Summary Over recht gesproken een inleiding tot het recht

-
ISBN-10 9069168057 ISBN-13 9789069168050
731 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Over recht gesproken een inleiding tot het recht". The author(s) of the book is/are Arend Soeteman. The ISBN of the book is 9789069168050 or 9069168057. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Over recht gesproken een inleiding tot het recht

 • 2 Wat is recht?

 • Wat is objectief recht?
  Het geheel van regels en beginselen waarin vastgelegd is wat we moeten doen, welke rechten we hebben en wat de inhoud is van die rechten
 • wat is objectief recht
  het geheel van rechten en beginselen,waarin is vastgelegd wat we moeten doen,welke rechten we hebben en wat de inhoud van die rechten is
 • De regels en beginselen van het objectieve recht zijn van algemene aard
 • wat is subjectief recht
  het gaat om de rechten die wij hebben. Wanneer je eigenaar bent van bepaalde zaken mogen we zelf bepalen wat we met die zaken willen doen (eigendomsrecht)
 • Wat is subjectief recht?
  Een subjectief recht is in wezen de institutie die zich heeft losgeweekt uit de rechtsregels (objectieve recht) die aan haar (de institutie) ten grondslag liggen. De rechten die voortvloeien uit objectief recht
 • wat is een rechtssubject
  de dragers van het subjectieve recht. Het gaat hier om natuurlijke personen
 • Wat zijn rechtssubjecten?
  De dragers van subjectief recht
 • wat zijn rechtspersonen
  organisaties zoals; verenigingen, naamloze vennootschappen, stichtingen die eveneens rechten en plichten hebben
 • Enerzijds legt het (objectieve) recht ons allerlei plichten op, maar anderzijds bestempelt het ons tot vrije dragers van rechten
 • wat is positief recht
  recht wat gemaakt is door mensen. Het recht bevat zelf ook voorschriften over hoe wetten gemaakt moeten worden en wie hiertoe bevoegd zijn. Positief recht is niet altijd wenselijk recht.
 • Wanneer spreekt men van 'natuurlijke personen'?
  ieder menselijke individu ( rechtsobject)
 • op welke twee manieren heeft recht te maken met macht
  1. recht normeert macht 
  2. het is algemeen dwingend. Het gaat hier om collectieve macht van de samenleving 
 • Wat zijn rechtspersonen?
  Organisaties zoals verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen
 • Macht hanteert recht (recht kan niet zonder macht) -Recht normeert de macht (willekeur te voorkomen). Zorgt voor evenwicht.
 • wat is een descriptieve rechtsnorm
  ze beschrijven hoe de werkelijkheid in elkaar zit (strafvordering)
 • Wat is positief recht?
  Het door een menselijk overheid gemaakte ('geponeerde') recht
 • Wat betekent descriptief?
  Het beschrijven van hoe de werkelijkheid feitelijk in elkaar zit ( vanuit sociologische wetmatigheden bijvoorbeeld)
  Descriptief, description, beschrijving
 • wat is een prescriptieve rechtsnorm
  normen die zeggen hoe het hoort te gebeuren
 • Het (objectieve) recht heeft op verschillende manieren te maken met macht. Het gaat hier om collectieve macht niet om individuele macht.
 • waaruit bestaan primaire normen
  menselijke handelingen, gedragsregels
 • -Macht hanteert recht ( recht kan niet zonder macht) -Recht normeert de macht ( willekeur te voorkomen). Zorgt voor evenwicht.
 • wat zijn normsubjecten
  degene tot wie de norm zich richt
 • wat betekent descriptief?
  Het beschrijven van hoe de werkelijkheid feitelijk in elkaar zit ( vanuit sociologische wetmatigheden bijvoorbeeld)
 • Wat zijn 'secundaire' normen?
  Aanduiding van de persoon of instantie die de bevoegdheid heeft normen te maken, toe te passen of te sanctioneren
 • wat is een normatieve operator
  een normatieve operator staat iets toe (verlof), verplicht iets (gebod), verbied iets (verbod)
 • Wat is prescriptief?
  Normen, die zeggen niet wat is of wat gebeurd, maar wat hoort te gebeuren
 • wat zijn de bestanddelen van de juridische gedragsnormen
  1. voorwaarden
  2. plaats en tijd
  3. handeling
  4. normatieve operator
  5. normsubject
 • Wat zijn primaire normen?
  Gedragsregels
 • wat zijn de functies van het recht
  1. precisering van het maatschappelijke moraal
  vaststellen van bepaalde morele zaken
  2. realiseren van collectieve doeleinden
  bepaalde zaken zouden er niet zijn zonder bepaalde verplichtingen. Denk aan: lantaarnpalen
  3. coördinatie van maatschappelijk handelen
  bijvoorbeeld verkeersregels 
 • Rechtsnormen zijn nooit absoluut
 • wat zijn primaire regels
  gedragsregels,
 • Juridische gedragsnormen:

  - Handeling
  -Normsubject
  -Normatieve operator 
  -voorwaarde
  -tijd en plaats
 • wat zijn secundaire regels
  hoe je primaire regels kunt vaststellen en veranderen
 • 'secundaire' normen?
  Aanduiding van de persoon of instantie die de bevoegdheid heeft normen te maken, toe te passen of te sanctioneren
 • Wat is een algemeen kenmerk van rechtsbeginselen?
  Zij geven uitdrukking aan een bepaalde, min of centrale waarden die in het recht geconcretiseerd worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.