Summary Op niveau : tweede fase : taalvaardigheid Nederlands.

-
ISBN-10 9006104604 ISBN-13 9789006104608
237 Flashcards & Notes
34 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Op niveau : tweede fase : taalvaardigheid Nederlands.". The author(s) of the book is/are H Jongsma. The ISBN of the book is 9789006104608 or 9006104604. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen een debat & discussie en een betoog & beschouwing?
Een debat en discussie zijn mondeling en een betoog en beschouwing zijn schriftelijk.
Hoe kun je een argument onderbouwen?
- redenen
- bewijs
- onderbouwing
Waarmee kun je een mening aanduiden?
- standpunten
- stellingen
- beweringen
- opvattingen
Wat is een redenering?
Een keten van meningen en argumenten.
Hoe is elke zakelijke tekst opgebouwd? Wat wordt er gedaan?
inleiding - aankondiging en belangstelling wekken
middenstuk - uitwerken en uitleggen
slot - afronden
Waar vind je het onderwerp?
titel, inleiding, slot
Waar vind je de hoofdgedachte?
kernzinnen, inleiding, slot
Hoe noteer je de hoofdgedachte?
Als één zin
Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
Wat er wordt gezegd over het onderwerp.
Wat is het onderwerp van een tekst?
Waar de tekst over gaat.