Summary Organizations : social systems conducting experiments

-
ISBN-10 3642143156 ISBN-13 9783642143151
233 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Organizations : social systems conducting experiments". The author(s) of the book is/are Jan Achterbergh, Dirk Vriens. The ISBN of the book is 9783642143151 or 3642143156. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Organizations : social systems conducting experiments

 • 1 Inleiding

 • Wat is poor sense of survival
  je hebt dan een onderscheidende positie en je streeft welke doelen dan ook na
 • aan welke voorwaarde moet een organisatie voldoen om te overleven
  Het bedrijf moet zorgen voor een onderscheidend bestaan seperate existence, in diens omgeving en het moet betekenisvol zijn.
 • Wat is rich sense of survival
  je hebt een betekenisvolle en onderscheidende positie door het selecteren van die doelen die bijdragen voor de mensheid en maatschappij
 • 1.1 Omgaan met complexiteit

 • Wat is een concreet systeem
  Een geheel elementen en relaties daartussen dat bepaald gedrag laat zien
 • Wat is een abstract systeem?
  Het geheel aan variabelen om het systeem te beschrijven.
 • Welke twee soorten gedrag kan je onderscheiden?
  Gewenst en ongewenst.
 • Wat is de veroorzaker van ongewenst gedrag?
  Verstoringen veroorzaken vaak ongewenst gedrag.
 • Wat is de grootste interesse van Systeemtheorie?
  Het regelen van gedrag zodat het systeem ondanks verstoringen het gewenste gedrag vertoont.
 • Hoe kan je verstoringen ook zien?
  Als complexiteit
 • Wat is het basis recept om ondanks verstoringen een systeem gewenst gedrag te laten vertonen?
  1. bepaal het systeem (concreet en abstract)
  2. stel de norm voor het gedrag vast
  3. bepaal de mogelijke verstoringen
  4. stel regelacties op
  5. voer regelacties uit.
 • Zijn de stappen in het basis recept van elkaar afhankelijk?
  Ja het doorlopen van de stappen vormt een doel op zich in zaken omgaan met problematisch gedrag van een concreet systeem.
 • Mag men bij het regelen de normen aanpassen?
  Ja bij het regelen kan men de normen aanpassen?
 • Mag men de variabelen van het systeem herdefiniëren?  
  Ja men mag bij het regelen variabelen herdefiniëren. 
 • Wat is de grote meerwaarde van Systeemtheorie?
  Veel van het regelrecept verloopt impliciet ST is het expliciet maken van de benodigdheden voor adequaat regelen.
 • wat is strategisch reguleren
  Het opstellen van doelen voor een transformatie proces
 • wat is het operationeel regelen
  het omgaan met mogelijke verstoringen
 • wat is reguleren bij design
  Het istalleren van infratructurele condities; arbeidsverdeling(organisatiestructuur), HR en technologie
 • 1.2 Making Sense of Organizations: From "Phenomena" to "Key Features"

 • What is phenomena
  Things as they present themselves in our experience
 • Organizations are social systems conducting experiments with their survival
 • What are endoxa
  Commonly held opinions about phenomena
 • What are archai?
  Key features of a phenomenon
 • When is a phenomenon particularly useful?
  When it is something we are already thoroughly involved in, but is hard to pin down exactly
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

What can a designer do to construct an effective table?
1. Decrease the variety of disturbances (attenuation)
2. Increase the regulatory potential of a regulator (amplification)
What is the purpose of design?
To select out of the set of possible mechanisms, a mechanism that maximizes the regulator's potential for blocking the flow of variety from the disturbances to the essential variables
What is specific effectiveness?
The potential of a specific goal
When is a regulator generally effective (perfect) ?
If it can realize whatever target the controller sets
What is the controller
That what sets the target
What is the definition of regulation
Blocking the flow of variety from disturbances to essential variables
What is a disturbance (D)?
That which displaces, that which moves a system form 1 stat to the other
What is an essential variable (E)?
A variable that has to be kept within assigned limits to survive.
What is an essential feature of a good regulator according to Ashby?
It blocks the flow of variety from disturbances to essential variables
What is a black box according to Ashby?
Everything that can be the object of study and manipulation