Summary OsteoHumeri

-
354 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - OsteoHumeri

 • 1 anatomie

 • schouderblad
  Scapula
 • Processus coracoideus
  steekt uit boven cavitas glenoidale naar latero-ventraal
 • Kenmerken clavicula

  S vormig, 12-15 cm
  enige extremiteitenbot dat tijdens embryonale ontwikkeling niet kraakbening wordt gevormd, maar zich op basis van bindweefsel ontwikkelt
 • Humerus
  bot algemeen
 • 1.2 articulair

 • Welke ligamenten zijn er rond art acromioclavicularis?
  1. Lig acromioclavicularis
  2. lig coraco-acromiale
  3. lig conoideum
  4. lig trapeoideum
 • lig coracoclaviculaier

  lig trapezoideum
  lig conoideum
 • Welke lig zijn er strno clavuculair?

  lig sterno claviculair anterius
  lig sternocleviculair posterius
  lig sternoclaviculair superius
  Lig costoclaiculair
  lig interclaviculare
  discus articularis
 • Welk ligamenten zijn er art humeri?
  1. labrum glenoidale
  2. capsula articularis
  3. lig coracohumerale
  4. ligg glenohumerale
  5. lig transversum humeri
 • Extra ligamenten

  lig transversum scapulae superius
  lig transversum scapulae inferius
 • 1.3 musculair

 • trapezius I

  I: n accessorius (XI)
  plexus cerv (C2-4)
  kennspier C3
 • m strenocleido mastoideus

  I: n accessorius (XI)
  directe takken plexus cerv (C1-2)


  O; caput sternale = manubrium sterni
  caput claviculare = mediale 1/3 clavicula
  I: proc mas
  F: homolat SB & hetero rot
  bdz: extensie, hulp AH
 • m omohyoideus

  O; margo sup scap
  I: corpus ossis hyoidei
  F: fixatie hyoid, caudale verplaatsing hyoid
  aanspannen halsfascie en openhouden v jug interna!

  I: ansa cerv van de plexus cerv C1-4
 • M serratus anterior

  O; 1-9 rib
  A: angulus sup
  margo med
  angul infer

  F: scapula naar lat-ventraal
  hulpah
  fixatie
  terugvoeren arm in anteflexie
  exorot scapu
 • M subclavius

  1e rib
  I: onderzijde laterale 1/3 clav
  F: fixatie SCG, SCG naar ant-sup
  I: n subclavius (C5-6)
 • m pectoralis minor

  3-5rib
  I; proc coracoideus
  F hukp ah, endorot scap, terugbrengen arm in antefl
  I: nn pectorales med en lat (D6-T1)
 • levator scapulae

  O: processi transversi C1-4
  I: angulus sup scap
  F: endorot scap, terugbrengen arm in antefl, homo SB cwk
  I: n dors scapulae (C4-5)
 • Rhomb minor en major

  Minor:
  proc spin C6-7
  I margo med scap supraspinaal
  F: fixatie scapula, endorot scapula
  I: n dorsalis scap (C4-5)


  Major:
  proc spin T1-4
  I: margo med scap infraspinaal
  F: fixatie scap, endorot scap
  I: n dorsalis scapulae (C4-5)
 • Rotator cuff

  Supraspinatus
  Infraspinatus
  teres minor
  subscapularis

  allen n subscapularis C4-6
  alleen teres minor: n axillaris C5-6)
 • teres major

  angulus inverior scap
  I: crista tuberculi minoris humer
  F: endorot, add, retroversie
  I: n thoracodorsalis (C6-8) (idem latiss)
 • Pect major
  kruist m coracobrachialis
 • Deltoideus
  I n axillaris (C5-6)
 • Coracobrachilais

  O: proc coracoideus scapulae
  I: corpus humeri
  F: anteversie, add, endo
  I: n musculocutaneus
 • Biceps brachii

  O: tub supraglen scap en proc coracoideus scap
  I tberositas radii
  F caput longum: abd, endorot schouder,

  beid: anteversie schouder
  fl& sup elleboog
  caput humeri naar med-inf
  I: n musculocutaneus (C5-7)
 • m brachialis

  O: distale 1/2 voorvlak humerus, septum intermusc med en lat
  I: tuberositas ulnae
  F: fl elleboog
  I: n musculocutaneus (C5-7) n radialis (C5-6)
 • Triceps brachii

  caput longum: tub infraglenoidale scap
  caput mediale; achtervlak humerus, distaal sulcus n radialis
  caput lat: achtervlka humerus, proximaal sulcus n radialis
  I: olecranon ulnae
  F: extensie elleboog
  retroversie en add in schouder (longum)
  I: n radialis (C6-8)
 • anconeus

  F: extensie elleboog, kapselspanner
  I: n rad (C6-8)
 • m omohyoideus

  margo superior sacpulae

  corpus ossis hyoidei

  fixatie hyoid, fonatie (caudale verplaatsing, einde slikproces), aanspannen halsfascien, openhouden v jugularis interna

  ansa cervicalis plexi cervicalis (C1-4)


  Belangrijk voor halsfascien en v jug interna!
 • M subclavius

  1e rib, grens bot-kraakbeen

  inferiorzijde lat 1/3 clavicula

  fixatie SCG, SCG naar anterior-superior

  n subclavius (C5-6)

  Vaak geassocieerd met de n Phrenicus: check subdiafragmaal!!
 • overzicht 3 poorten
  3
 • Uit welke spieren bestaat de rotator cuff?

  C5-6
  m teres minor
  m subscapularis

  C4-6
  m supraspinatus
  m infraspinatus
 • Wat is de innervatie van m brachialis?

  n musculocutaneus (C6-7)
  n radialis (C5-6)
 • Verloop m pect major en coracobrachialis
  pectoralis loopt over m coracobrachilais heen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zegt een STER test?

fasciale test; welke zijde biedt de meeste weerstand?

Remming naar caudaal:
 • CWK
 • m trap
 • m lev scap
 • (m SCM)


remming naar dorsaal:
 • TWK
 • mm pect
 • ribben
 • fasciale structuren
 • intrathoracal retratie
 • lig coracoclaviculare
 • rib in INSPR


remming naar lateraal:
 • plastysma
 • fossa supraclavicularis
 • SCG
 • CTO
 • pleura
 • m subclavius


remming naar ventraal:
 • STG
 • mm rhom
 • m trap
Provo exorotatoren

differentiatie:
m teres minor: exorotatie en add (test met arm naast het lichaam)
m infraspin: exo en abd (test in 90 flexie/abd)
Provo Endorotatoren

met bovenarm gefixeerd tegen thorax:
 • m subscapularis


vanuit 90 abd:
 • m teres major
 • m latiss
 • m pect major
Provo schouder Extensoren
 • m triceps brachii
 • m anconeus


niet alleen fl/ext van elleboog vragen ook fl/ext van de schouder!
Provo schouder flexoren:
 • m biceps brachii
 • m brachialis
 • m brachioradialis
Provo schouder ADDuctoren

vanuit horizontale add:
 • korte kop m bicheps brachii
 • m coracobrachialis
 • mm pectoralis
 • m edlt pars ant


vanuit 90 ABD:
 • m latis
 • m teres major
 • m pect
 • m teres minor
 • m subscap
Provocatie ABDuctoren arm

eerst 35: m suprspinatus
> 35:
 • m deltoideus
 • m infraspin
 • m biceps brachi caput long
Hoe onderzoek je spier?

Als je iets palpeert en het is pijnlijk; laat je spier aanspannen; nog pijnlijker? musculaire oorzaak.
Voer daarnade specifieke testen voor de spier uit om de spier te provoceren.
Het onderscheid hypertonie & ontsteking is niet gemakkelijk
Wanneer de pijn erger is na de behandeling is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een ontsteking
Hoe behandel je poorten bij TOS: pect minor poort
TOS
Hoe behandel je poorten bij TOS? CC poort
TOS