Summary osteocolon

-
295 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - osteocolon

 • 1 Embryologie

 • Wat ontstaat uit oerdarm?

  Voordarm
  Middendarm ( in verbinding met navelstreng)
  Einddarm
 • Welk weefsel is ectodermaal?
  1. Zenuwstelsel
  2. epitheel
  3. zintuigorganen
  4. epidermis
  5. klieren (talg, zweet, borst)
  6. Hypofyse
  7. Tandglazuur


  Epitheel = dekweefsel; laag cellen wat aan de buitenkant van het lichaam of in organen grenzend aan externe milieu
 • Welk weefsel is entodermaal? Endo = Ento
  1. Tractus respiratorius
  2. Tonsil
  3. SChildklier
  4. Lever
  5. Thymus
  6. Oerdarm (dus ook mucosa en submocusa)
  7. Blaas en urethra
  8. Middenoorholte
  9. Buis van Eustachius
 • Welk weefsel is mesodermaal?
  1. Bindweefsel
  2. Kraakbeen
  3. Bot
  4. Glad en dwarsgestreept spierweefsel
  5. Hart en bloedvaten
  6. Lymfevaten
  7. Nieren
  8. Geslachtsklieren
  9. Bijnierschors
  10. Milt
 • Welke structuren ontwikkelen zich uit de voordarm?

  = dus endo dermaal (Oerdarm)
  1. SChildklier
  2. Longen, bronchien, trachea
  3. Lever, galblaas en galwegen (voorzijde)
  4. Oesophagus
  5. Maag (ontstaat aan achterzijde)
  6. Ventrale en dorsale pancreas en duodenum 1&2 en Oddi (ventr; pancreaskop, dors; staart)
  7. Allontois


  Duo 3 en 4 ontstaan uit middendarm
 • Wat ontwikkelt zich uit het mesogastrium?

  Het dorsale mesogastium wordt PPP en Omentum Majus
  Het bovenste en ventrale deel verdwijnt grotendeel, thv de maag blijft wat over: Omentum Minus (verbindt lever en maag) en het deel wat de lever met de abdominale wand verbind blijft over = lig falciforme

 • Plaatje mesogastrium
  draai
 • Waaruit ontstaat de Milt?
  Uit het dorsale mesenterium (dus uit mesoderm itt spijsverteringsorganen; die komen alleen uit endoderm)
 • Waaruit ontstaat pancreas?

  De pancreas ontstaat in de vorm van 2 uitstulpingen uit endoderm.
  Het ligt ingebed in het dorsale mesenterium
 • Hoe is de verdeling van de groet bloedvaten in de buik?

  Bovenste bloedvat = truncus coeliacus; gaat naar voordarm en bevloeit de voordarm onder diafragma
  Mesenterica superior gaat naar middendarm (puitt ook mee uit in de dooierzak)
  Mesenterica inferior gaat naar de einddarm
 • Wat ontstaat er uit de middendarm?
  1. Jejunum
  2. Ileum
  3. Caecum
  4. 2/3 Colon Trans (re)


  Puilt uit in de dooierzak en creert zo groeimogelijkheden
 • Hoe verloopt de rotatie van de n vagus?

  Beide nn vagus verlopen aan weerszijden van de oerdarm.

  Door rotatie komt de

  li n vagus voor te liggen

  en de re n vagus achter
 • Globaal overzicht PS en OS
  n vagus
 • Reflux bij baby's
  De rotatie (sterkst tot 8 weken embryo) loopt na geboorte nog 1,5 jaar door (hierdoor wordt cardia ontwikkeld)
 • Uit endoderm ontstaat:

  Voordarm
  - schildklier
  - longen
  - lever
  - maag en duo 1&2 tot aan Oddi
  - pancreas kop en staart
  BEVLOEIING: truncus coeliacua
  INN: n vagus uit kernen MO (PS)

  Middendarm
  - duo 2 vanaf Oddi, 3&4
  - jejunim
  - ileum
  - appendix en caecum
  - colon ascendens
  - 2/3 colon trans
  BEVLOEIING: a en v mesenterica superior
  INN: n vagus uit kernen MO (PS)

  Einddarm
  -laatste 1/3 colon trans
  - colon descendens
  - sigmoid
  - recto-sigmoidale hoek
  - bovenste deel rectum
  BEVLOEIING: a en v mesenterica inferior
  INN: nn pelvici uit kernen sarcle merg (S2-S4_ (PS)

  Overig:
  - Epitheel middenoorholte en buis van Eu
  - Epitheel blaas en urethra
  - Parenchym tonsillen. bijschildklier en thymus
 • Wat ontstaat uit voordarm?

  Voordarm
  - schildklier
  - longen
  - lever
  - maag en duo 1&2 tot aan Oddi
  - pancreas kop en staart
  BEVLOEIING: truncus coeliacua
  INN: n vagus uit kernen MO (PS)
 • Wat ontstaat uit de middendarm?

  - duo II vanaf Oddi en 3 en 4
  - jejunum
  - ileum
  - appendix en caecum
  - colon asc
  - 2/3 colon trans
  BEVL: a en v mesent superior
  INN: n vagus
 • Wat ontstaat uit einddarm?



  Einddarm
  -laatste 1/3 colon trans
  - colon descendens
  - sigmoid
  - recto-sigmoidale hoek
  - bovenste deel rectum
  BEVLOEIING: a en v mesenterica inferior
  INN: nn pelvici uit kernen sarcle merg (S2-S4_ (PS)
 • Wat ontstaat uit Mesoderm?
  1. Bindweefsel, Kraakbeen, bot
  2. gestreept en gladde musc
  3. huid
  4. pericard, pritoneum, pleura en andere fascia
  5. notochord wordt nucleus pulopsus
  6. dura mater
  7. bloed- en lymfecellen
  8. wanden van het hart, bloedvaten en lymfevaten
  9. nieren, gonaden en bijbehorende excretie en secretie systeem
  10. cortex en medulla van bijnieren
  11. Milt
  12. spier- en bindweefsel van spijsverteringssysteem
  13. epitheel van GIT, blaas en urethra
 • Wat ontstaat er uit Ectoderm?
  1. centraal en perifeer zwstelsel
  2. Botten, spieren en bindweefsel hoofd
  3. zweet en borstklieren
  4. tanden
  5. traanklieren
  6. neus en oor epitheel
  7. binnenoor en oog
  8. hypofyse
 • Hoe is de opbouw van de darm?

  Entoderm; mucosa en submucosa
  Mesoderm; musculaire laag om mucosa en submuc
  Ectoderm; ingroei van OS en PS en de intrinsieke plexus (Meisner en auerbach)
 • Neurologie van de darm

  OS
  T1-T5 tot boven diafr
  T6-T9: subdiafr (trun coeliacus)
  T10-T12: middendarm ( a mes sup)
  T12-L2: laatste van CT tot sigm (a mes inf)

  PS:
  n vagus tot laatste deel CT

  S2-S4 vanaf laatste deel CT

  Intrinsieke plexus van Meisner en Auerbach
 • Wat is divertikel van Meckel?

  De middendarm die uitgepuild zit in de dooierzaksteel komt terug in de buikholte.
  De Een peptide is een molecuul dat bestaat uit een klein aantal aminozuren die met elkaar verbonden zijn door peptidebindingen. Een peptide onderscheidt zich van een eiwit door het geringe aantal aminozuren in het molecuul, maar kan zelf dienen als bouwsteen voor een eiwit. verliest zijn functie en verdwijnt

  soms is er na de geboorte nog een restant avn ductus vitellinus aanwezig; Mackel
  hierdoor blijft ileum met de voorste buikwand verbonden.
  in divertikel kunnen zich ontstekingsverschijnselen voordoen
 • Wat betekent Jejunum en Ileum?

  Jejuno= vasten; zijn leeg bij het vasten
  horizontaal gerangschikt; de ene oder de ander tot aan li m psoas

  Ileum; eu=ilein+ zich oprollen

  verticaal gerangschikt en naast elkaar geplaatst van li naar re vanaf li psoas tot aan caecum
 • Hoe is de wandopbouw van de darm?

  Tunica Serosea: buitenste laag (vlies)

  Tunica Submucosa
  • bevat plexus van Meissner
  • bevat wijdmazig netwerk van bloed- lymfevaten
  • BV zorgen voor opname voedingsstoffen en afgifte gifstoffen


  Tunica muscularis
  • buitenste laag: longitudinale vezels= sratum longitudinae
  • binnenste laag; circulaier vezels= stratum circulare
  • tussen beide lagen ligt de vegetatieve plexus; plexus van Auerbach
 • Wat is tunica mucosa?

  Darmslijmvlies
  • in jejunum staan plicae circularis hoog en dicht op elkaar
  • in ileum staan plicae circularis laan en verder uit elkaar
  • bevat concentratie van lymfeknopen + Peyerse Platen

  - vormen essentieel deel van het immuumsysteem
  - beschadiging van het slijmvlies liedt tot instorting lokale afweer en staat toe lich vreemde stoffen het lichaam binnen te dringen
  • Mucosa vergroot contactoppervlak en zorgt voor resorptie van voedingsstoffen
 • Waar wordt vit B12 en galzouten opgenomen?

  Opname van voedingsstoffen gebeurt in hele darm
  vit B12 en galzouten mnn in laatste deel ileum
 • Wat is leaky gut?

  Afvalstoffen worden veel te snel opgenomen door darmwand in de bloedbaan wat naar de lever gaat.; overbelasting en alg verzuring
  Komt omdat tight junctions onderbroken is.
  tight junctions bestaan voornamelijk uit L-glutamine
 • Wat behoort tot het immuunsysteem?
  1. Platen van Peyer (darmen)
  2. Amandelen
  3. Tonsillen
  4. Appendix
 • Wat is Galt?

  Gut
  Associated
  Lymphoid
  Tissue

  Balt; broncho
  Ualt; urinary
 • IgM
  als 1e geproduceerd in immuumreactie bijv virale infectie en zit mn in intraveasculaire regionen
 • IgG

  mn in serum
  reageert als 2de in immummreactie
  als dit in bloedbeeld zit; probleem al langer aanwezig
  enige anti lichaam wast placenta kan doordringen
 • IgA

  zit in uitscheiding van mucosale membranen
  komt voor in BALT, GALT en UALT
  komt in mucosale lyphoide systeem, door lymphe nodi en uiteindelijk in ductus thoraccicus weer in algehee circulatie, waardoor het verspreod wordt in het gehele MALT (Mucus)
  zeer hoge concentratie in moedermelk
 • IgD
  wordt mn gevonden op membranen van de B lymfocyten, rol is niet duidelijk
 • IgE

  verantwoordelijk voor allergische reacties symptomen
  gelinkt met basofielen en mastcellen
 • Welke verschillende reacties van MALT zijn er?

  De slijmvliezen zijn het meest sensoriele systeem van het ARS
  Vrije radicalen worden gedetecteerd door MALT en volgt er een reactie

  Onmiddelijke reactie
  -niezen
  - hoesten
  -diarree
  - kotsen

  Histaminereactie

  Prostaglandine- of leukotrieenreactie

  Bradykininereactie
  Serotoninereactie
 • Wat doet een histaminereactie?

  Geeft huid- en longproblemen
  • eczeem
  • astma
  • hooikoorts
  • netelroos


  gaat gepaard met tekort aan vit C en bioflavanoiden
  Arts geeft cortisonen om reactie weg te halen wat echter de slijmvliezen opnieuw prikkelt; visc curkel
  Osteo zoekt in het algemene respiratoir systeem welk orgaan primair is aangedaan
 • Wat doet een prostaglandine of leukotrieenreactie?

  Geeft gewrichts- en peesonstekingen
  • RA
  • Bechterew

  Gepaard met tekort aan omega 3-6-9 vetzuren
  pt gevoelig met weersverandering
 • Wat is bradykininereactie?

  Substance P wordt vrijgezet aan de zenuwuiteinden wat overal pijnklachten geeft
  Bij ptn met CVS, gaat gepaard met tekort aan bioflavanoiden (citrusvruchten)
 • Wat is serotoninereactie?

  Geeft vasodilataie van de bloedvaten boven het diafragma en vasoconstrictie van de bloedvaten onder het diafragma
  Pt: hoofdpijn en darmkrampen met diarre

  Stress faciliteert de bijnier via endocrien systeem
  Om de stress de baas te zijn produceert bijniet meer adrenaline en cortisol
  Cortisol is ligant voor serotonine (wordt beter gebonden op zijn receptoren die zich thv de darmwand bevinden)
  Meissner en Aurenbach geprikkeld; darmwand coontraheert; diarre
  Gaat gepaart met tekort aan magnesium
 • Verteringssappen

  Lever produceert gal; stimuleert vetopname
  Pancreas zorgt voor vet-, eiwit en koolhydraatverterende enzymen
  Het darmsap voltooid de vertering
 • Relatie stress en ICK

  ICK mag enkel open als er voedsel doorheen moet
  Bij teveel stress (hyperortho) staart ICK vaak constant open.
  Uitwisseling van bacterien dikke darm-dd
  Geeft in DD te zuur milieu; verteringsenzymen werken niet meer adequaat; verteringsproblemen, opgeblazen gevoel, flatulentie en borrelingen
  in Dikke darm geeft het een te basisch mileua; rottingsproces; dysbiose ottingsproces in de dikkedarm geven mesenchym- en lever belasting
 • Wat is mesenchym?

  Verzamelnaam voor alle bindweefsel
  De toestand ervan wordt bepaald door de toestand van de lever.
  Hoe sterker de lever hoe beter het bindweefsel
 • Wat is innervatie van de darmen?

  Intrinsiek ZS
  1. plexura van Meissner en Auerbach
  2. autonoom; staat niet onde control PS en OS, wel onder invloed OS en PS
  3. reageert op lokale prikkels; rek, druk, temp, ph, neurotransmitters


  Extrinsiek ZS
  1. PS; innerveert darmwand (lumen) primair; hypothal, secundair MO/OAA en secr merg S2-S4, tertiair: intramurale plexus
  • functie:
  • lumen verhoogde peristaltiek en tonus
  • sfincter; verlaagde tonus
  • dilatatie BV spijnverteringsstelsel

  2 OS; innerveert de sfincters (primair; hypothal, sec zijhoorn C8-L2, tert: grensstreng)
  • functie:
  • lume verlaagde peristaltiek en tonus
  • sfincters; verhoogd tonus
  • comtractie BV spijnsverteringsorganen
 • wat doe je als je gespannen sfincters vindt?

  1 sfincter: secundair centrum OS (bijv Oddi T6-T9; manipulatie)
  alle sfinters: primair centrum OS: craniaal werken op hypothalamus
  dwarmwandtonus
  klein deel van darm? tert centrum; lokaal werken
  deel darm door n vagus of nn pelvici gespannen; secundair centrum; vagus= OAA S2-4= sacrum vrijmaken
  volledige darm gespannen; primair centrum PS; craniaal werken op hypothalamus; atonie darmen maar gespannen racides; voedselallergie
 • Wat is het Mesenterium?
  Een lang meso wat de dunne darm verbindt aan de posteror abdominale wand waardoor de vascularisatie loopt
 • Uit welke delen bestaat het colon?

  Blinde darm: Caecum (met appendix)
  Karteldarm; Colon asc, CT, CD en DS
  Endeldarm (rectum)
  Aars (canalis anals)

  alles is endodermaal alleen laatste deel; ectodermaal
 • Vasularisatie Colon

  Bestaat uit 2 delen:
  Colon dextrum; a mes sup
  Colon sinistrum: a mesent inferior
 • Functie appendix

  Lymfoid orgaan
  net als; amandelen, poliepen, thymus en platen van Peyer
  speelt een rol met verwerken van radioactieve straling en bij opnemen van bep vt
 • Wat is de fascia van Toldt?

  Het meso gevormd door peritaneum visc voor de appendix
  in 20% daalt de fascia van Toldt tot aan het caecum en verbindt het met de posteriore wand
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is negatief effect van paracetamol?
kan leaky gut veroorzaken
Verschil divertikel en poliep
divertikel = uitstulping van de binnenwand naar buiten

polipe= uitstulping van de binnenwand naar binnen en de vorm van een paddenstoel
Ductussen duo 2
1
Uitmonding in Duo II
ductus choledocus + dunctus pancreaticus; in papilla duodeni mjor (= papilla van Vater) met sfincter van Oddi

ductus pancreaticus accesorius in papilla duodeni minor
overzicht van mesenteries
1
embyolaan ontstaan DUO
DUO 1: voordarm (truncus coeliacus)

DUO II-IV middendarm (a mes sup)
Waar zit grens OAA en S2-S4
1
Waar bevindt zich plexus van Auerbach?
tussen stratum circulare en stratum long
Effect veneuze congestie IT
geeft tractie op meso mesenterium; stress op a mes sup
v renalis aan li zijde = nutcrackersyndroom
veneuze drainage van li nier zal dus verstoord worden
Wat mondt er uit in v renalis?
v spermatica/ v testicularis/ v ovarica

veneus bloed van li nier gaat indalen in li v ovarica; dat is enige weg waar het nog op kan:
veneuze congestie op ovari
oestrogeen en progesteron wordt daar gemaakt

(oestrogeen: rol in rijpen van de eicel)
(prog: maakt endometrium van de bm voor innesteling voor bevr eicel)

congestie li ovarium: onvoldoende oestrogeen en progest om makkelijk zwanger te raken

man: teelbal varices; slechte zaadcellen worden gemaakt; kwaliteit sperma naar beneden
pathos IT COlon Rectum
IT:
 1. coeliacie
 2. Leaky gut
 3. candida
 4. parasieten 
 5. meckela divertikel
 6. mesenteritis
 7. crohn
 8. ileus
 9. bruekpoort (femoral en inguinale)

Colon:
 1. bloed en slijm in stoelgang
 2. colitis ulcerosa
 3. megacolon
 4. fecale incontinentie
 5. appendicitis
 6. diverticulitis of acute colitis
 7. tumoren
 8. peritonitis

Rectum
 1. hemorroiden
 2. anale fissuren
 3. anale fistels