Summary Operations Management

-
ISBN-13 9871292253961
236 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Operations Management". The author(s) of the book is/are Nigel Slack, Alistair Brandon Jones. The ISBN of the book is 9871292253961. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat verstaan we onder Parrallel sourcing?
Heeft als doel om de voordelen beschikbaar te stellen van zowel multiple als single sourcing. Het heeft single source relaties voor componenten of services voor verschillende producten of service deals.
Wat verstaan we onder Delegated sourcing?
Een benadering om de leveranciersrelaties te onderhouden.
Wat verstaan we onder single sourcing?
Het kopen van alle of 1 product/service component van 1 enkele leverancier.
Welke 3 sourcing strategieen zijn er?
 1. Single sourcing;
 2. Delegated sourcing;
 3. Parallel sourcing.
Wat verstaan we onder het managen van de supply zijde in supply chain management?
De mogelijkheid van elk proces of operation om te produceren is afhankelijk van de input die het ontvangt.
 Hoe kunnen alle supply chain relaties omschreven worden?
Als contractueel en deze bevatten partnership elementen.
Waar gaat het om bij het managen van supply chains?
Het onderhouden van relaties, deze beinvloeden het proces van de flow tussen operations en processen.
Op welke basis zijn de relaites tussen operations gebasseerd van de supply chain?
Het uiwisselen van;
 1. Producten;
 2. Services;
 3. Infomatie;
 4. Geld. 
Wat is een eis voor functionele producten en services?
Het innoveren van producten en service en behendig (=agile) zijn met supply chain management.
Wat valt er onder de supply chain objective; Duurzaamheid?
Elke organisatie die zich maatschappelijk betreokken voelt is verantwoordelijk zelf om haar steentje bij te dragen. De producten en diensten die de organisatie levert zijn wel deels verantwoordelijk voordat een organisatie zichzelf duurzaam kan en mag noemen.