Summary Op niveau onderbouw / 3 Havo / deel Basisboek

-
ISBN-13 9789006104455
208 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Op niveau onderbouw / 3 Havo / deel Basisboek ". The author(s) of the book is/are Ruud A J Kraaijeveld. The ISBN of the book is 9789006104455. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Op niveau onderbouw / 3 Havo / deel Basisboek

 • 1 blok 1

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.2.1 over Elle van den Bogaart

 • Elle van den Bogaart werkt als psychodiagnotisch medewerker in een ziekenhuis. Daar houdt ze zich bezig met psychologische onderzoeken bij kinderen en volwassen. Dat ze zich in haar beroep stevig moet verdiepen in de psychologie van mensen, komt haar goed van pas bij het schrijven. Ze schrijft graag over dingen die jongeren van deze tijd bezighouden, kiest voor een spannende opbouw en besteedt ruim aandacht aan het innerlijk van de personages.

 • 1.2.2 smaak en mening

 • smaak is niet iets wat vaststaat. Je houdt nu waarschijnlijk van andere verhalen dan een paar jaar geleden. door kennis te maken met allerlei soorten verhalen die bovendien op verschillende manieren zijn geschreven, ontwikkel je je smaak.

  Het is belangrijk je bewust te zijn van je smaakontwikkeling. wat vind je nu moei en boeiend en vooral: waarom? Met behulp van beoordelingswoorden kun je je mening over het verhaal van een boek of film nauwkeurig en gedetailleerd onder woorden brengen. Je keuze voor je beoordelingswoorden ondersteun je met argumenten.

 • 1.2.3 proza, poëzie en toneel

 • fictieteksten kunnen in 3 verschillende vormen voorkomen: proza, poëzie en toneel. Dit zijn de hoofdgrenres. 

  bij proza gebruikt de schrijver de volle breedte van het papier. De tekst is verdeeld in alinea's en hoofdstukken.

  bij poëzie wordt maar een deel van de bladzijde gebruikt. De regels worden niet volgeschreven en zijn vaak ongelijk van lengte.

  toneel is een gespeelde tekst in een theater. Je kunt een toneeltekst wel lezen, maar hij is bedoeld om opgevoerd te zien.

   

 • in welke 3 verschillende vormen kunnen fictieteksten voorkomen
  proza
  poëzie
  toneel
 • verschil tussen proza en poëzie
  proza: het blad is helemaal gebruikt, de tekst is ingedeeld in alinia's en hoofdstukken. voorbeelden: romans en verhalen
  poëzie: wordt maar een deel van de bladzijde gebruikt; er is veel wit op de pagina, regels worden niet volgeschreven en zijn van ongelijken lengte. voorbeelden: gedichten, liedje, limerick.
 • welke genres heb je bij proza en bij toneel
  proza: roman, novelle en verhaal
  toneel: tragedie, komedie
 • subgenres van proza
  sprookjes
  oorlogsromans
  liefdesverhalen
  detectives
 • subgenres van poëzie
  ode
  lied
  limerick
  haiku
 • subgenres van tonee
  musical
  opera
  operette
  cabaret
 • novelle
  minder dan 100 blz
  weinig personages
  1 verhaallijn
  personages niet erg gedeateerd
 • roman
  meer dan 100 blz
  veel personages
  meerdere verhaallijnen
  personages erg gedeateerd
 • 1.2.4 beeldspraak

 • Je kunt taal letterlijk of figuurlijk gebruiken. Bij letterlijk taalgebruik bedoel je precies wat je zegt. Bij figuurlijk taalgebruik hebben de woorden een andere betekenis.

  Bij beeldspraak gebruik je een beeld om duidelijk te maken wat je bedoelt. beeldspraak komt voor in fictieteksten en gedichten, maar ook het dagelijkse taalgebruik zit vol beeldspraak. Alle uitdrukkingen en gezegden zijn beeldspraak.

  we gebruiken een vergelijking als er een overeenkomst is tussen 2 zaken.

  vergelijkingen kunnen in 4 vormen voorkomen:

  1. vergelijking met als

  2. vergelijking zonder als

  3. vergelijking met van

  4. vergelijking zonder verbindingswoord

  bij een metafoor is alleen het beeld overgebleven. het verbeelde is weggelaten. De context is hierbij belangrijk, want daaruit is af te leiden waar het beeld voor staat, aangezien het verbeelde is weggelaten. Alle uitdrukkingen en gezegden zijn beeldspraak en vaak gaat het om metaforen.

  Bij een personificatie wordt een abstract begrip of iets uit de natuur als persoon voorgesteld.

  Bij een metonymia is het gebruikte beeld niet gebaseerd op een overeenkomst, maar op een andere verband, bijvoorbeeld: deel-geheel, oorzaak-gevolg, maker-voorwerp, voorwerp-inhoud, plaats-bewoners, plaats-aanwezigen

 • welke soorten beeldspraken heb je
  vergelijking
  metafoor
  personificatie
  metonymia
 • noem een voorbeeld van een vergelijking
  ajax speelde als een natte krant
  als = de vergelijking
  een natte krant = de beeldspraak
 • noem een voorbeeld van een metafoor
  ik sta met mijn mond vol tanden
  mond vol tanden = de beeldspraak, het is een uitdrukking/spreekwoord
 • noem een voorbeeld van een personificatie
  de wind fluisterde haar naam
  fluisterde = eigenschap van een mens en kan de wind niet hebben
 • noem een voorbeeld van een metonymia
  ik heb een van gogh aan de muur/ geef me nog een kopje
  van gogh = je hebt niet echt van gogh aan de muur je hebt een schilderij van van gogh aan de muur
 • vergelijking
  vergelijking = als er een overeenkomst is tussen twee zaken
 • metafoor
  metafoor = vergelijking waarbij een woord in een niet-letterlijke betekenis wordt gebruikt
 • personificatie
  personificatie = een abstract begrip of iets uit de natuur word als persoon voorgesteld
 • metonymia
  metonymia = gebruikte beeld niet gebaseerd op overeenkomst
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

eufemisme
het verzacht, door pijnlijke/gevoelige zaken niet direct te noemen
understatement
een extreme verkleining.
motief
een verhaalelement dat steeds terugkeert, dat steeds wordt herhaalt
thema
de diepere bedoeling van het verhaal

Waar gaat dit boek eigenlijk over?
Wat is de bedoeling van dit verhaal?
Wat wil de schrijver nou eigenlijk duidelijk maken aan mij?
psychologische spanning
draait om de gedachten en gevoelens van de personages.
om hun angsten en onzekerheden
actiespanning:
de gebeurtenissen maken het verhaal spannend
achtervolgingen, schietpartijen, gevechten
spanningboog
de periode tussen het begin van de spanning en het einde ervan,
dus tussen het ontstaan van de vraag en het antwoord erop
spanning gericht op de toekomst
Wat gaat er gebeuren?
spanning op het verleden gericht
Wat is er ooit gebeurd?  (de open vraag is gericht op het verleden)
lokale spanning
een kleine spanningsboog: eventjes is het spannend