Summary Orthopedagogiek een eerste oriëntatie

-
ISBN-10 9059315901 ISBN-13 9789059315907
704 Flashcards & Notes
47 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orthopedagogiek een eerste oriëntatie". The author(s) of the book is/are Ad van Sprang. The ISBN of the book is 9789059315907 or 9059315901. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd? (CCD)
Deze stoornis is zeldzaam, waarbij de eerste twee levenjaren de stoornis ontwikkelen. Kenmerkend zijn ook de stereotype gedragingen van hand- en lichaamsbewegingen. Verworven vaardigheden worden geblokkeerd en tonen een duidelijke achteruitgang.
Wat is hyperactiviteit
Overbeweeglijk, niet in staat om bijvoorbeeld rustig te spelen
Wat is een impulsbeheersing?
Onbesuisd zijn en het missen van de zelfcontrole
Wat is een aandachtstekortstoornis
Problemen met het goed concentreren, vaak slordig.
Er zijn onderscheiden types:
- het innatente type: aandachtsproblemen en nauwelijks impulsiviteit en hyperactiviteit.
- het impulsieve hyperactieve type: nauwelijks aandachtsproblemen
- het gecombineerde type: een combinatie van de bovenste twee
-stil ADHD: beweeglijkheid afwisselen met perioden van rust.
-ADHD-A: adhd bij volwassenen
Wat is disharmonie
Er is geen evenwicht tussen zijn waarneembare gevoelens en anderzijds zijn handelen
Er is een verschil tussen een opvoedingsfactor en een opvoedingsmiddel. Leg dit uit.
Een opvoedingsfactor is een niet-bewuste keuze van de opvoeder. En een opvoedingsmiddel is een bewust en doelgerichte keuze. Bijv. Straf, beloning en regelmaat. Voor wie? Welk doel? Welk middel? Welk effect verwacht je?
Opvoedingsmiddelen worden veel gebruikt in de orthopedagogiek.
Uitgangspunten groepssamenstelling:
  • Leeftijd
  • niveau
  • geslacht: heterogeen of homogene groep
  • aard van beperking
Leefgroep
Een aantal personen die samenwonen en samenleven en daarom in groepsverband worden opgevoed of begeleid. Er is sprake van een samengestelde groep
Groepsdynamica
De leer van dynamiek van de krachten die in een groep werkzaam kunnen zijn, welke bewegingen erin plaatsvinden en welke invloeden dit kan veroorzaken in de groep.