Summary OsteoRenalis

-
185 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - OsteoRenalis

 • 1 Algemeen

 • Bij welke 2 type mens komen nierproblemen vaak voor?
  1 na trauma; auto ongeluk, whiplash, van trap; de nier schiet vast in de fascia en fixeert zich (puur fasciaal)

  2 vrouwen vanaf 50 jaar mn re nier (relatie lever) li ook wel (gyn nier) maar minder
 • Ophanging van de nier
  Er zijn 2 meso's (= fixatie dubbelblad) die zitten vat aan 2 fixatieplaatsen
  een fixatie bovenaan, eentje onderaan
  deze fixaties zijn oa belangrijk voor de doorbloeding
  Alles boven colon transversum; supramesocolische ruimte
  alles onder CT: inframesocolische ruimte

  bovenaan hangt fascia perirenalis vast aan het kapsel van het diafragma
  onderaan aan fascia iliaca
 • Lokalisatie nier
  re iets lager door lever T12
  li T11-12

  onderpool recht thv navel en li 1 cm erboven
 • re nier heeft contact met
  bijnier
  lever
  stukje pancreas
  duo
  hoek van de dikke darm
  direct contact met PPP= peritoneum parietale posterior
 • li nier heeft contact met
  bijnier
  milt
  maag
  pancreas
  colon
  stukje dunne darm
 • Functies nier
  1. bloedfilter
  2. helpt in onderhouden vloeistofbalans en elctrolytenbalans lichaam
  3. belangrijk voor zuur-base ew
  4. elimineert metabole afvalproducten
  5. bloeddrukregulaar
  6. produceert erythropoietine om de productie van bloedcellen te stimuleren
  7. vervormd de inactieve vrom van vit D om tot bruikbare vitamine D      
 • bloeddruk regulatie
  1
 • Raas
  1
 • verschil nier/bijnier
  nier; eliminatie
  bijnier; hormonaal systeem
 • Functie bijnier
  is gescheiden van niet via Lamina intersureno renalis

  Hormoonproductie
  in cortex:
  Glucocorticoien (bekenste = cortisol)
  Mineraal coricoiden (bekenste = Aldosteron)

  (andere lijstje: Cortisol, Aldosteron en ADHE)


  in merg:
  Adrenaline
  Noradrenaline
 • Bijnierschors
  • De buitenste laag (zona glomerulosa) produceert mineralocorticoïden die invloed hebben op de mineraalhuishouding. De mineralocorticoïden bestaan voor 95% uit aldosteron; aldosteron reguleert op indirecte wijze de bloeddruk door de nieren aan te zetten tot het vasthouden van water door middel van de balans tussen natrium en kalium.
  • De middelste laag (zona fasciculata) produceert de glucocorticoïden die invloed hebben op de glucosehuishouding. Glucocorticoïden bestaan voor 95% uit cortisol; cortisol bevordert o.a. de gluconeogenese.
  • De binnenste laag (zona reticularis) produceert zowel androgenen (mannelijke geslachtshormonen) als oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen), maar de productie van deze hormonen valt in het niet bij die van de gonaden, en heeft dus maar weinig invloed op het tot uiting komen van primaire en secundaire geslachtskenmerken.
 • Bijniermerg
  Het bijniermerg bevindt zich in het midden van de bijnier, achter de zona reticularis. Het bijniermerg produceert twee hormonen: adrenaline en noradrenaline. Het wordt alleen geïnnerveerd door het (ortho)sympathische deel van het autonome zenuwstelsel, niet door het parasympathische deel.
 • Patho's bijnieren
  Een voorbeeld van een aandoening van het bijniermerg is een feochromocytoom.
  De volgende aandoeningen zijn het gevolg van een niet (goed) functionerende bijnierschors:
  • Uitval van de bijnierschors waardoor deze onvoldoende corticosteroïden aanmaakt; dit leidt tot de ziekte van Addison. Dit kan het gevolg zijn van een auto-immuunreactie tegen de bijnierschors (ziekte van Addison ofwel primaire bijnierschorsinsufficiëntie, BI) of problemen met de aansturing vanuit de hypofyse (secundaire BI). Ook kan langdurig gebruik van corticosteroïden (zoals inhalatiecorticoïden) leiden tot een verstoorde werking van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras waardoor de werking van de bijnier is verstoord (tertiaire BI).
  • Overmatige productie van cortisol, wat leidt tot syndroom van Cushing. Dit kan zowel het gevolg zijn van een adenoom op de hypofyse (Ziekte van Cushing) als in de bijnierschors (Syndroom van Cushing).
  • Overmatige productie van aldosteron, wat leidt tot primair hyperaldosteronisme (PHA). Dit kan onder andere het gevolg zijn van een - meestal eenzijdig - adenoom (syndroom van Conn is de naam voor deze specifieke vorm van PHA) of - meestal tweezijdige - bijnierhyperplasie.
  • Overmatige productie van androgenen, wat leidt tot adrenogenitaal syndroom.
  In uitzonderingsgevallen kan men besluiten om de bijnieren te verwijderen, waarna de hormoonproductie gesubstitueerd moet worden. Men wordt dan behandeld als Addison-patiënt. In het geval van eenzijdige bijnierverwijdering neemt de overgebleven bijnier de functies over.
 • Functie cortisol
  in bijniercortex

  1. ontstekingsremmend
  2. Immunosupressief (anti-allergische werking)
  3. tegenspeler van insuline; het zorgt voor gluconeogenese= omzetten van vetten en eiwitten in glucose
  4. inhiberen fagocytose
  5. prikkel; feedback van het bloed      
 • Wat gebeurt er bij daling cortisol?

  Daling van cortisol:
  > hypothalamus; CRH (corticotropin releasing hormone) > het werkt volgens een negatief terugkoppelingsmechanisme!

  > hypofyse : ACTH (adeno corticotroop hormoon) > ACTH afgifte en cortisolproductie hebben een fysiologisch dag en nacht ritme; ACTH stijgt snachts gevolgd door een stijging van de cortisolproductie. STress heeft een directe invloed op ACTH zonder tussenkomst van de hypothalamus!. synthese van cortisol stijgt
  > spiegel stijgt; daling van CRH en ACTH
 • Belang van Omi
  de venen zorgen voor de afvoer en lopen naar de lever via de vena porta
  de v lienalis, v mes sup en v mes inf gaan samen naar de v porta
  de vena porta zorgt dan via de lever voor de drainage
  Op de vena porta ligt het omentum minus
  daarom is het voor de drainage dus zeer belangrijk dat het omentum minus vrij is.  
  ANders zal dit andere portocavale anastomosen overbelasten (thv rectum, slokdarm en rond maag)
  Gevolg: hemorroiden, spatadres thv slokdarm
 • doorbloeding
  1
 • Bevloeiing bijnier
  aftakking a renalis
  a surenalis (van aorta abd)

  Veneus:
  veneus systeem: v ranalis li en re (gaat rechtsstreeks in VCI)

  de li en re v ovarica/testicularis hebben een verschillende afvoer.
  De re v ovarica/ testicularis heeft een direct afvoer naar de vena cava inferior en aan de linkerzijde in de v renalis
  een probleem in de afvoer van het gyn systeem aan de linkerzijde zal makkelijk tractie geven: zorgt voor een knik in de li v renalis:
  li nier kan minder goed afgevoerd worden:
  congestie van de linker nier (gyn nier)

  De rechter nier= digestieve nier omdat die zo nauw in contact staat met de lever
 • veneus
  art en veneus
 • Fascien van de nier
  Fascia perirenalis hangt vast aan fascia iliacus
  mediale zijde: fascia van Toldt (dubbelblad ook +- posterior, maar mn mediaal van nier)
  posterior zijde: fascia van Treitz

  de beide hebben contact met fascia perirenalis en vormen eigenlijk 1 geheel
 • Toldt
  1
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.