Summary Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1

-
ISBN-13 9789035816527
154 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1". The author(s) of the book is/are Drs W Steffelaar, Dr P R D Stokvis. The ISBN of the book is 9789035816527. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1

 • 1 Geschiedenis als wetenschap

 • In welke opzichten heeft de historicus Von Ranke vernieuwend gewerkt in de geschiedwetenschap?
  hij gaf prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen, boven gegevens uit de tweede hand.
 • Wat is het verschil tussen natuurwetenschappen en geschiedenis? 
  Een belangrijk verschil tussen geschiedenis en natuurwetenschappen is dat men bij natuurwetenschappen een experiment kan opzetten en herhalen en bij geschiedenis niet
 • Wat zijn de verschillen tussen geschiedenis en de sociale wetenschappen?
  Als eerste belangrijk verschil tussen geschiedenis en sociale wetenschappen is genoemd dat een historicus geïnteresseerd is in de verandering door de tijd, terwijl een sociale wetenschapper meer geboeid is door wetmatigheden en patronen. Het tweede verschil is dat een historicus meer vanuit het bijzondere het algemene probeert te onderdekken. 
 • Met deze inleidende leereenheid proberen we enkele algemene begrippen uit het vakgebied geschiedenis te verduidelijken. We willen laten zien dat het relevant is voor het heden om het verleden te bestuderen en dat de discipline bepaalde methoden van onderzoek kent.
 • 1.1 Geschiedwetenschap

 • Wat zijn de twee betekenissen van "geschiedenis"?
  1ste: geschiedenis = het verleden. Geschiedenis is afgeleid van het woord "geschieden", dat gebeuren, voorgevallen betekend. Geschiedenis is dus dat wat voorgevallen, gebeurd is. 2de: geschiedenis = de beschrijving van wat gebeurd of voorgevallen is.  
 • 1.1.1 Geschiedenis als verleden werkelijkheid en als (wetenschappelijk) verhaal

 • Wat betekent geschiedenis
  De eerste betekenis van geschiedenis is 'het verleden'. Geschiedenis is afgeleid van het woord geschieden = voorvallen. De tweede betekenis van geschiedenis is de beschrijving van wat is voorgevallen. Voor geschiedenis wordt ook het woord historie gebruikt, dit betekent : navorsen, onderzoek
 • Wanneer ontstaat er een nieuw soort geschiedschrijving en door wie?
  Een nieuw soort geschiedschrijving ontstaat in de 19e eeuw door Leopold Von Ranke (1795-1886)
 • In welk opzicht hebben de inzichten van Von Ranke vernieuwend gewerkt?
  De vernieuwing door de inzichten van Von Ranke komen tot uiting in de nieuwe vorm van geschiedschrijving.
  - in de nieuwe vorm van Von Ranke ging men uit van een objectieve
     geschiedschrijving door gebruik te maken van het oorspronkelijke
     archiefmateriaal
  - Von Ranke ontwikkelde een methode van historische bronnenkritiek om
     vast te stellen of iets vals of echt was. Hij wilde dat de historici gebruik
     zouden gaan maken van de oorspronkelijke bronnen waardoor de feiten
     duidelijke zouden worden weergegeven.
  - Doel van deze benadering was te komen tot een objectieve
     geschiedschrijving en de subjectieve waarden buiten beeld te laten.
     Zijn uitgangspunt was: de geschiedschrijving zelf, niet om er morele
      lessen uit te trekken of te oordelen over dingen of personen.
 • Wat is historische bronnenkritiek
  Historische bronnenkritiek is een methode waarbij de bronnen worden
  beoordeeld door toepassingen van historische hulpwetenschappen.
  Hij beoordeelde de inhoud alsmede het uitwendige aspect van het
  document
 • Noem historische hulpwetenschappen voor het beoordelen van bronnen
 • Wat is een belangrijke uitspraak van Von Ranke?
  Bloz zeigen wie et eigentlich gewesen
 • Is subjectiviteit te vermijden in de geschiedwetenschap
  Subjectiviteit is niet te vermijden. Persoonlijke elementen kunnen niet uitgeschakeld worden. Daarbij komt dat een oordeel of feiten niet per se subjectief zijn en aan de andere kant objectieve geschiedschrijving niet per se onpartijdig.
 • Wa is bronnenmateriaal uit de tweede hand
  Bronnenmateriaal uit de tweede hand is materiaal dat door anderen is geschreven.
 • 1.1.2 Rechtvaardiging van het vak geschiedenis

 • Is bestudering van de geschiedenis noodzakelijk? Kunnen we ons niet beter bezig houden met de problemen van deze tijd?
  Bestudering van geschiedenis is noodzakelijk:
  - om te leren hoe de dingen tot stand zijn gekomen en waarom.
     De bestudering van natuurwetenschappen levert natuurlijk meer
     praktische toepassingen op maar niet het inzicht in puur menselijke
     zaken.
     Van geschiedenis kunnen we leren, door de dingen die
     verkeerd gaan anders aan te pakken
     b.v. Voor inzicht van de problemen van de multiculturele samenleving
     is bestudering van het migratieproces en de integratie van migranten in
     het verleden noodzakelijk.
  -door het historisch besef wordt iedereen geconfronteerd met het
    verleden ; ons dagelijks leven wordt door het verleden beïnvloed ; zelf
    gedachten ondergaan invloed van het verleden. Een maatschappij zonder
    historisch besef kun je vergelijken met iemand die zijn geheugen
    verloren is, gedesoriënteerd, hulpeloos.
  -
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.