten. Gluten niet kunnen verdragen. Beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm. Gluten is een mengsel van eiwitten dat van nature voorkomt in bepaalde granen.
 • Wat is moederkoren?
  Talrijke ziekten en plagen die men bij granen en grassen aantreft, worden vooral veroorzaakt door schimmels, aaltjes (nematoden) en insecten. Bekendste ziekte die de bloeiwijze van het koren aantast is moederkoren, dat wordt veroorzaakt door de schimmel Claviceps purpurea.
 • Wat gebeurt er bij Coeliakie?
  Darmvlies raakt beschadigd en kan daardoor minder goed voedingsstoffen opnemen.
 • Verontreiniging met schimmel-toxinen is het meest waarschijnlijk bij GRAAN producten.
 • Verontreiniging met schimmel-toxinen is het meest waarschijnlijk bij .... producten.
  Graan
 • Glutenbevattende granen
  - tarwe
  - spelt
  - triticale
  - rogge
  - gerst
 • Glutenvrije granen
  - Boekweit
  - Quinoa
  - Amaranth
  - Haver
  - Rijst
  - Gierst/sorghum
  - teff
 • Welk genetisch gemodificeerde gewas of gewassen kun je terugvinden in producten op de Europese markt?
  - Aardappel 
  - mais 
 • Iemand met een glutenintolerantie mag geen glutenbevattende granen eten. Wat zijn 3 goede alternatieven?
  - amaranth
  - quinoa
  - teff 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.