Summary Ontwikkeling & Psychische gezondheid 1

-
384 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Ontwikkeling & Psychische gezondheid 1

 • 7.1 Emotional development

 • Emotie: kortstondige gemoedstoestanden die corresponderen met fysiologische en cognitieve processen die geassocieerd worden met distincte interne sensaties en gevoelens
 • Lichamelijke opwinding kan invloed hebben op cognitieve beoordelingen en andersom --> complex web van interacties
 • 7.1.1 Approaches to emotional development

 • Darwin: gezichtsuitdrukkingen goeie indicatie onderliggende emotionele staten en kunnen gebruikt worden om emoties te identificeren wanneer ze gecombineerd worden met contextuele cues
 • Darwin: uitdrukkingen en percepties emoties zijn een soort adaptaties om sociale interacties te reguleren
 • Overeenkomst tussen uitdrukking en emotie is niet altijd perfect, mensen kunnen bijvoorbeeld goed 'masken' hoe zij zich voelen of een uitdrukking kan lastig te interpreteren zijn
 • Onderzoek emoties bij kleine kinderen: coding systeem op basis van musculaire en anatomische componenten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar context cues
 • Sommige onderzoekers zijn van mening dat emotionele communicatie bij kinderen gevormd worden door ontwikkeling
  • nog niet genoeg geleerd over hoe zij hun emoties moeten uitdrukken 
 • Sommige onderzoekers zijn van mening dat kinderen geboren worden met een soort set van voorgeprogrammeerde emoties door evolutie
 • Wat houdt de functionalistische approach in?
  Emoties komen onbewust op en mobiliseren ons om richting een doel te werken of handelen
 • Emoties kunnen ons helpen doelen te bereiken door informatie te signaleren (communicatie)
  • bij kinderen kunnen zij dit doen bij hun ouders of verzorgers om een soort van duidelijk te kunnen maken wat zij willen of nodig hebben 
 • 7.1.2 Differentiation of emotions in infancy

 • Rond de 6 maanden hebben kinderen 6 basis emoties, wat zijn deze?
  1. Blijdschap
  2. verdriet
  3. walging
  4. verbazing
  5. boosheid 
  6. angst
 • Waarom worden de 6 basis emoties 'basis' genoemd?
  • Vroeg in de ontwikkeling zichtbaar
  • worden universeel gezien omdat erg veel culturen deze ook tonen

  vanuit deze emoties worden specifiekere en complexere emoties later ontwikkeld
 • Positieve emoties bij jonge kinderen kunnen voortkomen uit succes, bijvoorbeeld met een rammelaar schudden. Wel kunnen er variaties zitten binnen bijvoorbeeld een blije emotie --> lastig te onderscheiden
 • Negatieve emoties bij kinderen zijn duidelijker te onderscheiden dan positieve emoties, toch lastig omdat de meesten vooral lijken op een vorm van angst of ongemak. 
  • Vanaf 2 maanden eigenlijk pas verschillende 'soorten' negatieve emoties:
   • verdriet
   • boosheid 
  • vanaf 7 maanden komt hier angst bij, voornamelijk naar vreemden toe
 • Opwinding wordt gezien als de eerste emotie die mensen hebben, dit splitst later op in verlangen en angst en weer steeds verder richting hoop en ongerustheid
 • Wat is een mogelijke verklaring voor het later ontwikkelen van angst als emotie?
  Er zijn vrij complexe mentale representaties nodig om een situatie in te kunnen schatten, hier zijn veel details bij nodig waar kinderen misschien nog niet ver genoeg in zijn
 • Complexe emoties bouwen voort op de basis emoties, bijvoorbeeld door ze te combineren. Zo komen bij schaamte de basisemoties verdriet, boosheid of angst kijken
 • Wat is een groot verschil tussen basis en complexe emoties?
  Complexe emoties zijn ook zelfbewuste emoties, er is een bepaalde mate van zelfbewustzijn nodig om deze emoties te ervaren. Dit gebeurd rond de 1,5 of 2 jaar, ongeveer tegelijk met de ontwikkeling van de sense of self
 • Basis emoties vooral via de amygdala, complexe emoties andere hersengebieden die wel interacteren met de amygdala
 • Sommige culturen socialiseren kinderen door middel van schaamte of schuld
 • Verlegenheid/schaamte is een van de eerste complexe emoties die ontwikkelt, loopt ook een beetje samen met het herkennen van zichzelf in een spiegelbeeld
 • Volwassenen tonen vaak machiavellische emoties, die bedoeld zijn om anderen te beïnvloeden in plaats van een interne staat uit te drukken. Er wordt gedacht dat kinderen dit misschien ook doen
 • Er werd gedacht dat morele emoties pas ontwikkelden vanaf het moment dat het kind meer bekend raakte met de normen en waarden van de cultuur en de samenleving, echter blijkt dat er al eerder een soort morele emotie is
  • gemene en aardige social agents 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 8 stages van Erikson?
 1. Trust vs mistrust
 2. autonomy vs shame/guilt
 3. initiative vs guilt
 4. industry vs inferiority
 5. identity vs role confusion
 6. intimacy vs isolation
 7. generativity vs stagnation
 8. integrity vs despair
Welke 3 soorten interacties zie je bij peers?
 1. Interacties
  1. samen contact
 2. relaties
  1. hoe een interactie veranderd over tijd
 3. groepen
  1. komt voort uit sets relaties
Welke 4 'parenting styles' kunnen onderscheiden worden?
 1. Authoritative
 2. Authoritarian
 3. Permissive
 4. Neglectful/uninvolved
Wat wordt er bedoeld met de theory of mind?
Het kunnen denken aan de overtuigingen van anderen en hoe dit hun gedrag kan voorspellen en verklaren
Uit welke 3 delen bestaat het brein volgens Freud?
 1. Id --> verlangens en drijfveren
 2. ego --> de id uitvoeren
 3. superego --> echte moraliteit
Welke 3 soorten empathie worden in dit hoofdstuk genoemd?
 1. Emotioneel
 2. cognitief
 3. motorisch

interacteren ook alle drie met elkaar
Welke 2 mechanismen kunnen een rol spelen bij het plegen van immoreel gedrag?
 1. Impuls controle
 2. mate van empathie
Welke 2 factoren spelen een rol bij individuele verschillen tussen moreel gedrag?
 1. Temperament en persoonlijkheid
 2. verschillen sociale invloeden
Welke 3 fundamentele morele waardes komen voor in iedere cultuur volgens Shweder?
 1. Autonomie
 2. communiteit 
 3. godheid
Welke 3 punten van kritiek op Kohlberg's theorie geeft het boek?
 1. Onduidelijke fases
 2. cross-culturele variatie
 3. gender biases