Summary Organizational Behavior, Global Edition

ISBN-10 9814575429 ISBN-13 9789814575423
280 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Organizational Behavior, Global Edition". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789814575423 or 9814575429. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Organizational Behavior, Global Edition

 • 1.1 The Field of Organizational Behavior

 • Het is beter voor een persoon om de uitdagende taken toch een soort van te kunnen leren, i.p.v. de druk die er meteen op gezet wordt om het meteen goed te doen.
  Ongeveer 25% van de mensen heeft liever een minder uitdagende taak.
 • Wat zijn is het voor- en nadeel van een divers team?
  Voordeel: meer diverse inzichten en informatie
  Nadeel: ook conflicten (vanwege soort zoekt soort idee)
 • Wat doen charismatische leiders goed, maar wat doen andere beter?
  Voordeel: categoriseren van mensen, gedrag op afstemmen en rekening mee houden.
  Leiders die hier geen rekening mee houden, de groep als geheel zien, krijgen de groep veel beter naar een doel.
 • Wat zijn de herkenningspunten van een organisatie?
  • Gezamenlijke doelen
  • Gestructureerde communicatie
  • Taakcoördinatie
 • Is een organisatie altijd gericht op het bereiken van doelen?
  Nee, want:
  • Te lage doelen, niet goed in staat om goede doelen te stellen
  • Niet altijd te meten (publieke organisaties), functioneren van ziekenhuizen, hoe meet je dat?
  • Doelen (moeten) op tijd veranderen, de markt verandert ontzettend snel, iemand kan je zo ingehaald zijn
 • 1.2 Perspectives of Organizational Effectiveness

 • Welke 4 perspectieven op de effectiviteit van een bedrijf zijn er?
  1. Open systeem
  2. Lerende organisatie
  3. Hoge-prestatie praktijken
  4. Stakeholders
 • Wat is het perspectief open systeem?
  1. Match met de omgeving, niet te lang blijven leunen op de oude dingen, Kodak had niet om zich heen gekeken. Wat jij als organisatie beoogt en alles wat daarbuiten aanwezig is. Wat voor soort werknemers komen eraan? Wat moeten wij doen om niet voor het blok te staan omdat we niet de juiste mensen hebben?
  2. Interne match, mismanagement en boekhoudfraude bijvoorbeeld. Organisatiestructuur(piramide/projectteams(niks met al die verschillende lagen)/werkprocessen/besluitvorming/competenties. De een weet heel goed wat de ander doet.
   Kritiek/belangrijk punt: efficiency, belangrijk voor bedrijf om personeel aan te nemen, maar ook behuizing, apparatuur (dat is de input), dat leidt uiteindelijk tot een soort output. Daar moet een balans in zijn, klopt het nog wel? Is de balans nog wel in balans?
 • Wat is lean management?
  Speciaal inzetten dat we meer output hebben dan input, maar toch moet het wel goed gaan.
  1. Kortere afstand naar de klant
  2. Beter samenwerken
  3. Snellere besluitvorming
  4. Aanpassen procedures
  5. Minder werkhandelingen
 • Waaruit bestaat het lerende organisatie perspectief?

  Intellectueel Kapitaal, kennis overdragen, delen en (zo nodig) afleren
  1. Menselijk kapitaal, heb je het goede personeel? Kennis, vaardigheden, capaciteiten van werknemers
  2. Structureel kapitaal, kennis zoals vastgelegd in documenten, procedures, werkhandelingen en producten
  3. Relatie kapitaal, relaties met klanten, leveranciers en andere belangrijke instanties (banken) en personen, merk imago
  Leerprocessen, effectiviteit hangt af van:
  1. Verwerven (herkennen) van kennis, sommige bedrijven zien niet wat er aan het veranderen is
  2. Delen van kennis
  3. Gebruiken van kennis, Kodak zag het wel maar deed er niets mee
  4. Vasthouden van kennis
 • Waaruit bestaat het hoge prestatie praktijken perspectief?
  1. Menselijk kapitaal is een competitief voordeel
  2. Adequate systemen structuren
  3. Toch zijn werknemers ontzettend van belang
  • Betrokkenheid & autonomie(mensen willen zelf een bepaalde verantwoordelijkheid hebben) > motivatie, besluitvorming, innovatie, veranderbaarheid
  • Competentie > werving, selectie, training, ontwikkeling
  • Waardering > financiële en niet-financiële beloningen
 • Wat is het stakeholders perspectief?
  Iedereen die bij het bedrijf betrokken is. Vaak lastig om iedereen tevreden te stellen omdat er verschillende belangen kunnen zijn. Er moet dus besloten worden hoeveel aandacht ieder krijgt. Brengt waarden, ethische en sociale verantwoordelijkheid binnen het bedrijf.
 • Wat is Corporate Social Responsibility?
  Organisatorische activiteiten die zich bezighouden met de samenleving en omgeving goed te doen.
 • Wat stelt het organizational learning perspective?
  Het perspectief stelt dat de effectiviteit van een organisatie afhankelijk is van de capaciteit om kennis te verkrijgen, delen, gebruiken en op te slaan.
 • Wat stelt het High-Perrformance Work Practices Perspective (HPWP)?
  Het perspectief stelt dat human capital een belangrijke bron van een competitief voordeel is bij organisaties.
 • Wat zijn de 3 verklaringen van het succes van HPWP?
  1. Opbouwen van menselijk kapitaal.
  2. Mogelijke verbetering van de adaptatie aan de omgeving.
  3. Versterken van de motivatie van werknemers. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.