Summary Oogheelkunde

-
ISBN-10 903135080X ISBN-13 9789031350803
362 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Oogheelkunde". The author(s) of the book is/are onder van J S Stilma, Th B Voorn. The ISBN of the book is 9789031350803 or 903135080X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Oogheelkunde

 • 1.1 inleiding

 • Waar oog in gelegen?
  Orbita
 • Waar ligt oogbol in ingebed?
  Vet
 • Visuele systeem waar tot waar?
  Van hoornvlies (cornea) tot visuele systeem
 • Wat is scheiding voorste en achterste oogkamer?
  Lens
 • Voorste oogkamer?
  Tussen cornea en lens gevuld met humot aquosus
 • Achterste oogkamer?
  Camera vitrea met gelachtig corpus vitreum
 • 1.2 oogbol en zijn 3 lagen

 • Noem 3 lagen oogbol
  Tunica fibrosa: sclera en cornea
  Tunica vasculosa: uvea
  Tunica interna; retina
 • 1.2.1 tunica fibrosa: sclera en cornea

 • Waar bestaat tunica fibrosa uit?
  Sclera en cornea
 • Wat is sclera?
  Buitenste omhulling achterzijde. Harde oogrok
 • Wat is cornea?
  Buitenste omhulling voorkant. Ook wel hoornvlies
 • Functie tunica fibrosa?
  Intra oculaire druk op spanning houden. Vorm van oog behouden. van belang voor optische eigenschappen
 • 5 lagen cornea?
  1. epitheel
  2. Membraan Bowman
  3. Stroma
  4. Membraan Descemet
  5. Endotheel
 • Dikste laag cornea?
  Stroma
 • Watergehalte cornea?
  Laag. Van belang helderheid. Daardoor grootste gedeelte in brekingsindex.
 • Regulatie water cornea?
  Pompmechanisme in hoornvlies endotheel
 • Waarom soms hevige pijn cornea?
  Veel sensibele zenuwen
 • 1.2.2 tunica vasculosa: uvea

 • Waar bestaat tunica vasculosa uit?
  Uvea
 • 3 delen uvea?
  Choroidea (vaatvlies), corpus ciliare, iris
 • Welk gebied belangrijk door choroidea?
  Fovea centralis. Wordt geheel van bloed voorzien hierdoor
 • Corpus ciliare?
  Voorkant uvea is dikker. Spiervezels radiair en circulair. M. ciliaris. Parasympathisch. accomodatie
 • Wat regelt iris?
  Iris is diafragma rond pupil (opening). Regelt hoeveelheid licht. M. sphincter pupillae (parasym) en M. dilator pupillae (sym)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem complicaties van contactlenzen
Irritatie
Keratitis
Cornea erosie
Allergische conjunctivitis
vaatgroei in cornea
2 nadelen brillenglazen
- Netvliesvergroting door afstand tot cornea
- prismatische effecten doordat bril niet meedraait met ogen
Objectieve refractiemeting?
Atropine oogdruppels en skiascopie. Accomoderen uitgeschakeld
Visusonderzoek 2 jarige?
kindersnellen kaart
Wat wijst op verbeterde visus bij stenopeische opening?
refractie afwijking of beginnend cataract
Hoe wordt bril gemeten?
- Afzonderlijk oog sferisch beste glazen
- Afzonderlijk oog cilinders
- Stenopeische opening als nog geen optmiale visus -> niet goed gecorrigeerd/troebeling optisch media, netvlies, visuele baan
Wat is gevaar van subjectieve refractiebepaling?
Patient kan accomoderen waardoor hypermetropie gecamoufleerd kan worden
Welke afwijking kan lang klachtenvrij verlopen en waarom?
Hypermetropie, want oogspieren kunnen lang compenseren door te accomoderen
Wat gebeurt er met punctum maximum bij presbyopie?
Komt steeds verder weg te liggen
Bij welke afwijking merk je presbyopie het snelst?
Hypermetroop. In verte al accomoderen. Presbyopie = stugger worden van lens. wordt meer hypermetroop