Summary Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

-
ISBN-10 9062832997 ISBN-13 9789062832996
860 Flashcards & Notes
84 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen". The author(s) of the book is/are Jakop Rigter. The ISBN of the book is 9789062832996 or 9062832997. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Wat wordt verstaan onder ontwikkelingspsychopathologie

  Het gaat om een afwijkende ontwikkeling

 • Antrolpologie
  culturele normen en waarden

 • Wat is trisomie?
  in plaats van twee kopieën zijn er bij de celdeling drie gemaakt
 • Epidemiologie
  het vóórkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking
 • Op welke leeftijd zijn normaliter de menselijke hersenen volgroeid?
  23-25 jaar
 • Pathologie
  de wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen
 • Niet alleen roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de ongeboren baby, maar ook verblijven in rokerige ruimtes.
  Deze stelling is juist
 • hoi
 • Psychiatrie
  is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen
 • Alcoholgebruik tijdens zwangerschap wordt ontraden, maar 1 glas per week kan geen kwaad. 
  Deze stelling is onjuist
 • Ontwikkelingspsychologie
  de normale ontwikkeling
 • Tot hoever strekt de invloed van negatieve prenatale en perinatale gebeurtenissen uit op de ontwikkeling van het kind?
  Tot ver in de volwassenheid kan die invloed aangetoond worden
 • Anamnese
  de voorgeschiedenis van de problemen in kaart brengen op grond van andere betrokkenen (ook gezin -> gezinanmnese)
 • Een kind dat de eerste levensmaanden borstvoeding heeft gehad, heet later een grotere kans op overgewicht dan een kind dat flesvoeding heeft gehad.
  Deze stelling is onjuist. De kans is juist kleiner
 • Child behavior checklist CBCL
  scoren op vragen naar psychisch functioneren
 • Welke uitspraak over het circadiaan ritme is juist?
  Baby's hebben geen circadiaan ritme
 • Classeficatie
  Een persoon, voorwerk of situatie herkenen en een naam aan geven en indelen in een categorie. JOngen/meisje, groenten/fruit. Saai gezellig etc. 
 • Wat is een goed advies aan ouders als hun jonge kind niet goed slaapt?
  Hou vaste bedtijden aan, laat het kind, ook als is het laat in slaag gevallen, niet uitslapen in het weekend. 
 • Dimensionale benadering 
  Geeft mogelijkheid van een beetje, middelmatig of veel; een lichte, matige of ernstig stoornis 
 • Jonathan van 3 jaar oud is dol op macaroni. Vooral macaroni met tomatensaus. Maar als hij spaghetti krijgt voorgeschoteld, ook al is het met tomatensaus, dan weigert hij een hap te eten. Waarvan is dit gedrag een voorbeeld?
  Voedselneofobie
 • DSM
  handboek voor classifieren en diagnosticeren. Om te kunnen bepalen of iemand een bepaalde stoornis heet is het om te begiinen nodig af te spreken welke gedragssymptomen die stoornis kenmerken. Dat is wat in de DSM gebeurt. 
 • Wat is een goede methode om een kind te stimuleren zijn bord leeg te eten?
  Samen met het kind de maaltijd nuttigen.
 • Functietest
  testen die bijvoorbeeld intelligentie concentratie en geheugen meten
 • Is een kind zelf in staat om op een adequate manier de inname van voedsel af te stemmen op haar/ zijn behoefte aan calorieën?
  Ja, kinderen kunnen dit zelf regelen vanaf een leeftijd van 6 weken
 • prevalentie
  het percentafie van een groep kinderen dat een bepaalde stoornis heeft op een bepaald moment in de tijd. Wordt uitgedruk in percentages van een bepaalde groep; leeftijd, sekse etc.
 • Welke van onderstaande uitspraken is juist?
  Een doorsnee kind wordt eerst 's nachts zindelijk voor ontlasting. 's Nachts zindelijk voor urine is het laatste wat het leert. 
 • Incidentie
  het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode (meestal een jaar)
 • Bij welke groep kinderen komt encopresis vaker voor?
  Bij kinderen met autistisch spectrum stoornis ( ASS)
 • Projectieve testen
  Rorschack of vlokkentest. Of een test waarbij een kind moet reageren op een plaatje. 
 • Wat is een goede manier om bij een kind het bedplassen af te leren?
  Voor het slapen gaan veel laten drinken en het kind 's nachts een paar keer goed wakker maken om het te laten plassen. 
 • Softenon ( Thalidomide)
  Slaapmiddel en middel tegen zwangerschaps- misselijkheid
 • Geslikt tijdens eerste weken zwangerschap, dan konden er afwijkingen ontstaan bij (ongeboren) kind.
 • Is een aangeboren eigenschap erfelijk overdraagbaar?
  Nee, een aangeboren eigenschap hoeft niet altijd een erfelijke eigenschap te zijn.
 • Foetussen met een hersenafwijking kunnen herkend worden omdat zij in hun beweging verschillen van gezonde foetussen. Waarin verschillen zij?
  Foetussen met een hersenafwijking hebben minder variatie in hun beweging
 • Waarvan is het foetaal alcohol syndroom een voorbeeld? 
  Een afwijking die veroorzaakt wordt door schadelijke omgevingsvloeden tijdens de zwangerschappen
 • Wat is een belangrijke beschermingsfactor bij de ontwikkeling van premature baby's? 
  Onderlinge steun en vertrouwen tussen de ouders
 • Bij een baby wordt het eetproces 'gestuurd' door reflexen zoals zuigreflex. Hoe wordt het eetproces gestuurd bij een peuter van twee n jaar oud
  Geheel door zelfgestuurd (bewust) gedrag.
 • Volgens welke principes wordt meestal een eetstoornis bij een jong kind behandeld? 
  De principes van de gedragstherapie
 • In welke volgorde verloopt de normale ontwikkeling van zindelijkheid?
  'S nachts zindelijk voor ontlasting, overdag zindelijk voor ontlasting, overdag droog blijven en 's nachts droog blijven.
 • Op welke leeftijd zijn de meeste kinderen zindelijk voor ontlasting?
  Bij 4jaar
 • Wat is bekend over erfelijke basting bij enuresis (bedplassen) en encopresis ( broekpoepen)?
  De erfelijke belasting bij enuresis is groter dan bij encopresis
 • Waarop is de ' drogebedtraining' gebaseerd?
  Een gedragstherapeutische  behandeling van het kind waarbij deze in vaste stappe leert om zindelijk te worden
 • Wat is bekend over medicatie bij bedplassen?
  Dit heeft meestal snel effect, maar het effect verdwijnt als de medicatie stopt
 • Ondergewicht wordt gedefinieerd aan de hand van de BMI. Wat is waar?
  Bij een BMI lager dan 20 is er sprake van ondergewicht bij volwassenen,  maar niet bij jongeren
 • Wat is een belangrijk symptoom bij beide subgroepen van anorexia nervosa? 
  Lichaamsbeeld stoornis
 • Anorexia
  Perfectionisme
 • Boulimia 
  Impulsiviteit
 • Bij welke eetstoornis komt middelenmisbruik vaak voor?
  Boulimia nervosa
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.