Summary Ons voedsel : over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt & wat het met ons doet

-
198 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ons voedsel : over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt & wat het met ons doet". The author(s) of the book is/are Frans M de Jong Iva van der Voort Polla Zij van boven. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ons voedsel : over wat erin zit, hoe het wordt gemaakt & wat het met ons doet

 • 1 1

 • Wat is het voedingscentrum en de gezondheidsraad?
  Het voedingscentrum is een onafhankelijke stichting die zich richt op de advisering op het gebied van voeding. Zij vertalen de adviezen over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. 
  De gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van volksgezondheid.
 • Wat is de schijf van vijf en voor wie is deze schijf ontwikkeld?
  Schijf van vijf is basis van de algemene communicatie over gezond eten. 

 • Wat zijn de 5 regels van de schijf van 5?
  1. Eet gevarieerd
  2. Niet te veel eten en voldoende bewegen
  3. Gebruik minder verzadigd vet
  4. Eet volop groente, fruit en brood
  5. Ga veilig met voedsel om
 • Wat is de relatie van elk vak met de gezondheid?
  Vak 1: Veel aanwijzingen dat het risico op chronische ziekten verlaagd is. Daling cholesterol, daling bloeddruk, betere stoelgang. 
  Bevat: Vitamine C, foliumzuur, vezels, mineralen (oa kalium), lage energiedichtheid. 

  Vak 2: Hoge voedingsstoffen dichtheid, verzadigend. Veel vezels; goed voor stoelgang.
  Bevat: Koolhydraten, eiwitten, vezels, B-vitamines, ijzer, jodium, vitamine C.

  Vak 3: Visvetzuren worden in verband gebracht met bescherming tegen hart- en vaatziekten. 
  Bevat: eiwit, mineralen.

  Vak 4: Vetten en olie bevatten vitamines en essentiële vetzuren.

  Vak 5: Nodig om het lichaam van voldoende water te voorzien. Reguleren van lichaamstemperatuur, transport van voedingsstoffen en afvalstoffen.
 • Wat is een ADH en een ADI?
  ADH: Door de gezondheidsraad vastgesteld en is zo opgesteld dat vrijwel de hele bevolking (97,5%) hieraan genoeg heeft.
  AI: Schatting van de laagste hoeveelheid die voldoende lijkt te zijn én waarbij voor zover bekend geen ongewenste effecten optreden.
 • Hoe kies je gezonde producten?
  Richtlijnen voedselkeuze raadplegen.
 • Op basis van welke criteria worden producten ingedeeld in 'voorkeur', 'middenweg' of 'uitzondering'?
  Voorkeur: A, positieve invloed preventie chronische ziekten
  Middenweg: B, neutrale invloed preventie chronische ziekten
  Uitzondering: C, negatieve invloed preventie chronische ziekten

  Deze 3-deling is gebaseerd op:
  1. hoeveelheid verzadigd vet
  2. hoeveelheid transvet
  3. hoeveelheid vezels
  4. hoeveelheid natrium 
  5. hoeveelheid toegevoegde suikers
  6. (hoeveelheid energie)

  Dit zijn punten uit het rapport richtlijnen goede voeding van de gezondheidsraad.

  Verder wordt er nog gekeken naar getalsmatige afleiding generieke criteria. 

 • Wat is het doel van de stichting IKB?
  1. Gemakkelijke keuze voor consumenten
  2. Producenten, cateraars, retailers: innovatie + optimalisatie
  3. Criteria gebaseerd op kcal, verzadigde vetten, transvetten, natrium, toegevoegd suiker, voedingsvezel

 • Wat zegt een voedselkeuzelogo?
  Het groene loge met de tekst 'gezondere keuze' staat voor de gezondere keuze binnen een groep van basisproducten. 
  Het blauwe logo met de tekst 'bewuste keuze' helpt bij het maken van een keuze bij producten die niet tot basisvoeding behoren.
 • Wanneer krijgt een product een voedselkeuzelogo?
  Producten krijgen een logo als het voldoet aan de middenwegcriteria van het voedingscentrum.
 • Wat zijn de verschillen tussen het 'oude' gezonde keuze klavertje, het IKB-logo en het 'nieuwe' vinkje?
  -
 • Wat zijn de verschillen/overeenkomsten met deze logo's en de RGV van het voedingscentrum?
  -
 • Wat wordt bedoelt met de energiebalans?
  Dat je energie gebruik gelijkstaat aan je energie inname.
 • Welke factoren bepalen met name de dagelijkse energiebehoefte?

  1. Energiegebruik in rust (BMR of RMR)
  2. Energiegebruik voor verteren van voedsel (DIT)
  3. Energiegebruik voor activiteiten (WIT)

 • Hoe schat je zelf het energiegebruik van een persoon?

  Bereken je BMR
  Bereken je PAL
  EE = PAL x BMR

 • Welke voedingsstoffen leveren energie en hoeveel is dat?

  1. Koolhydraten
  2. Vetten
  3. Eiwitten
  4. Vezels
  5. Alcohol

 • 2 Koolhydraten

 • Wat zijn koolhydraten?
  Belangrijkste energiedragers samen met vetten en zorgen voor directe energie die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren.
 • Koolhydraten in de vorm van glucose
  zijn direct beschikbaar als brandstof voor de cellen. (vetten worden opgeslagen als energievoorraad)
 • Wat kan alleen glucose als energiebron gebruiken?
  rode bloedlichaampjes
  hersen en zenuwcellen
 • Fotosynthese
  Proces van planten waarbij zuurstof vrij komt, hierdoor zijn planten de zuurstofleveranciers van de wereld.
 • Glucose die een plant niet nodig heeft voor zijn eigen levensprocessen
  zet hij om in zetmeel en slaat hij op in bijvoorbeeld knollen(aardappels). Deze opgeslagen koolhydraten zijn een rijke voedsel en energiebron voor mens en dier. Zelf kunnen we deze stoffen namelijk niet aanmaken. 
 • Koolhydraten zijn samengesteld uit
  Koolstof
  Waterstof
  Zuurstof
 • Andere naam voor koolhydraten
  Sachariden of suikers
 • Koolhydraten zijn onder te verdelen in drie groepen:
  Monosachariden of enkelvoudige koolhydraten
  Disachariden of tweevoudige koolhydraten
  Polysachariden of meervoudige koolhydraten
 • Monosachariden of enkelvoudige koolhydraten
  kleinst mogelijke koolhydraatmoleculen. Vormen bouwstenen voor alle overige koolhydraten. Bekende voorbeelden zijn glucose(druivensuiker) en fructose(vruchtensuiker)
 • Disachariden of tweevoudige koolhydraten
  Zijn opgebouwd uit twee met elkaar verbonden monosachariden. Bekendste voorbeeld is suiker voor in de koffie
 • Polysachariden of meervoudige koolhydraten 
  bestaan uit een groot aantal monosachariden (meestal meer dan 20). Zijn over het algemeen niet oplosbaar in water en ze zijn niet zoet. Voorbeelden: Zetmeel, glycogeen en voedingsvezels
 • Glucose is een essentieel suiker omdat
  Het lichaam deze niet zelf kan aanmaken
 • Bouwsteen van alle koolhydraten is:
  Glucose
 • Koolhydraten zijn onmisbare leveranciers van
  Celenergie
 • Glucose is de brandstof voor
  Alle lichaamscellen
 • Vrijmaken an energie uit glucose kan op twee manieren:
  Met zuurstof--> Oxideren is het verbinden van een stof met zuurstof
  Zonder zuurstof --> inoxidatief, bij de inoxidatieve omzetting van glucose ontstaat melkzuur. Ook hierbij komt energie vrij maar minder dan bij oxidatie.
 • Hoe ontstaat spierpijn:
  Als het bloed bij een grote lichamelijke inspanning te weinig zuurstof aanvoert om alle glucose via verbranding volledig om te zetten in de noodzakelijke energie, dan schakelt het lichaam over op inoxidatieve omzetting van glucose om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Het melkzuur dat hierbij ontstaat, kan niet snel genoeg door het lichaam worden afgevoerd en hoopt zich op in de spieren.
 • Voedingsvezels zijn
  alle voor het menselijke lichaam onverteerbare polysachariden.
  Oplosbaar in water--> pectine
  Niet oplosbaar in water --> cellulose, hemicellulose
 • De belangrijkste functie van koolhydraten
  zorgen voor directe celenergie in de vorm van glucose
 • Insuline
  zorgt ervoor dat de glucose in de lichaamscellen kan worden opgenomen
 • Waardoor vallen we af?
  Als er een tekort aan koolhydraten is in het lichaam dan gaat het lichaam vetten gebruiken uit de opgeslagen vetvoorraad om aan de benodigde energie te komen. Als er geen voldoende reservevet is gaat het lichaam eiwitten afbreken om aan energie te komen, dit is zeer ongewenst.
 • Voorbeelden van voedingsmiddelen met polysachariden
  Brood
  Aardappelen
  Peulvruchten
  Rijst
  een deegwaren
 • Voorbeelden van voedingsmiddelen met Mono en disachariden
  Melk- en melkproducten
  Fruit
  Frisdranken
  Suiker
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn 'Novel foods'?
'Voedingsmiddelen of voedingsmiddeleningredienten die niet eerder in deze vorm of in significante mate voor menselijke consumptie zijn gebruikt en/of die zijn geproduceerd door of met behulp van een nieuw of geheelvernieuwd productieproces.'  

Bijv. Voedingsmiddelen die zelf geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetischgemodificeerde organismen.
Wat zijn 'Health foods'?
Voedingsmiddelen met een al dan niet opzettelijk bijzonder of alternatief imago, zoals natuurvoeding en speciale sportvoeding. Gericht op specifieke doelgroepen. Ze hoeven daarom niet op de gangbare voedingsmiddelen te lijken.
Wat is prebiotica?
Prebiotica bevatten stoffen (meestal voedingsvezel) die op een natuurlijke manier bijdragen aan een gezonde darmflora. Stimuleren de werking van de bacteriën in de dikke darm.
Wat is probiotica?
Probiotica bevatten cultures van micro-organismen die een positieve invloed zouden hebben op de gezondheid door hun activiteit in de darm.
Wat zijn Nutraceuticals?
Dit zijn functionele voedingsmiddelen met een medische claim. De middelen kunnen worden gebruikt bij het behandelen of voorkomen van een ziekte.
De voorkeurstest/preferentietest
Bij het verbeteren van bestaande producten en bij het ontwikkelen van nieuwe producten is uiteindelijk de vraag of men iets lekker vindt(voorkeur) het belangrijkste aspect.
De verschiltest
de beoordelaar moet van twee aangeboden producten aangeven of ze gelijk of verschillend zijn
Sensorisch onderzoek
Onderzoek naar geur- en smaakeigenschappen van een voedingsmiddel waarbij gebruik wordt gemaakt van de zintuigen van de mens als meetinstrument
De voedingsmiddelenindustrie 
hecht veel waarde aan de mening van de consument
De omgeving bestaat uit:
fysische
economische
sociale
en culturelen factoren