Summary OsteoSacrum

-
157 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - OsteoSacrum

 • 1 Anatomie

 • Sacrum is ontstaan uit
  5 heiligbeenwervels

  heeft crista sacralis mediana ( met elkaar vergroeide processi spinosi)
  crista sacralis lateralis
 • Os coccygis is ontstaan uit
  3 of 4 wervels met cornua coccygea; de 2 stuitbeenhoorns
 • Welke ligamenten zijn er anterior?
  lig longitudinale anterior
  ligg sacro- iliacale ant
  ligg interossea
 • Welke ligamenten zijn er posterior?
  ligg sacro iliacale post
  fascia thoracolumbalis
  ligg sacrotuberale
  ligg sacrospinale
  ligg iliolumbale

  Deze lig komen op rek bij 
  ilium outflare
  ilium posterior
  lateroflexie
  sacrum contranutatie

  De ligamenten hebben een stabiliserende functie op de LSO en verhinderen een anterior afglijden van L5 tov S1     

  lig longitudinale post
  lig flavum
 • Verloop van lig sacrotuberale
  van AIL naar tuber ischiadicum
  vormt caudale grens van foramen ischiadica minor
 • Verloop lig sacrospinale
  Van AIL naar spina ischiadica
  vormt scheiding tussen foramen ischiadica minor en foramen schiadica major
  n pudendus loopt er rond
  uit foramen infrapiriforme rond het lig sacrospinale en dan weer het bekken binnen
 • 2 biomechanica

 • Wat zijn de assen van het sacrum?
  1. BTA
  2. MTA
  3. OTA
  4. linker schuine as
  5. rechter schuine as
  6. dorsoventrale as
  7. craniocaudale as      
 • BTA
  Sutherland
  S1-S2
  geinduceerd door PAM
  dit komt door de insertie van de dura met het filum terminale internus thv de anteriorzijde van het canalis sacralis
 • Flexie PAM
  1
 • Extensie PAM
  2
 • MTA
  bewegingen in sacro- iliacale gewricht
  S2
  Nutatie en contra nutatie

  SIG letsels hier:
  sacrum bilateraal anterior
  sacrum bilateraal posterior
  sacrum unilateraal anterior
  sacrum unilateraal posterior
  (depressed sacrum)
 • OTA
  as van ilio sacrale gewricht
  ilium beweegt tov sacrum
  Letsels hier:
  ilium post/ant
  ilium inflare/ outflare
  ilium endo/exorotatie
  ilium- upslip
 • Schuine assen
  linker schuine as loopt van linker bovenpool (anterior) naar rechter onderpool (posterior)
  functionele assen
  letsels hier:
  L/L facies pelvina naar li gericht rond een linker as
  R/L facies pelvina naar re gericht rond een li as
  R/R
  L/R
 • Beweging rond MTA
  26
 • Contra nutaties
  27
 • MTA en extensie
  28
 • anti Fz werking
  29
 • Beweging rond MTA
  nutatie van sacrum:
  S1 gaat naar anterior en inferior
  S5 gaat naar posterior en INFERIOR: door hoge axiale druk
  (bij OTA/ilium ging wipwap wel op, hier niet)
 • R/L
  rechtsom
  linker as

  je werkt altijd op structuur die naar contranutatie staat
  die structuur staat altijd naar MEDIAAl dus je werkt altijd naar LATERAAL
 • oorzaken nutatie letsel
  1. lig sacro iliacale post en post kapsel
  2. ligg iliolumb
  3. m er trunci
  4. Fz
  5. fascia thoracolumb
  6. lig longitudinale post
  7. hypotoon perineum
  8. visceraal: ptoses (bijv it na hysterectomie) en spanning boven MTA (bijv caecum/sigmoid)
 • Met welke bewegingen gaat nutatie samen?
  uitademing
  lordose lwk
  ilium post/ inflare/ exorotatie
 • oorzaken contra nutatie letsel
  1. lig ss en st
  2. lig longitud ant
  3. lig iliolumb verticale bundel L5-S1 anterior kapsel
  4. lig sacro- iliacala ant en kapsel
  5. perineum
  6. m piriformis/ m glut max
  7. dura mater
  8. viscerale oorzaken: congestie en spanning onder de MTA
 • welke bewegingen gaan samen met contra nutatie
  inademing
  kyfose lwk
  ilium anterior/ outflare/ endo
 • schuine as, nutatie letsel:

  L/L
  R/R
 • schuine as contra nutatie letsel

  R/L
  L/R
 • wat zijn symptomen van depressed sacrum

  bandgevoel over sacrum
  rigiditeit over bekken en LSO
  cervical rigiditeit
  OAA problemen
  hoofdpijn
  depressie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.