Summary oudere

-
140 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - oudere

 • 1 hart

 • Welke fysiologische veranderingen zijn er op oudere leeftijd aan het hart
  1. minder reactie op Beta adrenerge stimulatie
  - daling HR en geleiding
  - daling inotropie
  - daling relaxatie
  2. langere actiepotentiaal en trager relaxatie
  3. vergroting myocyten
  - stuggere wand -> tragere vulling


 • Op welke manier compenseren ouderen voor fysiologische veranderingen van het hart?
  Ze maken gebruik van de myocardiale reserve capiciteit (normaal voor fysieke activiteit)
  - Atriale contractie compenseerd lagere passieve vulling
  - hoger stroke volume door tragere diastole/systole en dus een grotere preload om de lagere HR te compenseren

 • hoe behandel je AP in jongere gezonde mensen?
  4. jong & gezond -> bypass/ stent
 • Hoe behandel je instabiel angina pectoris?
  Invasieve aanpak = revascularisatie -> bypass/stent
  Medicamenteus: Betablocker/nitraten/calciumantagonist
  combinatietherapie

  zowiezo preventie met Ascal, statines, 
 • Wat zijn de verschillen bij ouderen in het hart in inspanning?
  1. Hartfrequentie is lager (primair)
  2. Einddiastolisch volume neemt bij ouderen meer toe
  3. Eindsystolisch volume neemt bij ouderen meer toe
  4. Slagvolume neemt bij ouderen meer toe 
  5. Ejectiefractie kan gelijk zijn (hangt af van de plaats op de 
  Frank-Starling curve)
  6. Cardiac output (bij ouderen minder toename)
 • Hoe behandel je chronisch stabiele AP?
  Stap 1 = monotherapie betablocker of Nitraat 
  alternatief = calcium antagonist
  Stap 2 = combinatie therapie betablocker + nitraat
  alternatief = calcium antagonist + betablocker

  Preventie met Ascal
 • Hoe behandel je een myocard infarct acuut?
  dotteren en tijdig mobilisatie 
 • Wat is de secundaire preventie behandeling van Myocardinfarct?
  asperine, ace remmers, lipide verlaging roken stoppen
 • 2 medicatie

 • Noem de stadia in de behandeling van COPD?
   0: griepprik
  1: kortdurende bronchodilatoren = Salbutamol / ipratropium
  2A: regelmatig bronchodilatoren = tiotropium / tiotropium
         Corticosteroiden indien succes
  2B: idem + rehabilitaties en ook corticosteroiden bij excerbaties
  3: idem 2B + O2 toediening bij respiratoir falen + rehabilitatie

  exercebatie -> antibiotica + prednison
 • indicatie ipratropium
  KWBD -> astma stap 1 COPD 
 • noem 2 kort werkende bronchodilatoren:
  salbutamol = beta2 agonist  

  ipratropium = parasympatolyticum

 • bijwerkingen van ipratropium?
  BW: hoest keelontsteking, droge mond, obstipatie, heesheid, hartkloppingen, acuut glaucoom
 • indicatie tiotropium
  onderhoudsbehandeling COPD als kortwerkend niet genoeg is
 • noem de indicati en bijwerkingen van salbutamol?
  COPD Astma
  BW tremor, hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, tachycardie
 •  bijwerkingen van tiotropium?

  BW droge mond, duizeligheid, acuut glaucoom
 • wat zijn de indicaties en bw van salmeterol?
  Astma met corticosteroiden onderhoudsbehandeling
  Bw tremor hartkloppingen, hoofdpijn, tachycardie
 • indicatie H1 antagonisten
  toedienen bij allergische rhinitis / allergische conjunctivitis 
  Blokeerd H1 receptor
 • Bijwerkingen fluticason
  BW
  korte termijn: heesheid, orofaryngiale candida,
  lange termijn: osteoporose, bijnier remming, cataract, glaucoom
 • Wat zijn de indicaties  van fluticason?
  lokale corticosteroid voor astma onderhoudstherapie en COPD bij exercebaties

 • Wat is het behandelplan bij astma

  
Stap 1. Kortwerkend bèta-2-sympathicomimeticum ‘zo nodig’ bij intermitterend astma (symptomen ≤ 2 keer per week). >60 jaar of bij een hartaandoening lichte voorkeur voor ipratropium.

  Stap 2. Lage dosis inhalatiecorticosteroïd (ICS) bij persisterend astma (symptomen >2 keer per week).

  • Verhoog desgewenst naar een matige dosis ICS.
  • Heroverweeg de diagnose en het beleid

  Stap 3. Matige dosis ICS en langwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (LWBM)

  • Voeg bij niet bereiken van behandeldoelen LWBM toe.
  • Bij bijwerkingen van LWBM of een relatieve contra-indicatie zoals een hartaandoening: verhoog dosis ICS
  • Bij verergering van astma symptomen: ‘zo nodig’ een kortwerkend bèta-2-sympathicomimeticum
  • Bij het bereiken van de behandeldoelen gedurende 3 maanden: probeer medicatie te minderen tot de laagste effectieve dosis ICS al dan niet in combinatie met LWBM.

  Stap 4. Verwijs naar de longarts bij het niet bereiken van de behandeldoelen met Stap 3 medicatie.


 • Noem 2 H1 antagonisten 
  loratadine & clemastine

 • Welke medicijne geef je bij allergische rhinitis?
  Loratadine & clemastine
 • Wat zijn de bijwerkingen van H1 antagonisten? 

  hoofdpijn, vermoeiheid, slaperigheid, (bij clemastine ook anticholinerge bw = verwardheid, uineretentie, droge mond, misselijk
 • Wat is de behandeling van Hartfalen medicamenteus en niet medicamenteus?
  life style changes: Afvallen, stoppen met roken, laag zout dieet, sporten, 
  Medicijnen
  stage A = risicogroep: hypertensie treatment, diabetes controle, cholestorol
  Stage B = ziek maar geen symptomen: ACE, Betablockers
  Stage C = Ziek met Symptomen
  - ACE en betablockers
  - zout restrictie, diuretica, digoxine (systolisch falen)
  - oorzaak behandelen -> bypass surgery, klep surgery, hypertensie behandelen
  Stage D = inotropines - transplantatie, hart machine
 • Hoe behandel je Hypertensie in ouderen?
  1. zout dieet, laag vet, beweging, groente fruit ipv vlees 
  2. diuretica thiazide 
  3. thiazide + ACE of Betablocker of calcium antagonist of angiotensinII antagonist
 • bijwerkingen aceremmer
  BW: duizeligheid, hoes, hypotensie, angio oedeem
 • Wat zijn de indicaties van een aceremmer 
  hypertensie, hartfalen, preventie ischemische hartziekte 

 • Wat geef je als een ace remmer niet gaat door bijwerkingen>?
  losartan = Angiotensin 2 receptor antagonist
 • noem 2 betablockers? + werking
  metoprolol propanolol
  minder B2 receptor stimulatie (minder adrenerge prikkels) tragere hartslag en lagere bloeddruk
 • indicatie betablockers?
  angina pectoris, tachycardie (atrial, ventriculair), hypertensie, post MI, hyperthyroidie, hartfalen, migraine
 • bijwerkingen betablockers
  vermoeidheid, bradycardie, hoofdpijn, Raynaud, koude acra, hypotensie (vooral met calcium antagonisten)
 • noem 2 calcium antagonisten met indicatie?
  Indien betablockers niet werken of niet kunnen bij Angina pectoris (door raynaud bijv.) Antiarytmicum 

  nifedipine, Verapamil
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.