Summary Oogklepdenken waarom we allemaal idioten zijn

-
ISBN-10 9085425417 ISBN-13 9789085425410
209 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Oogklepdenken waarom we allemaal idioten zijn
 • Ruben Mersch
 • 9789085425410 or 9085425417

Summary - Oogklepdenken waarom we allemaal idioten zijn

 • 1 Nonsens geen bezwaar

 • Wat hield het experiment van Sokal in?

  Hij publiceerde een artikel vol absurditeiten en flagrant onlogische redeneringen wat werd aanvaard en gepubliceerd. Niemand had het in de gaten. 

 • Cognitieve shortcuts (‘snelheid boven correctheid’ – p. 13)
  We verkiezen vaak nog steeds snelheid boven correctheid. Meestal geloven we, zonder verder na te denken het eerste wat in ons opkomt.
 • Wat houdt het HALO-effect in?

   

  Als iemand bij een persoon een goede eigenschap bespeurt, gaat hij er vanuit dat de rest ook wel goed is. Dit heet halo-effect omdat het positieve van die ene eigenschap als een stralenkans naar alle andere eigenschappen uitstraalt. 

 • De verhouding tussen: a) alledaagse cognitie; b) reclame/PR/propaganda; en c) wetenschap

  Dagelijks worden we gebombardeerd met meningen, opinies, feiten, anekdotes en statistieken. Er is steeds meer spin. De grens tussen journalistiek en pr is angstaanjagend dun geworden. Politici proberen met een paar pakkende anekdotes oorlogen te rechtvaardigen. Producenten van voedingssupplementen  overspoelen ons met onderzoek dat op het eerste gezicht misschien overtuigend lijkt, maar in werkelijkheid met spuug en paktouw aan elkaar hangt. Ze rammelen met onze kloten. En wij? Wij laten met onze klopten rammelen. We denken niet na, we geloven.

 • Welke factoren zijn belangrijk bij het optreden van het HALO-effect?

  - Positie en bekendheid auteur

  -MAAR woorden kunnen het ook zijn!

 • Optische en cognitieve illusies

  We kunnen denkillusies van onze idioot niet uitschakelen, de idioot in ons hoofd blijft aanwezig, wat we ook doen. Maar we kunnen zijn suggesties wel controleren door er een liniaal naast te leggen. Er bestaat zo’n liniaal: wetenschap. 

 • Hoe heet de wetenschap die niets betekent en door wie is het zo genoemd?

  Cargo cult-wetenschap, Fysicus Richard Feynman.

 • Wetenschap als methode en als ‘goed doordacht gezond verstand’ (p. 17)

  Wetenschap is vooral een methode. Het is een systematische manier om na te gaan wat de best mogelijke verklaring is.
  Wetenschap is in essentie vrij eenvoudig, het is gewoon goed doordacht gezond verstand. Je moet er wel moeite voor doen en niet blindelings op je idioot vertrouwen. Je moet een redenering opbouwen en soms heb je er zelfs wat statistiek en waarschijnlijkheidsrekening voor nodig. 

 •  Wat houdt de 'wet van aantrekking' in?

   

  Het idee dat jouw gedachten de werkelijkheid beïnvloeden. Je wordt en krijgt wat je denkt.

 • Postmodernisme
  De Postmodernisten, een clubje Franse intellectuelen die van het brouwen van een hermetische, totaal onbegrijpelijke woordenbrij hun levenswerk hebben gemaakt, zijn verzot op wetenschap. In veel teksten staan minstens een twintigtal totaal niet ter zake doende wetenschappelijke termen. Maar volgens Allan Sokal gebruiken ze die termen alleen om te bewijzen hoe intelligent zij wel niet zijn, maar begrijpen er eigenlijk geen barst van. Dat wilde Sokal aanklagen. Hij amuseerde zich een avond met het lukraak samenvoegen van met wetenschappelijke termen doorspekte postmoderne citaten en voegde er, om het geheel aan elkaar te schrijven, wat pseudo-intellectueel geneuzel aan toe. Het sloeg nergens op. Maar toch werd het aanvaard en gepubliceerd. Enkele dagen hierna onthulde Sokal dat het een practical joke was. De media sprongen erop. Dit is de Sokal-affaire gaan heten
 • Wat was volgens Karl Popper het verschil tussen kennis en nonsens?

  De weerlegbaarheid.

 • Wat was één van Poppers favoriete voorbeelden van een onweerlegbare theorie?

  Alfred Adler met de hypothese dat menselijke acties verklaard worden door aan te nemen dat die persoon een minderwaardigheidscomplex heeft. Deze hypothese kan altijd als waar worden aangenomen, ipv dat hij weerlegd wordt.

 • Wat is het Halo-effect?

  Socioloog Rob Willer liet Sokals artikel lezen door 2 groepen proefpersonen. Aan de ene groep vertelde hij dat het artikel geschreven werd door een medestudent. De andere groep kreeg te horen dat het geschreven werd door een vooraanstaande hoogleraar fysica. De lezers van die laatste groep vonden het artikel aanzienlijk interessanter en begrijpelijker dan de lezers die dachten dat het door een medestudent was geschreven. Dit is het halo-effect.
  Onze idioot houdt het graag eenvoudig en coherent. Als hij bij iets of iemand een goede eigenschap bespeurt, dan gaat hij er gemakshalve van uit dat al de rest ook goed is. In het associatieve brein van de idioot vormen alle goede eigenschappen één geheel. 

  Het heet het halo-effect omdat het positieve van die ene eigenschap als een halo, als een stralenkrans, naar alle andere eigenschappen uitstraalt. Als een voorwoord in een boek is geschreven door een bekend persoon, dan zullen er daardoor vaak al meer boeken verkocht worden. 

 • Wat houdt de stroming "intelligent ontwerp" in?

  - Volgens deze stroming kunnen op zijn minst bepaalde eigenschappen van organismen onmogelijk worden verklaard door natuurlijke processen.

  - Deze eigenschappen kunnen volgens hun alleen verklaard worden door acties van een intelligente ontwerper (God bijvoorbeeld).

 • Cargo cult science (Mersch geef echter Feynmans opvatting hiervan niet juist weer – bij Feynman is het het ontbreken van een kritische en integere houding en van rigoureuze methoden. De term is echter een eigen leven gaan leiden).
  Wat is Cargo cult science?

  Cargo cult-wetenschap lijkt op echte wetenschap. Cargo cult-wetenschap gebruikt dezelfde termen als wetenschap: resonantie, frequentie, energiestroom. Er is maar 1 verschil met wetenschap: het betekent niets. Het is vorm zonder inhoud.

 • Wat is de naam van de biochemicus die wel in het intelligent ontwerp gelooft?

  Michael Behe

 • Misbruik van ‘wetenschap’ in de media

  Journalisten of bedenkers van producten vragen wetenschappers om een formule te bedenken wat de werking van het product ondersteunt, waardoor mensen het eerder zullen kopen. Het idee is eenvoudig. Je wilt jouw product onder de aandacht brengen. Je gaat op zoek naar een wetenschapper die wel wat zakgeld kan gebruiken en vraagt hem of haar om snel snel een formule te verzinnen. Dan schrijf je er een leuk verhaaltje over, verspreid je een persbericht en iets later vind je het ‘onderzoek’ terug in de krant. Niet 1 journalist neemt schijnbaar de moeite om heel even na te denken. Even copy-pasten en ze hebben weer wat krant gevuld.

 • Wat houdt een Ad-hoc hypothese in?

  Een hypothese zonder onafhankelijke onderbouwing die wordt toegevoegd aan een theorie om te voorkomen dat deze wordt gefalsifieerd.

 • Poppers falsificationisme: weerlegbaarheid als criterium van wetenschappelijkheid

  Filosofen vroegen zich af: ‘hoe kan je het onderscheid maken tussen wetenschap en iets dat er alleen maar op lijkt? Wat is het verschil tussen kennis en nonsens?’ Volgens Popper was het antwoord op de laatste vraag weerlegbaarheid. Sommige hypotheses lijken misschien wel op wetenschap, maar hebben eigenlijk niets met kennis te maken. ze zijn niet weerlegbaar. Ze zijn altijd waar, wat er ook gebeurd.

  Over falsificationisme vond ik niet iets heel specifieks in het boek; maar dit vond ik op internet:
  Falsificationisten zien wetenschap als een set van hypothesen die voorlopig opgesteld zijn met als doel het accuraat beschrijven van het gedrag van een zeker aspect van de wereld of het universum. Geen enkele hypothese zal dit echter doen omdat een hypothese falsifieerbaar moet zijn. Een hypothese is falsifieerbaar wanneer er een logische mogelijke observatiestatement of set observatiestatements is die inconsistent zijn met de hypothese en deze dus falsifiëren.
  Een wetenschappelijke wet of theorie moet ons informatie geven over hoe de wereld zich gedraagt, terwijl het manieren waarop het zich (logisch) mogelijk kan gedragen maar niet doet opzij zet. Als een theorie een informatieve inhoud wil hebben moet het falsifieerbaar zijn.

 • Wat moet je doen als je ad-hoc-hypothese wordt weerlegd?

  Je verzint een nieuwe ad-hoc hypothese of je verwerpt je initiele hypothese.

 • Wat is de empirische cyclus?
  Een wetenschappelijke methode in een notendop. Het is in essentie dood eenvoudig en we passen het dagelijks toe. je hebt een probleem waar je een verklaring voor zoekt (de auto start niet). Je formuleert een hypothese (het is de accu). Je gaat na wat waar moet zijn als die hypothese correct is (als het aan de accu ligt, dan zal de auto wel starten met startkabels). Je kijkt of die voorspelling uitkomt (je sluit de startkabels aan en probeert te starten). Als je hypothese inderdaad bevestigd wordt, dan heb je een mogelijke verklaring gevonden. Als je voorspelling niet blijkt te kloppen (ook met startkabels wil het kreng niet starten), dan moet je je hypothese verwerpen en formuleer je een nieuwe hypothese (het is de startmotor). Vervolgens herhaal je de hele procedure.
 • Wat hield het experiment van de Amerikaanse psycholoog Bertam Forer in?

  Hij zette een aantal willekeurig gekozen zinnen uit een astrologieboek achterelkaar en deed bij studenten net of dit de uitslag was van een 'persoonlijkheidstest'. 87 procent van de studenten gaf de beschrijving een 4 of meer.

 • De experimentele methode (Darwin)
  Het was Darwin tijdens zijn reis met de Beagle opgevallen dat nauw met elkaar verwante diersoorten vaak dicht bij elkaar leefden. Darwin dacht eerst dat het allemaal varianten van dezelfde soort waren. Later bleek dat het geen varianten van dezelfde soort waren, maar wel degelijk verschillende soorten. Darwin formuleerde een hypothese om dit te verklaren. Vervolgens leidde Darwin uit zijn hypothese voorspellingen af. Wat zou er nog allemaal waar moeten zijn indien zijn hypothese klopte? In de jaren die daarop volgden dacht Darwin na over de consequenties van zijn hypothese. Hij stuurde honderden brieven naar bevriende wetenschappers om deze en andere voorspellingen te toetsen. Zelf voerde hij ook experimentjes uit. Uiteindelijk in 1859, na jarenlang feiten te hebben verzameld om zijn hypothese te testen, besloot hij zijn theorie openbaar te maken.
 • Waarom maakt Mersch de vergelijking tussen creationisten en een schietschijf?

  Hij schrijft dat de creatonisten hun voorspellingen afvuurden op een oneindig grote schietschijf. Wat er ook gebeurde en waar de kogel ook terechtkwam, het was altijd een treffer. Op deze manier was hun gekozen hypothese altijd juist.

 • Wat is een onweerlegbare hypothese?

  Volgens Popper moet een hypothese weerlegbaar zijn. Dit betekent dat er op zijn minst een denkbare gebeurtenis moet bestaan die deze hypothese tegenspreekt. Een niet weerlegbare hypothese kan nooit door de werkelijkheid worden tegengesproken. Ze verklaart alles. Maar een hypothese waarmee je alles kan verklaren, verklaart niet. Een hypothese leert ons enkel iets over de werkelijkheid, als ze ook mogelijke situaties uitsluit.

 • Wat bedoelt Mersch met de term "meten is weten"?

  Hij bedoelt daarmee dat getalletjes de ideale remedie tegen vaagheid zijn.

  Door feiten met getallen te noemen, komt het over alsof je veel verstand van een bepaald onderwerp hebt.

 • Wat is Creationisme, Intelligent Design?
  Intelligent ontwerp is de nieuwe naam van wat men vroeger gewoon creationisme noemde. Het idee dat god, toen hij even niets beters te doen had, de aarde en alle wezens die ze bevolken geschapen heeft. Intelligent ontwerp was volgens de creationisten geen geloof maar een alternatieve wetenschappelijke theorie, evenwaardig aan de evolutietheorie. Volgens intelligent ontwerp kunnen op zijn minst bepaalde eigenschappen van organismen onmogelijk worden verklaard door natuurlijke processen. Deze eigenschappen kunnen volgens hen alleen verklaard worden door de acties van een intelligente ontwerper. 
 • Ad hoc-hypothesen, immunisering van een hypothese tegen weerlegging

  ad hoc-hypothesen zijn eigenlijk een excuus. Ze zijn niet altijd fout. Het is iets wat onderzoekers verzinnen om de waarnemingen in overeenstemming te brengen met de theorie waar ze op dat moment in geloofden. Er is niets mis met een ad hoc-hypothese als je ze uiteindelijk kan bewijzen. Lukt dat niet en word je ad hoc-hypothese dus weerlegd, dan zijn er 2 mogelijkheden. Je verzint een nieuwe ad-hoc-hypothese of je verwerpt je initiële hypothese.

 • Vaagheid: ‘een enorme schietschijf’ (p. 48)

  Bij horoscopen is er een hypothese waaruit een voorspelling wordt afgeleid en die voorspelling klopt. Bewijs geleverd, de astrologie heeft het juist. Horoscopen vuren hun voorspellingen af op een enorme schietschijf. Ze moeten al echt hun best doen om ze te missen. Horoscopen zijn vaag. Zo vaag dat ze bijna altijd uitkomen.
  De creationisten vuurden hun voorspellingen af op een oneindig grote schietschijf. Wat er ook gebeurde, waar de kogel ook terechtkwam, ze konden altijd beweren dat het een treffer was. Ze konden alles verklaren. Ze namen geen enkel risico. En dat moet je, wil je een hypothese echt testen, net wel doen. Alleen riskante voorspellingen, voorspellingen die niet sowieso uitkomen, zijn een goede test voor je hypothese.

 • Meten is weten’ (p. 52) – vergelijk Bersselaar p. 11

  Getalletjes zijn, indien je goed gedefinieerd hebt wat ze betekenen, de ideale remedie tegen vaagheid. Meten is weten.
  Bersselaar: Meten is niet altijd het beste. Mensen kunnen bijvoorbeeld onder de armoedegrens vallen, terwijl zij zichzelf helemaal niet arm vinden. Ze werken veel samen. Ze hebben geen cijfers. Wel de vrucht van gezamenlijke inspanning.

 • Machinaties van de farma-industrie
  Bij veel bedrijven wordt met een ‘leuk’ zinnetje geprobeerd om een product te verkopen. ‘Maar natuurlijk genieten’ is bijvoorbeeld het gratis promoblaadje van de voedingssuplementenindustrie. Die kerels, die je proberen wijs te maken dat je enkel gezond kan leven als je je dagelijks volpropt  met antioxidanten, gojibessen en omega 3-vetzuren. Een beetje Halo-effect kan nooit kwaad. Maar behalve als er ineens iets heel raars gebeurt, is het onmogelijk om aan te tonen dat de fabrikant zijn beloftes niet na kan komen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Oogklepdenken. Waarom we allemaal idioten zijn.
 • Ruben Mersch
 • 9789085423652 or 9085423651

Summary - Oogklepdenken. Waarom we allemaal idioten zijn.

 • 1 Nonsens geen bezwaar

 • Wat zijn cognitieve shortcuts?

  We verkiezen vaak nog steeds snelheid boven correctheid. Meestal geloven we, zonder verder na te

  denken het eerste wat in ons opkomt. 

 • Wat zijn optische illusies?

  Ondanks het feit dat we weten dat de ene lijn langer is dan de andere, blijven we het als een kortere lijn zien

 • Wat zijn cognitieve illusies?

  als we eenmaal een verkeerde connectie hebben gemaakt 

  in ons hoofd, kunnen we deze bijna niet meer uitschakelen, ookal hebben we 

  bewijs dat dit niet klopt. Wetenschap kan bijdragen aan het feit dat we dingen meer gaan zien zoals ze echt zijn. 

 • Wat is de verhouding tussen: a) alledaagse cognitie; b) 

  reclame/PR/propaganda; en c) wetenschap

   

  Door de dingen die we horen/zien op het nieuws of van mensen om ons heen 

  ontwikkelen we gevoelens en maken we beslissingen die als je puur feitelijk 

  kijkt lang niet altijd het meest realistisch zijn. We geloven bijvoorbeeld dat 

  een geneesimddel werkt, niet omdat we wetenschappelijke stukken hebben 

  gelezen waar dit uit blijkt, maar doordat we iemand kennen die zich na het 

  innemen ervan beter voelde. Dit is een niet logische aanname, maar toch 

  maakt onze alledaagse cognitie deze connectie. We denken in hokjes. De 

  grootste valkuil in ons denken is dat als we ergens van overtuigd zijn we 

  alleen nog maar die gegevens zien die ons gelijk bevestigen . 

  Pr-bureaus/politici kennen de zwaktes in ons denken en maken hier handig 

  gebruik van. Wij worden door deze opinies, meningen, feiten, statistieken en 

  annekdotes. Dit beïnvloed de manier waarop wij over dingen denken. We 

  denken niet na, we geloven.

 • Wat is Postmodernisme?

  Postmodernisten zijn een clubje Franse intellectuelen die met moeilijke woorden de wetenschap beschrijven. Ze gebruiken deze moeilijke termen om te bewijzen hoe intellectueel ze zijn zonder dat ze het echt snappen (volgens 

  Sokal). Sokal schreef een moeilijk artikel vol van moeilijke woorden en wetenschappelijke termen zonder dat het ergens op sloeg. Dit werd toch gepublivceerd omdat niemand wat door had.

 • Wat is het Halo- effect?

  Aan de ene groep werd door Rob Willer (socioloog) verteld dat een paper geschreven is door een student,aan de andere groep dat het paper geschreven is door een vooraanstaand professor. De tweede groep vond het paper aanzienlijk interessanter. Dit 

  wordt het halo-effect genoemd . Het heet helo- effect omdat het positieve vande ene groep als een halo, een stralenkrans, naar alle andere eigenschappen uitstraalt (vb.: knappe mensen worden vaak grappiger en slimmer gevonden).Woorden kunnen ook voor een halo- effect zorgen, door in een bedrijf bijvoorbeeld iedereen de functie van manager te geven. Op die manier hebben alle werknemers het gevoel dat ze belangrijk zijn. Postmodernisten maken gebruik van het halo-effect in hun teksten: als een tekst bol staat van de moeilijke woorden en diepzinnige gedachten, dan moet het inhoudelijk wel goed zijn.

 • Wat wordt bedoeld met het gebruik van vage terminologie?

   

  Ook woorden kunnen een halo-effect creëren. Eenvoudige oplossingen heetten bij het bedrijf J&J in management speak ‘low  hanging fruit’ en er werd niet samengewerkt maar ‘geleveraged’ en ‘proactief gezocht naar value added synergiën’. Management speak is een manier om te bewijzen hoe goed je wel niet bent en vooral een manier om je eigen incompetentie te camoufleren. Het gebruik van wetenschappelijke termen door de postmodernisten heeft dezelfde functie als management speak binnen J&J. als een tekst bol staat van de moeilijke woorden, dan denken we al snel dat die tekst ook inhoudelijk sterk is. 

 • Wat is Cargo- cult science?

   

  Cargo cult-wetenschap lijkt op echte wetenschap. Cargo cult-wetenschap gebruikt dezelfde termen als wetenschap: resonantie, frequentie, energiestroom. Er is maar 1 verschil met wetenschap: het betekent niets. Het is vorm zonder inhoud

 • Wat bedoeld Feynman met het begrip cargo-cult science?

  bij Feynman is het het ontbreken van een kritische en integere houding en van rigoureuze methoden. De term is echter een eigen leven gaan leiden.

 • Op welke manier wordt er misbruik gemaakt van wetenschap in de media?

   

  De media haalt slechte wetenschap aan als bewijs voor artikelen terwijl dit niet eens bewijs is. Zo lijkt het onderwerp waar ze over schrijven ineens een stuk geloofwaardiger, bijvoorbeeld de formule voor de gelukkigste en minst gelukkige dag van het jaar, de formule voor de perfecte penalty, de formule voor de beste manier om een ijsje te eten, enz. Je wil jouw product onder de aandacht brengen, je gaat op zoek naar een wetenschapper die wat extra geld kan gebruiken en vraagt hem om een formule te verzinnen. Vervolgens is je “onderzoek” terug te lezen in de krant. 

 • Wat wordt bedoeld met Popper's falsificationisme?

   

  Weerlegbaarheid als criterium voor de wetenschap. Begin 20e eeuw: Popper en zijn collega’s wilden onderzoeken hoe je er nu achter komt of iets “echte” wetenschap is of niet. Het antwoord volgens Popper was weerlegbaarheid. Dit betekent dat er op z’n minst een denkbare gebeurtenis moet zijn die de hypothese kan weerleggen (bv. “het regent niet” is een goede hypothese. “Het regent wel of het regent niet” is geen goede hypothese, omdat dit altijd waar is. Het vertelt je niks nieuws of waardevols over de werkelijkheid). 

   

 • Hoe ziet de empirische cyclus eruit?

   

  1.       Je hebt een probleem (de auto doet het niet)

  2.       Je formuleert een hypothese (het ligt aan de accu)

  3.       Je gaat na wat waar moet zijn als de hypothese correct is (als het aan de accu ligt, dan zal de auto weer starten met startkabels)

  4.       Je kijkt of die voorspelling uit komt (je sluit startkabels aan en probeert te starten)

  5.       Als je hypothese bevestigd lijkt, dan heb je de mogelijke verklaring gevonden. Als je voorspelling niet blijkt te kloppen, dan moet je de hypothese verwerpen en een nieuwe bedenken (het ligt aan de startmotor).

        6.       Herhaal de hele procedure. 

 • Wat wordt bedoeld met de experimentele methode?

   

  Het was Darwin tijdens zijn reis met de Beagle opgevallen dat nauw met elkaar verwante diersoorten vaak dicht bij elkaar leefden. Darwin dacht eerst dat het allemaal varianten van dezelfde soort waren. Later bleek dat het geen varianten van dezelfde soort waren, maar wel degelijk verschillende soorten. Darwin formuleerde een hypothese om dit te verklaren. Vervolgens leidde Darwin uit zijn hypothese voorspellingen af. Wat zou er nog allemaal waar moeten zijn indien zijn hypothese klopte? In de jaren die daarop volgden dacht Darwin na over de consequenties van zijn hypothese. Hij stuurde honderden brieven naar bevriende wetenschappers om deze en andere voorspellingen te toetsen. Zelf voerde hij ook experimentjes uit. Uiteindelijk in 1859, na jarenlang feiten te hebben verzameld om zijn hypothese te testen, besloot hij zijn theorie openbaar te maken.

   

 • Wat is een onweerlegbare hypothese, en wie vond dit?

   

  Volgens Popper moet een hypothese weerlegbaar zijn. Dit betekent dat er op zijn minst een denkbare gebeurtenis moet bestaan die deze hypothese tegenspreekt. Een niet weerlegbare hypothese kan nooit door de werkelijkheid worden tegengesproken. Ze verklaart alles. Maar een hypothese waarmee je alles kan verklaren, verklaart niet. Een hypothese leert ons enkel iets over de werkelijkheid, als ze ook mogelijke situaties uitsluit. 

   

 • Wat is het creasionisme?

  Het idee dat God en alles wat leeft geschapen heeft

 • Wat is intelligent design?

  is volgens aanhangers geen geloof maar een alternatieve theorie dan het darwinisme. Volgens aanhangers kunnen op zijn minst bepaalde eigenschappen niet verklaard worden door natuurlijke processen, maar alleen verklaard worden door de acties van een intelligent ontwerper. Als tegenargument hierop wordt gezegd dat mensen slecht in elkaar zitten, en als er echt sprake is geweest van een intelligent ontwerper hij zijn werk wel wat beter had kunnen doen. 

   

 • Wat wordt bedoeld met ad-hoc hypothesen, immunisering van een hypothese tegen weerlegging?

  ad hoc-hypothesen zijn eigenlijk een excuus. Ze zijn niet altijd fout. Het is iets wat onderzoekers verzinnen om de waarnemingen in overeenstemming te brengen met de theorie waar ze op dat moment in geloofden. Er is niets mis met een ad hoc-hypothese als je ze uiteindelijk kan bewijzen. Lukt dat niet en word je ad hoc-hypothese dus weerlegd, dan zijn er 2 mogelijkheden. Je verzint een nieuwe ad-hoc-hypothese of je verwerpt je initiële hypothese. 

 • Wat wordt bedoeld met vaagheid; "een enorme schietschijf?

   

  Bij horoscopen is er een hypothese waaruit een voorspelling wordt afgeleid en die voorspelling klopt. Bewijs geleverd, de astrologie heeft het juist. Horoscopen vuren hun voorspellingen af op een enorme schietschijf. Ze moeten al echt hun best doen om ze te missen. Horoscopen zijn vaag. Zo vaag dat ze bijna altijd uitkomen. De creationisten vuurden hun voorspellingen af op een oneindig grote schietschijf. Wat er ook gebeurde, waar de kogel ook terechtkwam, ze konden altijd beweren dat het een treffer was. Ze konden alles verklaren. Ze namen geen enkel risico. En dat moet je, wil je een hypothese echt testen, net wel doen. Alleen riskante voorspellingen, voorspellingen die niet sowieso uitkomen, zijn een goede test voor je hypothese

   

   

 • Wat wordt bedoeld met "meten is weten" (in vergelijk met Bersselaar)?

   

  Getalletjes zijn, indien je goed gedefinieerd hebt wat ze betekenen, de ideale remedie tegen vaagheid. Meten is weten. 

  Bersselaar: Meten is niet altijd het beste. Mensen kunnen bijvoorbeeld onder de armoedegrens vallen, terwijl zij zichzelf helemaal niet arm vinden. Ze werken veel samen. Ze hebben geen cijfers. Wel de vrucht van gezamenlijke inspanning.

   

 • Wat wordt bedoeld met "machinaties van de farma industrie"?

   

  Bij veel bedrijven wordt met een ‘leuk’ zinnetje geprobeerd om een product te verkopen. ‘Maar natuurlijk genieten’ is bijvoorbeeld het gratis promoblaadje van de voedingssuplementenindustrie. Die kerels, die je proberen wijs te maken dat je enkel gezond kan leven als je je dagelijks volpropt  met antioxidanten, gojibessen en omega 3-vetzuren. Een beetje Halo-effect kan nooit kwaad. Maar behalve als er ineens iets heel raars gebeurt, is het onmogelijk om aan te tonen dat de fabrikant zijn beloftes niet na kan komen

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een groot verschil tussen het realisme en pragmatisme?
Het pragmatisme was tegen metafysica, terwijl het realisme hier juist voor is.
Wat waren de belangrijkste ideeën van Lakatos?
- Het paradigma van Kuhn moet vervangen worden door een researchprogramma
- Gelooft in interne factoren
Wat waren de belangrijkste ideeën van Kuhn?
- Hij dacht in termen van concepten
- geloofde dat de wetenschap werd bepaald door een paradigma; ieder mens beschikt over een ander paradigma
- Je moet dingen als totaal zien
- Duhem-Quine stelling: het is niet mogelijk om een hypothese afzonderlijk te testen.
Wat is de eis van Popper m.b.t. een hypothese?
Deze moet volgens hem risicovol zijn, omdat het vaak makkelijker is om een hypothese te weerleggen in plaats van deze te bevestigen.
Wat betekent noumenon letterlijk?
Dat wat gedacht wordt.
Bij welke stroming horen synthetische uitspraken?
Empirisme
Wat is zekere kennis?
Kennis a priori
Wat zijn axioma's?
Waarheden waar je niet om heen kan?
Wat houdt deductie in?
Conclusie volgt uit premissen.
Wat betekent kennis a posteriori?
Dat je kennis later verwerft.