Summary Osteocor

-
246 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Osteocor

 • 1 Anatomie

 • Het Mediastinum kun je verdelen in?

  mediastinum superior
  mediastinum inferius

  inferius is verdeeld in:
  mediastinum anterius
  mediastinum medium
 • Wat is het mediastinum?
  Een ruimte gevuld met bindweefsle en met verschillende organen gelegen in het midden van de borstholte
 • Wat bevat het Mediastinum superior?

  aorta boog
  • a brachiocefalica
  • li a corotis communics
  • li a subclavia

  VCS
  • v brachiocephanica
  • li v intercost sup
  • v azygos

  Zenuwen
  • n vagus; li en re
  • n phrenicus
  • n cardiacus
  • truncus sympaticus

  Thymus
  Trachea
  Ductus thoracicus

  spieren
  Oesophagus
 • Verloop li vagus
  plaatje
 • SChema mediastinum
  overzicht
 • Wat is de inhoud van Medistinum inferior anterius?

  Thymus/ later; lig sternopericardiale

  vet en lymfe

  bij Bart alleen: lymfevaten en knopen
 • Wat is inhoud van Mediastinum inferior mediale?

  Hart en pericard
  aorta ascending
  truncus pulmonalis
  v azygos en deeltje VCS
  plexus cardiacus
  n phrenicus li en re
  truncus pulmonalis
 • Wat is inhoud van Mediastinum posterior?

  Oesofagus met nn vagus
  Aorta thoracica
  aa en vv pulmonalis
  vv azygos en hemi azygos
  truncus sympaticus en nn splahnici
  ductus thoracicus
  lymfeklieren

  DATES:
  Descending aorta
  Azygos systems of veines (azygos/hemi azygos/acceseri hemiazygos)
  Thoracic duct (lymfe)
  Esophagys ( met li en re vagus)
  Sypathatics (grensstreng)

  https://youtu.be/2POIlBe2xR4
 • Wat is het pericardium?
  Fibro-sereuze zak wat het hart omgeeft
 • Waar is hartpunt naar gericht?
  links onder en ventraal
 • Waar is hart basis naar gericht?
  naar rechts en dorsaal boven
 • Waardoor wordt hartpunt gevormd?
  li ventrikel
 • Boven aan hart zit:

  Artia= boezems
  elke boezem heeft aan weerszijde een uitstulping; oor/ auriculum
 • Waardoor wordt hartbasis gevormd?

  posterior zijde van de 2 boezems
  waar de groet bloedvaten toekomen
 • Waaruit bestaat hartholte?

  4 delen die 2 aan 2 met elkaar in verbinding staan

  Boven:
  li en re boezem/ atrium/ voorkamer

  Onder:
  li en re kamer/ ventrikel

  Door het septum (mediane tussenschot) wordt het hart verdeeld in:

  Re hart:
  dat het veneuze gedesoxygeneerde bloed in de kleine bloedsomloop leidt langsheen de aa pulmonalis


  Li hart:
  dat het arteriele geoxydeerde bloed in de grote circulatie brengt langsheen de aorta


  Aan achterzijde atria monden vene uit:
  Re : vv cava
  li: vv pulmonalis

  Aan voorzijde ventrikels vertrekken arterien:
  Re
  de 4 aa pulmonales (of truncus pulmonalis)
  Li:
  Aorta
 • waar zit tricuspidalis klep?

  tussen rechter artium en re ventrikel
  Bestaat uit 3 halfcirkelvormige slippen
 • Waar zit bicuspidalisklep?

  = mitralisklep

  tussen li atrium en li ventrikel
 • Wat zijn chordae tendineae?
  Peesdraden die de kleppen aan de toppen van de papillairspieren bevestigen
 • Rechter ventrikel staat in verbinding met?
  a pulmonalis met semilunare kleppen (halfmaanvormige kleppen)
 • Linker ventrikel staat in verbinding met?
  aorta met aorta klep
 • Het rechter artium ontvangt bloed vanuit
  1. VCS
  2. VCI
  3. Coronaire sinus
 • Het linker atrium ontvangt bloed uit:
  pulmonaire venen
 • Zowel li als re vv pulmonalis komen in li atrium uit
  vv pulmonalis
 • Waar zit de mitralisklep?
  tussen li atrium en li ventrikel
 • Noem de bloedsomloop vanaf het rechter artrium

  re atrium > tricuspidalisklep > re ventrikel

  re ventrikel > pulmonaire semilunare klep > pulmonaire arterien > long

  Longen > pulmonaire venen > li atrium

  Li atrium > bicuspidalisklep > li ventrikel

  Li ventrikel > aorta semilunaire klep > aorta > lichaamscirculatie
 • SChema circulatie
  bloedsomloop
 • Wat is de vascularisatie van het hart?

  Coronaire circulatie is bloedvoorziening van het hart zelf
  Collateralen van het coronaire systeem verzekeren bloedvoorziening , ook als grotere vaten falen

  verdeeld in: a coronaria dexter
  a coronaria sinister
 • Hoe is veneuze drainage van hart?
  vv cardiacae
 • Wat is functie van hartkleppen?
  De hartkleppen zorgen voor eenrichtingsverkeer van bloed
 • Waar liggen AV kleppen?

  = atriovetriculaire kleppen (AV)
  tussen atria en ventrikels

  Onder de atrioventriculaire kleppen of valvae atrioventriculares[1] worden de hartkleppen verstaan tussen de beide atria of boezems en de beide ventrikels of hartkamers.
  Naam
  • de mitralisklep tussen de linkerkamer en de linkerboezem
  • de tricuspidalisklep tussen de rechterkamer en de rechterboezem
  Eerste harttoonAan het begin van de systole sluiten beide atrioventriculaire kleppen en wordt de eerste harttoon gehoord. Tijdens de systole houden de beide kleppen het bloed tegen dat terug zou vloeien naar de atria.
  Doordat de druk links zes keer zo hoog is als rechts, raakt de mitralisklep vaker beschadigd dan de tricuspidalisklep.
 • Welke 2 AV kleppen zijn er?

  Tricuspidalis (re)
  Mitralis (li)
 • Wanneer sluiten AV kleppen?

  Bij contractie van de ventrikels
  stoppen terugvloei naar atria
  Chorda tendinea verankeren de kleppen
  Kleppen zijn zeilvormig

  li; mitralisklep
  re: tricuspidalisklep
 • Wat zijn semilunaire kleppen?

  de kleppen tussen de ventrikels en de grote lichaamsarteries (aorta en pulmonalis klep) worden ook de semilunaire kleppen genoemd.

  stoppen terugvloei van bloed in ventrikels, wanneer de ventrikels ontspannen tijdens diastole

  Zijn zakvormig
 • Wat is klepstenose

  De klep opent niet goed (vernauwing)
  Het bloed word verhinderd er er vindt overbelasting plaats van het hart gedeelte dat voor de klep ligt

  bijv mitralisklepstenose:
  overbelasting li atrium omdat bloed minder makkelijk naar li ventrikel kan

  aortastenose:
  overbelasting li ventirkel omdat bloed minder goed door aortaklep naar aorta kan

  Bij aortaklepstenose moet de linkerkamer het bloed door een vernauwde klep het lichaam inpompen. Dit kost meer kracht. De hartspier wordt na verloop van tijd dikker en stijver. De pompkracht neemt af. Dit kan leiden tot hartritmestoornissen en hartfalen.
 • Wat gebeurt er bij klepinsufficientie?

  De klep sluit niet goed
  terugstroom van bloed van ventrikel naar atrium
  klep moet vervangen worden
 • Zuurstof arm en zuurstof rijk rondom hart!

  vv pulmonalis: O2 rijk
  aa pulmonalis: O2 arm!
 • Hoe is innervatie hart?

  sens: n phrenicus innerveert fibreus pericard en parietaal blad

  intrinsiek: Sinu-Atriale knoop= SA knoop= pacemaker

  OS en PS; hart staat ook onder invloed van autonoom neurologisch systeem;
  in plexus cardiacus komen vezels van n vagus toe
  ook rr dardiaci vanuit orthosymp grensstreng komen hier toe
 • Hoe is de OS werking op het hart?

  OS stimuleert hart
  PS inhib hart; freq afname aantal slagen en vermindering bloodflow
  OS geeft ook vasodillatatie van coronaire bloedvaten

  Ook baroreflex regelt via baroreceptoren in aortaboog en in sinus caroticus het hartdebiet en de hartferq om de bloeddruk constant te houden
 • Het pericard

  het hart en de oorsprong van de grote bloedvaten zijn omgeven door een sereuse en fibreuse omslag= pericardium/ pericard

  aan onderzijde vergroeid met diafr
  aan zijkant vergroeit met pleura
  maakt gewricht met sternum

  dient: ter beschreming en ophanging van het hart
  voorkomt overvulling van het hart door bloed bij diastole
  geeft hart wrijvingsvrijezone

  hart volgt beweging diafr:

  hart horizontaliseerd bij exspir
  hart daalt samen met diafragma bij inspir
 • Het pericard wordt doorboord door:

  aorta desc
  v cava sup en inf
  4X vv pulomalis
  truncus pulmonalis
 • Het pericard bestaat uit:

  pericardium serosum (diep sereus deel)
  - visceraal blad/ epicard
  - parietaal blad

  pericardium fibrosum; is met diafr vergroeid
 • Welke ligamentaire ophangingen van percard zijn er?
  1. Phreno-pericardische ligamenten (onderzijde hart; tussen pericard en diafragma)
  2. lig sterno-pericarciaca: superior (manubrium en 1e 2 ic ruimtes naar ant deel pericard) en inferior (van porx xiphoid naar ant-inferior zijde pericardium; ophanging in ruglig)
  3. Lig vertebro pericardiaca (C7-T2/4 naar bovenzijde pericard)
  4. Lig cervico-pericardiaca (deel van fascia/lamina thyro-pericardiaca)
  5. lig vischero-pericardiaca (fibreuze tractus welke het pericard verbind met: aorta, thor oesof, tracheale bifurcatie en bronchien, vv pulmonalis)
 • Wat zijn de fascia of lamina van het hart?

  Fascia zijn dragers van de vascularisatie en innervatie

  Fascia cervicalis superficialis
  Fascia cervicalis medialis, bestaat uit:
  • fascis pretrachialis
  • fascia thyreopericardiaca
  • fascia clavi-pectoralis

  Fascia prevertebralis
 • Hoe verloopt fascia superfiscialis?

  zeer dun
  loopt rond de hele hals, de SCM en leunt tegen m trap en levator
  ontspannen in ruglig
  loopt van: inferior boord mandibula, protub externa, interne zijde proc mast en linea nuchae
  naar: spina scapula, ventrale zijde clavicula, incisura jugul en acromion
 • Hoe verloopt fascia pretrachialis?

  deel van Fascis cerv media

  van hyoid, proc styloideus en stuk occiput
  naar posterior zijde clavicula(2/3) dorsale zijde sternum, spina scapula en 1e rib

  ligt meer mediaal dan fascia superficialis

  Bestaat uit 2 takken:
  een tak die ontstaat uit m omohyoideus. middelste deel is fibreus geworden en ondersteunt de infrahyoidale spieren; musculaire rol

  andere deel bevat: v brachiocephalicus, v jugularis, v subclavia. deze vezels trekken de venen open; om die reden doen sporters een CWK extensie om ze te openen. De fascia is belangrijk voor een goede veneuze retour vanuit oa de schedel. denk aan fascia pretrachialis bij veneuze hoofdpijn bij whiplash. Hyoid kan ook scheef getrokken worden

  Fascia zit vast op de TIS structuren en kan TIS veroorzaken
 • Hoe loopt fascia thyreo-pericardiaca?

  Deel van fascia cervicalis media

  fascia omvat thyroid en gaat naar pericard (het lig cervico-pericardiaca is hiervan een deel)
 • Hoe verloopt fascia clavi-pectoralis?

  Deel FCM


  omvat m pect minor en waaiert uit in de oksel

  Deze fascia is belangrijk bij TIS en TOS (poort) problemen

  ook na borstamputatie is deze verkleefd

  Ook m subclavius speelt bel rol bij TIS en TOS probl door zijn aanhechting op clavicula
  omgekeerd kan Fascia cp rek geven op fascia m subclavius ; vasculaire invloed op v.a. subclavia
 • Verloop van Fascia prevertebralis
  loopt voor wervels in de diepte
 • Waar denk je aan bij snachts zwaartegevole, tijdens lang werken met armen omhoog of heftige emoties?

  Fascia's; hebben zeker thv mediastinum veel invloed op doorgankelijkheid van aa en vv.
  De a en v subclaia raken snel gecomprimeerd (mn vv)
 • Welke structuren komen makkelijk in compressie onder SCG?

  thv re SCG kruisen de re a subcavius (uit truncus brachiocephalicus), de n phrenicus, de sympatische grensstreng en de mediale n vagus.
  Deze structuren kunnen gekneld raken

  Links: li a subclavia loopt meer intra thoracaal en komt direct van aorta af. Deze komt eerder thv mediastinum en de longen in de problemen bijv tumoren.

  linker a subclavius is te palperen naast tuberculum van Lisfranc.
  Veel mensen hebben problemen met deze structuur; kappers, schilders, emotionele mensen, hormonaal overbelaste mensen


  Denk aan linken tussen pericarditis en een slapende hand aan li zijde (phrenicus)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uitleg onderzoek thorax

Percussie
Puntstoot: 5e ICR midclav
Auscultatie
 • tricuspidalisklep: 5e ICR re parasternaal
 • mitralisklep: 5e ICR li midclav
 • Aortaklep: 2e ICR re parasternaal
 • Pulmonalisklep: 2e ICR li parasternaal
 • Arteria carotis: arteriosclerose!!
Wat doe je met bloeddruk meting?

Arterieel
Veneus:
 • observatie hals; flessenhals, pulsaties
 • HJR test
Waar let je op bij inspectie?
 1. gewicht
 2. ademnood bij praten
 3. abnormale transpiratie
 4. grootte (Marfan: erfelijke bindweefselaandoening, aorta aneurysma, hartklepproblemen, groot, slank, hyperlax, oogprobl, door een tekort of afwezigheid van fibrilline)
 5. Oedeem (benen en boss de bison)
 6. Kleur: rood, blauw, venentekening rond lever, navel, Hollanders; rood hoofd, witte buik, blauwe benen)
 7. Houding; kyfolord, congestie in abdomen
 8. gespannen hulp ah spieren
 9. trommelstokvingers; wijst op O2 tekort; doorsturen
 10. oedeem suprcalviculair
 11. vorm van borstkast (trechter of kippenborst)
Alle stappen OZ hart
 1. Inspectie
 2. HJR test
 3. Polsslag
 4. Bloeddruk meting
 5. Osteoporose test
 6. Onderzoeken thorax:
 • percussie
 • puntstoot
 • auscultatie

 1. bijkomende uitslagen van ziekenhuisonderzoek
Wat zijn contra indicaties hart?
 • zware patho's in anamnese
 • structurele afw

Bij twijfel doorsturen; safety

relatieve contra's
 • hartdecompensatie
 • arteriosclerose (wel voedingsadvies)
 • geleidingsproblemen


Bij bloedverdunners:
geen manipulatie maar ook zachte technieken in abdomen

indicatie:
 • congestie
 • mobiliteitsverlies
 • sommige hartproblemen
Polsslag
18
HJR test
17
lig sterno pericard inf en lig vertebro pericard
16
schildklier en lig sterno pericard sup
15
fascia thyreo pericardiaca
14