Summary Op Niveau / 5/6 Vwo / deel Verwerkingsboek tweede fase

-
ISBN-10 9006104671 ISBN-13 9789006104677
204 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Op Niveau / 5/6 Vwo / deel Verwerkingsboek tweede fase". The author(s) of the book is/are H Jongsma. The ISBN of the book is 9789006104677 or 9006104671. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Op Niveau / 5/6 Vwo / deel Verwerkingsboek tweede fase

 • 1.1 Woordenschat

 • Wat betekent appelleren?
  Een beroep doen op
 • Wat betekent alert?
  Attent, waakzaam
 • Wat betekent ongefundeerd?
  Ongegrond
 • Wat betekent essentie?
  De kern, het wezenlijke
 • Wat betekent polarisatie?
  Het versterken van tegenstelling
 • Wat betekent rivaliteit?
  Wedijver, jaloezie
 • Wat betekent valide?
  Geldig, krachtig
 • Wat betekent irreëel?
  Onwerkelijk
 • Wat betekent plausibel?
  Aannemelijk, geloofwaardig
 • Wat betekent suggestief?
  Waarin een aanwijzing voor een antwoord zit
 • Wat betekent generaliseren?
  Een algemene conclusie trekken uit een bijzonder geval
 • Wat betekent manipuleren?
  Beïnvloeden met oneerlijke middelen
 • Wat betekent ridiculiseren?
  Belachelijk maken
 • Wat betekent confronteren met?
  In aanraking brengen met
 • Wat betekent principieel?
  Berustend op eigen overtuiging of beginselen
 • Wat betekent retorisch?
  Waarin je gebruikmaakt van de middelen van de redekunst
 • Wat betekent zich conformeren aan?
  Zich schikken naar, zich aanpassen aan
 • Wat betekent mentaal?
  Geestelijk
 • Wat betekent authentiek?
  Echt, origineel
 • Wat betekent claimen?
  Opeisen
 • Wat betekent opponent?
  Tegenstander
 • Wat betekent theatraal?
  Overdreven, onnatuurlijk
 • Wat betekent aan een half woord genoeg hebben?
  Weinig uitleg nodig hebben omdat je elkaar goed aanvoelt
 • Wat betekent altijd het laatste woord willen hebben?
  Altijd wat terug te zeggen hebben
 • Wat betekent bij zijn woord blijven?
  Zijn verklaring of mening handhaven
 • Wat betekent daar heb ik geen woorden voor?
  Ik kan het (mijn gedachten, gevoelens) niet omschrijven
 • Wat betekent daar is geen woord Frans bij?
  Dat is volkomen duidelijk
 • Wat betekent daarover is het laatste woord nog niet gesproken?
  Die zaak is nog niet afgehandeld; er wordt waarschijnlijk nog uitgebreid teruggekomen op die zaak
 • Wat betekent dat is een groot woord?
  Dat is een overdreven aanduiding
 • Wat betekent dat is geen woord te veel gezegd?
  Dat is niet overdreven
 • Wat betekent de woorden blijven me in de keel steken?
  Het grijpt mij zo aan, dat ik er nauwelijks over kan praten
 • Wat betekent dure woorden?
  Nodeloos moeilijke woorden
 • Wat betekent een hartig woordje met iemand spreken?
  Iemand ergens ernstig op aanspreken
 • Wat betekent er zijn woorden gevallen?
  Er is ruzie geweest
 • Wat betekent geen goed woord overhebben voor iets?
  Iets volstrekt afkeuren
 • Wat betekent geen onvertogen woord?
  Geen ongepast woord
 • Wat betekent harde woorden?
  Onvriendelijke kritiek
 • Wat betekent altijd en eeuwig?
  Voortdurend
 • Wat betekent anderhalve man en een paardenkop?
  Heel weinig mensen
 • Wat betekent bepakt en bezakt?
  Klaar om te vertrekken
 • Wat betekent frank en vrij?
  Erg vrijmoedig
 • Wat betekent brood en spelen?
  Datgene waar het volk tevreden mee wordt gesteld
 • Wat betekent bruiloften en partijen?
  Feesten in het algemeen
 • Wat betekent sinds jaar en dag?
  Al heel lang
 • Wat betekent iets niet onder stoelen of banken steken
  Er openlijk voor uitkomen
 • Wat betekent in een vloek en een zucht?
  In een oogwenk, zonder moeite
 • Wat betekent met angst en beven?
  Heel bevreesd, heel bezorgd
 • Wat betekent met horten en stoten?
  Met schokken, ongeregeld
 • Wat betekent met naam en toenaam?
  Met de volledige naam
 • Wat betekent mijn hele ziel en zaligheid?
  Met alles wat me heilig is
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent geneigd?
De gewoonte hebbend
Wat betekent genegen?
Bereid
Wat betekent categorisch?
Pertinent, beslist
Wat betekent categoriaal?
Uitsluitend op een bepaalde afdeling, categorie betrekking hebbend
Wat betekent gedegen?
Nauwkeurig, uitstekend
Wat betekent degelijk?
Betrouwbaar, van goede kwaliteit
Wat betekent fungeren?
Dienst doen
Wat betekent functioneren?
Hun werk verrichten
Wat betekent psycholoog?
Kenner van het innerlijk van mensen
Wat betekent psychiater?
Arts voor geestesziekten