Summary Ontwikkelingspedagogiek

-
ISBN-13 9789462365421
237 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspedagogiek". The author(s) of the book is/are Jan Willem de Graaf Maryke Tieleman. The ISBN of the book is 9789462365421. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ontwikkelingspedagogiek

 • 1 Wat is opvoeding?

 • Definitie pedagogiek
  Wetenschap van begeleiden van kinderen tot aan volwassenheid
 • Definitie opvoeding
  Een proces waarbij een onvolwassen mens wordt geholpen en begeleid tot aan het punt waarop hij/zij zelf de regie voor zijn of haar leven kan nemen en dit ook doet
 • Animal educandum:
  Dier dat opgevoed moet worden (humanisatie)
 • Co-evolutie:
  Opvoeding neemt als omgevingsfactor deel over van de functie van baarmoeder (voortgezette baarmoeder)
 • Richtingen pedagogiek
  Klinische
  orthopedagogiek
  onderwijskunde 
  sociale
  wijsgerige historische
  transculturele
 • 1.1 5 typen opvoeders

 • 1. Conservatieve materialisten:
  Behulpzaam, sturen aan op goede banen en goede inkomsten voor kinderen
 • 2. Doeners
  Hoffelijk, manieren, goede prestaties van kinderen belangrijk
 • 3. Sociale idealisten
  Sturen aan op ontwikkelen van goede sociale vaardigheden (communicatie, verwantwoordelijkheid)
 • 4. Onopvallende concertisten
  Eerlijkheid en gezondheid zijn belangrijk
 • 5. Gematigde hedonisten
  Levensvreugde, positief en geluk zijn belangrijk
 • 1.2 geschiedenis van opvoeden

 • Vroeger: kinderen voor economie
  Arbeid
  Hoe meer hoe beter
  Extended families (meerdere generaties in een huis)
 • Industriele revolutie
  Mensen moesten verhuizen naar de stad,
  Families werden kleiner
  1847 kinderwet van van Houten (kinderarbeid verboden)
 • 19e eeuw
  Persoonlijke vrijheid meer centraal (liberalisme)
  Autoritaire opvoeding
 • Reformpedagogen:
  Reactie op klassikaal onderwijs
 • 1.3 pedagogische programma's

 • 1. STEP Systematic training for effective parenting
  Ik-boodschap
  Grenzen aangeven
 • 2. SESK Starke Eltern Starke Kinder
  Opvoeden zonder geweld
  Rechten van kind staan centraal
 • 3. Triple P (Positive parenting programme)
  Zorgen voor veilige omgeving
  Positieve leeromgeving voor het kind
  Leren reageren op ongewenst gedrag
 • 1.4 assimilatie en accommodatie

 • Accommodatie:
  Vormen van nieuw denkschema of aanpassen van bestaand denkschema
 • Assimilatie:
  Ordening op goede manier. Zorgt voor nieuwe inzichten
 • Adaptie:
  Blijvende aanpassing aan omgeving
 • Range of reaction:
  Uitkomst van fenotype en genotype
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is enuresis?
Problemen met ophouden van urine
Wat is encopresis?
Problemen met het zindelijk worden voor ontlasting
Wat is RET?
Rationeel emotieve therapie
Wat is pavor nocturnus?
Angstaanvallen tijdens slapen
Wat zijn somatoforme problemen?
Problemen van psychische aard waarbij medische defecten zijn uitgesloten.
Wat is manifeste depressie?
Het is voor de buitenwereld duidelijk dat het kind ongelukkig is.
Wat is chronische of acute depressie?
Aanhoudende of steeds terugkerende depressie & een kortstondige vorm, na heftige gebeurtenis
Wat is primaire en secundaire depressie?
Gaat samen met andere problemen of stoornissen
Wat is unipolaire depressie?
Waarbij het uitgelaten zijn ontbreekt
Wat is bipolaire depressie?
Heen en weer geslingerd worden tussen diepe wanhoop en uitgelatenheid