Summary Ontwikkelingspsychologie, custom-editie Fontys Hogeschool

ISBN-13 9789043033398
948 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychologie, custom-editie Fontys Hogeschool". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789043033398. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ontwikkelingspsychologie, custom-editie Fontys Hogeschool

 • 2.1.1 De bouwstenen van geluk: vervulling van psychologische behoeften

 • Wanneer men vraagt naar geluk, antwoord de persoon dat het gaat om de vervulling van de psychologische behoefte en niet zozeer de materiële behoefte.
 • 2.1.2 De sociale klokken van de volwassenheid

 • Wat betekent de 'sociale klok'?
  De sociale klok verwijst naar het psychologische uurwerk dat belangrijke mijlpalen in het leven bijhoudt.
 • Op basis van welk fundament zijn onze sociale klokken gebouwd?
  Onze sociale klokken zijn vooral gebouwd op onze cultuur; ze weerspiegelen de verwachtingen van de maatschappij waarin we leven.
 • 2.1.3 Op zoek naar intimiteit: Eriksons visie op vroege volwassenheid

 • Wat is volgens Erikson de stadium van vroege volwassenheid?
  Het stadium van vroege volwassenheid bestaat volgens Erikson uit:
  • Intimiteit
  • Isolatie
 • Welk stadium is het stadium van de vroege volwassenheid?
  Het stadium van de vroege volwassenheid beslaat vanaf de adolescentie tot het 30 levensjaar.
 • Wat is het stadium van intimiteit vs. isolement?
  Het stadium van intimiteit vs. isolement is volgens Erikson een periode van adolescentie tot ca. 30 jaar. waarin het ontwikkelen van hechte relaties met anderen centraal staat.
 • 2.1.4 Vriendschap

 • Waarom hebben mensen vriendschappen?
  Mensen hebben vriendschappen om:
  • Erbij te willen horen
  • Verwantschap
 • Hoe kiezen we vrienden 'meestal' uit?
  Vrienden kiezen we meestal uit op hun eigenschappen zoals (loyaal, behulpzaam, humor, hartelijk en warm) en overeenkomsten. 
 • 2.1.5 Verliefd worden: als aardig vinden veranderd in liefhebben

 • Wat is het SWR/SVR-model? 
  Het SVR: stimulus value-role model is dat relaties zich ontvouwen in drie opeenvolgende stadia:
  • Stimulusstadia: Uiterlijke kenmerken/uitstraling.
  • Waardestadium: Relatie wordt gekenmerkt door toenemende overeenkomsten tussen waarden en opvattingen
  • Rolstadium: Relatie is gebaseerd op specifieke rollen van de deelnemers.
 • 2.1.6 Gepassioneerde en kameraadschappelijke liefde: de twee gezichten van liefde

 • Waaruit bestaat liefde basaal?
  • Gepassioneerde liefde
  • Kameraadschappelijke liefde
 • Wat is gepassioneerde liefde?
  Gepassioneerde liefde is een toestand van een sterke betrokkenheid bij een ander.
 • Wat is kameraadschappelijke liefde?
  Kameraadschappelijke liefde is de diepe genegenheid voor diegenen met wie ons leven nauw verbonden is.
 • Wat is de labelingtheorie over gepassioneerde liefde?
  De labelingtheorie over gepassioneerde liefde is een theorie dat mensen romantische liefde ervaren wanneer twee gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden: intense fysiologische arousal en situationele cues die doen vermoeden dat de arousal wordt opgeroepen door verliefdheid (denk aan experiment met wiebelige brug/standvastige brug en aantrekkelijke assistente)
 • 2.1.7 Sternbergs driedimensionale theorie: de drie gezichten van liefde

 • Welke drie hoofdcomponenten van liefde zijn er volgene Sternberg?
  • Intimiteit
  • Passie
  • Verbintenis/beslissing
 • Wat is de component van intimiteit?
  De component van intimiteit is een element van liefde dat gevoelens van innigheid, genegenheid en verbondenheid omvat.
 • Wat is de component van passie?
  De component van passie is het element van liefde dat motivationele drijfveren in verband met seks, lichamelijke nabijheid en romantiek omvat.
 • Wat is de component van verbintenis/beslissing?
  Het component van verbintenis/beslissing is het derde element van liefde dat zowel de aanvankelijke perceptie omvat dat men iemand liefheeft, als de beslissing om de liefde voor langere tijd in stand te houden.
 • Welke combinaties van liefde heb je?
  • Geen liefde (alle componenten afwezig)
  • Aardig vinden/vriendschap (intimiteit)
  • Verblindende liefde (passie)
  • Lege liefde (verbintenis)
  • Romantische liefde (Passie en intimiteit)
  • Kameraadschappelijke liefde (Intimiteit en verbintenis)
  • Onbenullige liefde (passie en verbintenis)
  • Volmaakte liefde (alle componenten)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat staat er centraal in dit substadium? (secundaire circulaire reacties)
In deze periode verleggen baby's hun cognitieve horizon naar de wereld buiten zichzelf en beginnen ze in te spelen op hun omgeving.
Na hoeveel maanden kan een baby zijn/haar hand duidelijk openen?
Na 3,0 maanden opent een baby zijn/haar hand duidelijk
Na hoeveel maanden imiteert een kind lijnen op papier?
Na 24,0 maanden imiteert een kind lijnen op papier
Na hoeveel maanden kan een baby een potlood goed vasthouden?
11,0 maanden kan een baby een potlood goed vashouden
Welke twee onderwijsinnovaties zijn gebaseerd op Vygotsky's werk?
 • Samenwerkend leren
 • Rolwisselend leren
Hoe kunnen ongelukken (onder kinderen) worden voorkomen?
 • Gebruik van autogordels
 • Gebruik van een fietshelm
 • (Skateboard) bescherming
 • Kinderen met leefijdsgenootjes laten spelen van zelfde gewicht/niveau
Welke belangrijke functies heeft egocentrisch taalgebruik?
Het egocentrisch taalgebruik wordt gebruikt om

 • Sturing te geven aan gedrag en gedachten. Het helpt om hun gedachten en hun gedrag te beheersen ('rustig aan' of 'even tot tien tellen')
 • Het kinderen in staat stelt om problemen op te lossen en na te denken over problemen waar ze tegenaan lopen.
 • Voorloper van innerlijke dialogen
 • Helpt bij de ontwikkeling van pragmatische vermogens van peuters en kleuters
Wat bestaat temperament uit?
Temperament bestaat uit patronen van prikkeling (arousal) en emotionaliteit die de consistente en duurzame eigenschappen van een individu vormen.
Wat is meconium?
Meconium is een groen-zwarte substantie die een overblijfsel is van zijn tijd als foetus. 
Wat is het grootste verschil van een baby (tevens de belangrijkste taak) in de mensenwereld tegenover de baarmoeder?
De belangrijkste taak is zorgen dat er voldoende lucht in het lichaampje komt, dit doen de meeste baby’s zelfstandig en automatisch.