Summary Ontwikkelingspsychologie II

-
ISBN-10 9043014036 ISBN-13 9789043014038
534 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychologie II". The author(s) of the book is/are Robert S Feldman S Birnie. The ISBN of the book is 9789043014038 or 9043014036. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ontwikkelingspsychologie II

 • 1 Jongvolwassenheid

 • Wat zijn de drie componenten van de driedimensionale theorie van Sternberg? 
  Intimiteit, passie en beslissing/verbintenis
 • .
  .
 • Wat houdt het component van intimiteit in?
  Element van liefde dat gevoelens van innigheid, genegenheid en verbondenheid omvat.
 • Wat houdt het component van passie in?
  Element van liefde dat motivationele drijfveren in verband met seks, lichamelijke nabijheid en romantiek omvat.
 • Wat houdt het component van beslissing/verbinding in?
  Element van liefde dat zich uit in de beslissing om iemand lief te hebben en de beslissing om die liefde voor langere tijd in stand te houden. 
 • ❗️Wat betekent veroudering?
  Dit is het natuurlijke proces van de  lichamelijke achteruitgang  veroorzaakt door het ouder worden.
 • ❗️Welke voordelen levert regelmatig lichamelijke lichaamsbeweging voor mensen op?
  • het verbetert de conditie van het cardio vasculaire systeem, het hart en de bloedvaten gaan efficiënter werken.
  • longcapaciteit neemt toe (uithoudingsvermogen neemt toe) 
  • uithoudingsvermogen wordt beter,
  • spieren sterker
  • lichaam wordt soepeler/wendbaarder
  • bewegingsvrijheid groter, 
  • stimuleert het immuunsysteem en 
  • verlicht stress, angst en depressie.
  • je leeft er langer door.
 • ❗️Vanaf de leeftijd van 35 zijn er doods-oorzaken die vaker voorkomen dan sterfte door ongelukken. Welke zijn dat en hoe komt dat?
  Belangrijke doodsoorzaken van mensen tussen de 25 en 40 zijn aids, kanker, hartziekten en zelfmoord. 
  Dit heeft vooral te maken met de levensstijl die iemand hanteert en de keuzes die iemand maakt. (Bv middelen gebruik, roken, onveilig vrijen)
 • ❗️Wat is secundaire veroudering?
  • Secundaire veroudering is lichamelijke aftakeling veroorzaakt door omgevingsfactoren of individueel gedrag
  • Daarbij is er een verband tussen culturele factoren (geslacht en ras) en het risico op sterfte tijdens de vroege volwassenheid. (mannen lopen meer risico dan vrouwen, niet westerse allochtone jongeren overlijden vaker dan autochtone jongeren door infecties, ongevallen en geweld)
 • ❗️Waarom kan de jongvolwassene niet meer hetzelfde calorieën aantal innemen dat ze gewend waren als adolescent?
  Omdat de groeisnelheid afvlakt.
 • ❗️Wat is invaliditeit:
  • Aandoening die een belangrijke activiteit in het leven beperkt (niet kunnen lopen of zien). 
  • Aangeboren of niet-aangeboren (ongeluk, ziekte).
  • Bij niet-aangeboren vaak in combinatie met verlies naasten (ongeluk), werk, hobby’s, sociale activiteiten en de komst van een medische carrière.
  • Vaak vooroordelen en discriminatie tav gehandicapten (medelijden/vermijding).
 • ❗️Wat is stress?
  Stress: Lichamelijke en emotionele respons op gebeurtenissen die ons bedreigen of uitdagen.
  Er treedt daarbij een biologische reactie in het lichaam op doordat de bijnieren  bepaalde hormonen af gaan scheiden. 
  Gevolg hiervan is
  • versnelde hartslag
  • verhoogde bloeddruk
  • meer transpiratie
  Dit kan zorgen voor een snelle reactie op de noodsituatie. 
  Langdurige stress is niet goed het vermindert de weerstand en verhoogt de kans op ziektes. 
 • ❗️Wat is PNI:
  PNI (Psychoneuro-immunologie) onderzoek naar relatie tussen hersenen,
  immuunsysteem en psychologische factoren.
 • ❗️Janneke krijgt van haar leidinggevende te horen dat zij niet in aanmerking komt voor promotie. Dit veroorzaakt veel stress bij haar. Ze zegt tegen zichzelf dat haar leidinggevende onbekwaam is en dat het maar goed is dat ze geen promotie krijgt omdat ze dan nog meer met dat stomme mens samen moet werken.
  Welke vorm van coping past Janneke hier toe?
  Emotiegerichte coping, ze probeert haar emoties te reguleren
 • ❗️Wat is postformeel denken?
  • De jongvolwassene houdt meer rekening met de complexiteit van een situatie en consequenties van keuzes en is meer relativerend. (grijstinten)
  • Het omvat dialectisch denken. (Ruimte voor argumenten, debat en onderhandeling bij onduidelijk onderscheid tussen goede en foute oplossingen.)
 • ❗️In de jongvolwassenheid ontwikkelt het denken zich van formeel naar postformeel.
  Leg aan de hand van een voorbeeld uit wat dit inhoudt.
  Er wordt meer rekening gehouden met het feit dat de realiteit complex is en dat je voor het beantwoorden van menselijke vragen niet genoeg hebt aan logica/rechtlijnigheid. + Voorbeeld?
 • ❗️Wat is dualistisch denken?
  Redelijk zwart/wit denken. Iets is goed of fout, voor of tegen, er zijn geen tussenvormen. 
 • ❗️Wat is de visie van psycholoog William Perry (1970, 1981) op het postformele denken?
  Perry geeft aan dat dit denken verschuift naarmate ze met
  nieuwe ideeën en gezichtspunten worden geconfronteerd: naar meervoudig
  denken. Namelijk: Alle kennis/waarden zijn relatief en niet absoluut. (Net vanaf welke kant je de olifant bekijkt)
 • ❗️De triarchische theorie over intelligentie stelt dat intelligentie bestaat uit 3 belangrijke componenten: een componentiele, een experimentele en een contextuele. Welke component is vooral belangrijk bij het in elkaar zetten van een bouwpakket?
  Motiveer je antwoord.
  Componentiele: oplossen van problemen waar rationeel gedrag een rol speelt door analyseren van feiten en data en toepassen van wat iemand heeft geleerd
 • ❗️Hoe kunnen ingrijpende gebeurtenissen van invloed zijn op de cognitie?
  Een ingrijpende gebeurtenis kan iemand aanzetten tot een evaluatie van wat belangrijk is. Het kan een stimulatie zijn om op een nieuwe, complexere, verfijndere, minder rigide manier over dingen na te denken.
 • ❗️Wat wordt bedoeld met "aanpasings-reactie in het eerste jaar"? 
  Welke studenten maken hier meer kans op en wat kan helpen?
  Aanpassingsreactie in het eerste jaar is cluster van symptomen waaronder
  eenzaamheid, angst, depressie, afzondering, die samenhangt met de overgang van de middelbare school naar het hoger onderwijs.
  Succesvolle middelbare scholieren hebben een grotere kans op vanwege de statusverandering.
  Counseling en/of groeiende vertrouwdheid met het studentenleven kan helpen.
 • ❗️Is er verschil in sekseverdeling wat betreft studiekeuze? En wat zijn hier oorzaken van?
  Mannen en vrouwen kiezen nog steeds traditioneel volgens de maatschappelijke normen; 
  • Vrouwen kiezen meer voor onderwijs en sociale wetenschappen
  • Mannen kiezen meer techniek, natuurwetenschappen en wiskunde. (De vrouwen die hier wel voor kiezen hebben een hoger percentage van vroegtijdig afhaken.)
  Oorzaken hiervoor:
  • Stereotypering
  • Lagere verwachtingen over salaris (vrouwen verdienen in het bedrijfsleven minder dan hun mannelijke collega's, bij allochtone vrouwen is dit nog sterker)
 • ❗️Wat is welwillend seksisme?
  Welwillend seksisme is een vorm van seksisme waarbij vrouwen in stereotypen en beperkte rollen worden gedwongen die op het eerste gezicht positief lijken.  Het bevoor-oordelen van vrouwen kan leuk lijken maar ook schadelijk zijn, bijvoorbeeld door haar het gevoel te geven dat ze niet serieus genomen wordt, en haar gevoel van competentie ondermijnt wordt.
 • ❗️Wat is stereotype dreiging?
  De angst dat hun gedrag het stereotype zal bevestigen. 
 • ❗️Wat wordt bedoeld met academische des-identificatie?
  Academische des-identificatie is het geloof (en daarbij komend gevoel) dat het negatieve stereotype over de academische mogelijkheden ontkracht moet worden. De druk die dat oplevert kan zoveel angst oproepen en bedreigend zijn dat dit onderpresteren in de hand werkt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

❗️Wat kan een kind helpen bij de verwerking van het verdriet bij een sterfgeval?
 • Wees eerlijk over wat dood zijn is (niet slapen of een lange reis maken)
 • Moedig uitingen van verdriet aan (Ze mogen huilen of boos zijn, vertel dat het begrijpelijk is dat ze zich zo voelen)
 • Overtuig kinderen van het feit dat het niet hun schuld is dat de overledene dood is
 • Begrijp dat verdriet op onverwachte momenten naar boven kan komen (zonder duidelijke redenen overstuur raken of terugvallen in oud gedrag zoals bv duimzuigen)
❗️Wat zijn de fases waar iemand door gaat bij het verwerken van een sterfgeval?
Drie stadia:
 1. Shock ontkenning, ongeloof, verdoofdheid (laatste kan gunstig zijn omdat het in staat stelt om bv de begrafenis te regelen).
 2. Besef van omvang verlies intens ongelukig of depressief.
 3. Aanpassingsstadium men krabbelt weer overeind en vind een ‘nieuwe’ identiteit.
❗️Wat is Palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is er op gericht om de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten te verbeteren: gericht op lichamelijke en psychologische steun, niet op genezing. Waardig, pijnvrij en ondersteunend.
❗️Waarom kunnen uitvaartrituelen belangrijk zijn bij de verwerking van een persoonlijk verlies?
 • markeert het eindpunt van het leven
 • vormt een duidelijk afgebakende plaats en tijd waar de mensen die achterblijven hun gevoelens kunnen uiten
 • laatste eerbetoon aan de overledene
 • afscheid kunnen nemen 
 • verdriet kunnen delen en elkaar troosten.
❗️Wat is een hospice?
Dit is een instelling waarin terminaal zieke patiënten tot het einde toe worden verzorgd. (Bijna-thuis-huis)
❗️Waarom is euthanasie nogal controversieel?
 • Vanwege de vraag: Wie mag er beslissen over leven of dood? De betrokkene, artsen, familie, koning, God?
 • Dokters zijn dikwijls niet goed instaat om te voorspellen hoe lang iemand nog zal leven
 • Is de emotionele toestand van de patient stabiel genoeg. (De aanvraag kan het gevolg zijn van een diepe depressie)
❗️Wat is euthanasie en wat zijn de voorwaarden van de euthanasiewet?
Euthanasie is hulp bij zelfdoding op verzoek op een bepaald tijdstip onder
verantwoorde medische omstandigheden
. Wel moet er worden voldaan aan de euthanasiewet wil het gehonoreerd worden. 
Voorwaarden voor euthanasie: 
 • 2 artsen moeten vaststellen dat de patiënt terminaal ziek is.
 • moet sprake zijn van ondraaglijk lichamelijk/geestelijk lijden
 • patiënt moet bewust toestemming geven
 • verwanten moeten tevoren geïnformeerd
Je hebt passieve euthanasie (beademingapparatuur stoppen) of vrijwillige actieve euthanasie (dodelijke dosis pijnstillers)
❗️Kritiek op de vijf fasen van Kubler-Ross
 • haar theorie is gebaseerd op mensen die wisten dat ze gingen overlijden. en is niet van toepassing op degene die het niet weten.
 • Niet iedereen doorloopt alle fasen 
 • sommigen doorlopen de fasen in een andere volgorde of belanden meerdere keren in dezelfde fase.
 • Mensen kunnen ook bang zijn voor de symptomen van de ziekte, meer nog dan voor het sterven zelf.
❗️Volgens Kübler-Ross zijn er vijf fundamentele fasen op de weg naar de dood.
 1. Ontkenning het is een vergissing, weigeren het te geloven, shock
 2. Woede boos op iedereen, waarom ga ik sterven en niet een ander
 3. Onderhandelen bijv met God: een belofte doen in ruil voor hun leven. Een doel stellen kan wel helpen, bijv: de kerst halen
 4. Depressie het besef dat er niet te onderhandelen valt. Reactieve depressie (tav verleden) en voorbereidende depressie (tav wat nog komt)
 5. Acceptatie de dood is geen bedreiging meer, geen emoties meer erover en praten er ook niet meer over.
❗️Hoe kan het dat er verschillende visies bestaan op de dood en het sterven? 
Dit heeft te maken met de verschillende (religieuze) opvattingen die er zijn over de dood, zoals bv:
 • de dood is een straf of oordeel over iemand bijdrage aan de wereld
 • de dood is een verlossing van een aards leven vol zwoegen
 • de dood is het begin van het eeuwige leven