Summary Overal.

-
ISBN-10 9011757734 ISBN-13 9789011757738
418 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Overal.". The author(s) of the book is/are Wim Sonneveld Robert Bouwens experimenten Jan Frankemölle André van der Hoeven. The ISBN of the book is 9789011757738 or 9011757734. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Overal.

 • 1.1 bewegingen vastleggen

 • (x,t)-grafiek

  plaats x meter m (kun je meten met meetlint, lineaal)
  tijd t seconde s   (stopwatch)
 • 1.1.1 Bewegingen vastleggen

 • stroboscoop --> lamp die met vaste tussenpozen korte lichtflitsen geeft. 
  bijv. 50 flitsen per seconden 1/50=0,020 s tussen de flitsen
 • videometing--> serie foto's die met vaste tussenpozen is gemaakt.
  bijv. elke 0,040 s dan zijn er 1/0,040=25 beelden per seconde=25 Hz (hertz)
 • 1.1.2 Steilheid van de plaats-tijdgrafiek

 • verplaatsing = delta x
  afgelegde weg= s

  - als je in dezelfde richting beweegt, x=s  
  -als de bewegingsrichting veranderd, x≠s 
  -  als de beweging omkeert van richting x≠s 
 • de steilheid of helling van de (x,t)-grafiek is een maat voor de snelheid. Hoe steiler de grafiek, hoe groter de snelheid, Als het voorwerp stilstaat, loopt de (x,t)-grafiek horizontaal
 • 1.1.3 Gemiddelde snelheid

 • gemiddelde snelheid v meter per seconde m/s
  v gem= delta x /delta t

  V
  d.m.v een verbingskoorde, je tekent een rechte lijn van het beginpunt naar het eind punt, zodat het een rechthoekige driehoek wordt. AC--> verbingskoorde, BC--> tijdsduur, AB--> verplaatsing
 • 1.1.4 Eenparige bewegeging

 • eenparige beweging
  een beweging met een constante snelheid
 • eenparige rechtlijnige beweging
  een beweging met een constante snelheid langs een rechte lijn.
 • de verplaatsing bij een eenparige rechtlijnige beweging berken je door de snelheid te vermenigvuldigen met de tijdsduur
 • 1.1.5 De snelheid op een tijdstip

 • momentane snelheid
  de snelheid op één tijdstip symbool v t
 • Om de momentane snelheid te bepalen moet je een raaklijn aan de (x,t)-grafiek tekenen bij het tijdstip waarop je de snelheid wilt bepalen. De momentane snelheid is dan de steilheid van de raaklijn.
 • 1.2 snelheidsgrafieken

 • Als je van een (x,t) naar een (v,t)-grafiek wilt moet je de grafiek verdelen in stukken met dezelfde steilheid van de lijn.
 • 1.2.1 Het (v,t)-grafiek

 • (v,t)-grafiek
  Snelheid v km/u of m/s (3,6)
  tijd t uur of seconde u of s
 • 1.2.2 Verplaatsing en (v-t)-diagram

 • eenparige beweging herkennen 
  - in een (v,t)-grafiek, horizontale lijn
  -in een (x,t)-grafiek, schuine, rechte lijn
 • oppervlakte onder een (v,t)-grafiek is gelijk aan de verplaatsing
  -hokjes tellen
  -meetkundige figuur de oppervlakte te berekenen
 • 1.2.3 De gemiddelde snelheid

 • In een (v,t)-grafiek kun je de v gem bepalen door een horizontale lijn op een hoogte tekeken dat de opp onder de lijn even groot is als de opp onder de grafiek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar zijn alpha-, bèta- en gamma-straling afkomstig van?
Alpha-, bèta- en gamma-straling zijn afkomstig uit atoomkernen van radioactieve stoffen.
Waar wordt röntgenstraling opgewekt?
Röntgenstraling wordt in een röntgenapparaat opgewekt uit elektrische energie.
Waar wordt tegenwoordig radioactief materiaal bewaard?
Tegenwoordig wordt radioactief materiaal in loden kokers bewaard om blootstelling aan de straling zo veel mogelijk te beperken.
Hoe kan je de snelheid afleiden uit een x,t diagram?
Door op verschillende tijdstippen de steilheid van de raaklijn t bepalen
Waaraan is de verplaatsing gelijk in een v,t diagram?
De oppervlakte onder de v,t diagram
Hoe kan je de gemiddelde snelheid berekenen in een v,t diagram?
De oppervlakte onder de raaklijn uit te rekenen
Hoe noem je de snelheid die gelijk is aan de steilheid in een x,t grafiek op een bepaalt moment (tijdstip t)?
De momentane snelheid
Hoe noem je een beweging met een constante snelheid?
Een eenparige beweging
Wat geeft de steilheid van de lijn in een x,t diagram aan?
De snelheid
Hoe kan je bewegingen vastleggen?
 1. meetlint
 2. liniaal
 3. stopwatch
 4. stroboscoop