Summary Organizational Change

-
ISBN-10 0273716204 ISBN-13 9780273716204
243 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Organizational Change". The author(s) of the book is/are Barbara Senior, Stephen Swailes. The ISBN of the book is 9780273716204 or 0273716204. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Organizational Change

 • 1.1 A view of organizations

 • wat zijn voorbeelden van organisatie outputs?
  * organizational goal achievement
  * employee satisfaction
 • wat zijn aspecten van het informele subsysteem
  culture
  politics
  leadership
 • wat zijn aspecten van het formele subsysteem?
  management
  strategy
  goals
  structure
  operations
  technology
 • 1.2 The historical context of change

 • Hoe kunnen organisaties hun competitie vergroten door middel van kennis?
  Door intelligentie en creatief denken, waarbij ICT (nu) belangrijker zijn dan massa productie systemen (vroeger). Dus mensen als menselijk kapitaal om complexe problemen op te lossen.
 • Wat verschilt de aanbieding van het ene product ten opzichte van een ander product?
  Niet het product zelf, maar de innovatieve productie technieken, de kwaliteit en de relatie marketing - skills die moeilijk te kopieeren zijn voor concurrenten.
 • 1.4 Environmental triggers of change

 • En andere trigger - the power of big ideas - is Darwin's thoughts on natural selection. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Hiermee wordt bedoeld te laten zien dat een nieuw idee ervoor kan zorgen dat het niet langer nodig is om vast te houden aan vastgestelde verklaringen van dingen. Big ideas hoeven niet alle antwoorden te hebben als ze veranderingen kunnen stimuleren in de manier van denken en onderzoeken.
 • Welke 2 gebeurtenissen vonden plaats die met 'environmental triggers of change' te maken hebben?
  Economische crisis:
  > Investeringen die normaal in goede handen waren, waren dat nu niet meer. Vertrouwen daalde in de regering. Kapitalisme leek scheuren te vertonen, nieuwe regels en regelementen voor financiele instituten bleken nodig. Een verandering op lange termijn.
  Obama wint verkiezingen:
  > Er gebeurde iets nieuws: een zwarte president. Dit leidde tot nieuwe wegen om dingen anders te kunnen zien: verandering.
 • Noem economische factoren (PEST)
  - competitors
  - suppliers
  - currency exchange rates
  - employment rates
  - wage rates
  - government economic policies
  - other countries' economic policies
  - lending policies of financial institutions
  - changes from public to private ownership
 • Noem technologische factoren (PEST)
  - information technology / Internet
  - new production processes
  - computerization of processes
  - changes in transport technology
 • Noem politieke factoren (PEST)
  - governement legislation
  - government ideology
  - international law
  - universal rights
  - wars
  - local regulations
  - taxations
  - trades union activities
 • Noem internal triggers for change (Stewart)
  - decisions to recognize or not recognize a union
  - a new chief executive or other senior manager
  - realization that operating structures are performing poorly
  - the redesign of jobs and working relationships among a work group
  - the resesign of a factory or office layout
  - the adoption of new technology
  - a new marketing strategy
  - a decision to sell or acquire a business unit
  - a cut in overtime working
  - labour shortages or surpluses
 • Noem socio-culturele factoren (PEST)
  - demographic trends (klant en werknemer)
  - lifestyle changes
  - skills availability
  - attitudes to work and employment
  - attitudes to minority groups
  - gender issues
  - willingness and ability to move
  - concern for the environment
  - business ethics
 • 1.5 Organizational responses to change

 • open-ended change:
  * andere reeks gebeurtenissen uit het verleden zullen de toekomst beïnvloeden waarbij verklaringen niets kunnen aanbevelen, zoals brede acceptatie bij betrokkenen
  vb. in het verleden genomen besluiten die mislukt blijken te zijn, worden verklaard door verschillenden redenen. wat in de toekomst gebeurd hangt af van welke reden het management toeschrijft aan de mislukking.
 • De 5 levels van environmental turbulence kunnen vergeleken worden met 3 verschillende soorten change situaties voorgesteld door Stacey, namelijk:
  * closed change
  * contained change
  * open-ended change
 • closed change:
  * het is mogelijk te beschrijven wat er gebeurd, waarom het gebeurde en wat de consequenties zijn

  * het is ook mogelijk om te verklaren dat een reeks gebeurtenissen en acties continue de toekomstige werkzaamheden zullen beïnvloeden
  vb. muziek voor de teenage markt. er kan gezegd worden hoe de markt is veranderd en waarschijnlijk zal veranderen. klanten bestaan al. relatie tussen het aantal klanten en aantal cd's kan worden vastgesteld.
 • 5 levels van environmental turbulence:
  1: voorspelbaar
  - stabiele markt
  - uitdagingen herhalen zichzelf
  - verandering is langzamer dan de mogelijkheid erop te reageren
  - toekomst is naar verwachting hetzelfde als verleden

  2: voorspelbaar door extrapoleren
  - complexiteit neemt toe
  - managers kunnen met extrapoleren de toekomst met zekerheid voorspellen
  3: voorspelbare bedreigingen en kansen
  - meer complexiteit
  - reageren problematischer
  - nog steeds voorspelbaar met een bepaalde mate van betrouwbaarheid
  4: gedeeltelijk voorspelbare kansen
  - turbulentie vergroot naarmate de toevoeging van global en socio-politieke verandering
  - toekomst is gedeeltelijk voorspelbaar
  5: onvoorspelbare verrassingen
  - turbulentie vergroot nog meer met onverwachte gebeurtenissen en situaties vinden sneller plaats dan de organisatie kan reageren
 • De total 'operating environment' bestaat uit drie typen: temporal environment, PEST framework en de internal environment.
  Geef per type aan waar dit op slaat.
  Temporal environment:
  - general way: door cycles van industry-based innovatie die organisaties door een serie ontwikkelingen helpen
  - specific way: door life cycle
  PEST framework: external environment
  internal environment
  > organisatieveranderingen in de eerste lijn reacties op veranderingen in de external en temporal environments
 • contained change:
  * wat waarschijnlijk gebeurd, waarom het waarschijnlijk gebeurd en de waarschijnlijke consequenties
  * de impact van een reeks gebeurtenissen in de toekomst moet gekwalificeerd worden door waarschijnlijkheid verklaringen
  vb. moeilijk te verklaren welke soorten muziek beter verkopen dan andere soorten. voorspelling door marktonderzoek, lifestyle studies en statistische projecties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Quinn OCAI
organizational Culture assessment instrument


 1. Het instrument meet aan de hand van stellingen 
 • welke huidige en gewenste cultuurtypes vooral kenmerkend zijn bij een organisatie. 
 1. Hierbij worden dominante cultuurtypes onderscheiden:
 •  de familiecultuur (vriendelijk betrokken), 
 • de adhocratiecultuur (dynamisch en creatief), 
 • de hiërarchische cultuur (geformaliseerd en gestructureerd)  
 • marktcultuur (resultaatgericht en competitief).

 1. Het OCAI model wordt ook
 • Cultuur van organisaties te typeren
 • leiderschapsrollen
 • effectiviteitscriteria 
 • centrale managementtheorieën in kaart te brengen die het best aansluiten bij de vier eerdergenoemde dominante cultuurtypes. 
 • Hoe meer deze elementen van een organisatie in lijn met elkaar zijn, hoe effectiever en succesvoller een organisatie.

 1. Het instrument leent zich eveneens voor de ontwikkeling van een strategie om verandering te brengen in de sleutelcomponenten van de cultuur.
  
Quinn (1991)
Competing values framework
Hall (1995)
Compass model of culture (assertiveness vs responsiveness)
Johnson et al. (2008)
The cultural web:

routine ways
rituals
stories
symbols
control systems
power structures
formal organizational structure
Hofstede (1990)
symbols               practices 
heroes
rituals
values
Robbins (2003)
innovation and risk taking
attention to detail
outcome orientation
people orientation
team orientation
aggression
stability
French and Bell (1990)
'organizational Iceberg'

Formal (goals, strategy, structure, system and procedures)

vs

Informal (values, attitudes, beliefs; leadership style and behaviour; culture, politics )
Mintzberg (1991)
Forces and forms

Direction - Entrepreneurial
Efficiency - Machine
Proficiency - Professional
Concentration - Diversified
Innovation -  adhocracy 

Intern: cooperation and competition
Institutional theory
explains how the principles of organizing are accepted and perpetuated and how conformity to norms leads to particular outcomes.
B. Latour (2005)
Actor-Network Theory:
actors build networks involving other actors which can be human or non-human
1. problematization
2. interessement
3. enrollment
4. mobilization