Summary Overzicht van de geschiedenis

-
ISBN-10 9006462543 ISBN-13 9789006462548
604 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Overzicht van de geschiedenis". The author(s) of the book is/are Jos Venner Auteurs Raymond de Kreek Didact advies Hanneke Tuithof. The ISBN of the book is 9789006462548 or 9006462543. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Overzicht van de geschiedenis

 • 1 De keizer, de paus en de grenzen van de macht

 • waar leefden jager-verzamelaars?

  nabije oosten

   

 • 1.1 een zwervend bestaan

 • Wat is er dankzij archeologisch onderzoek bekend over de levenswijze van jagers-verzamelaars in het Nabije Oosten?

  ....

 • Wat zijn Paleoantropologen?
  Wetenschappers die onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling van mensachtigen en de mens
 • Wat zijn Poleoantropologen?
  Wetenschappers die onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling van mensachtigen en de mens
 • Waar proberen Paleoantropologen een beeld van te kregen aan de hand van skeletten en fossielen?
  Van de menselijke evolutie door de eeuwen heen
 • Op dit moment nemen paleoantropologen aan dat de eerste mensachtigen zes miljoen jaar geleden zijn ontstaan in Afrika en afstammen van de apen.
  Deze opvatting is een onderdeel van de evolutietheorie. 
 • Wanneer en waar is de eerste mensachtige volgens de paleoantropologen ontstaan?
  Zes miljoen jaar geleden in Afrika
 • Wat 'zegt' de evolutietheorie?
  Dat er in de Prehistorie verschillende geslachten van mensachtigen leefden. Na verloop van tijd stierven bepaalde geslachten uit, terwijl andere zich verder ontwikkelden.
 • Wat is de evolutietheorie?
  Een theorie die zegt dat er in de Prehistorie verschillende geslachten van mensachtigen leefden. Na verloop van tijd stierven deze uit, terwijl anderen zich juist verder ontwikkelden. 
 • De mens behoort tot de soort van Homo Sapiens, die ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan
 • Tot welke soort behoort de mens?
  Homo Sapiens, die ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan
 • Noem de 4 evoluties van de mens (opeenvolgend).
  1. Homo Habilis
  2. Homo Erectus
  3. Homo Sapiens
  4. Homo Sapiens Sapiens
 • Wat is de Out of Africa theorie?
  Een theorie die zegt dat de mens zich vanuit Afrika naar Europa en het Nabije Oosten heeft verspreid
 • Wat houdt de 'Out of Africa' theorie in?
  Dat de mens zich vanuit Afrika naar Europa en het Nabije Oosten heeft verspreid
 • Waarom zijn de Neanderthalers volgens de paleoantropologen geen directe voorlopers van de mens?
  De Homo Neanderthalensis was waarschijnlijk een aparte soort die een tijd lang naast de Homo Sapiens heeft geleefd en ongeveer 30.000 jaar geleden is uitgestorven
 • Hoe oud zijn de oudste sporen die zijn gevonden in het Nabije Oosten?
  1,4 miljoen jaar oud
 • Wie zijn de creationisten?
  Mensen die geloven dat de aarde en alles wat hierop leeft het gevolg zijn van een gecreëerde schepping. 
 • Wie staan er tegenover de aanhangers van de evolutietheorie? En wat geloven zij dan?
  Creationisten, zij geloven dat de aarde en alles wat er leeft het gevolg zijn van een gecreeërde schepping van God of verschillende goden.
 • Welke sensationele ontdekking deden Israëlische archeologen in 1989?
  Door een daling van het waterspiegel van het Meer van Galilea kwam een oever droog te staan. Daar werden sporen gevonden van een kamp van jagers-verzamelaars uit het Paleolithicum, ongeveer 20.000 jaar oud. 
 • In 1989 deed een team van Israëlische archeologen een sensationele ontdekking. Door een aanzienlijke daling van de waterspiegel van het Meer van Galilea kwam een oever droog te staan.
  Daar werden sporen gevonden van een kamp van jagers-verzamelaars uit het Paleolithicum ongeveer 20.000 jaar oud.
  De groep mensen die hier leefde, werd door de Israëlische onderzoekers de Ohalo-cultuur genoemd.
 • Wat was van grote invloed op de levenswijze van die mensen?
  De natuurlijke omgeving en het klimaat
 • Wat is cultuur?
  Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
 • Wat zijn open sites?
  Hutten als nederzettingen
 • Wat is het Paleolithicum? Wanneer begon de periode ongeveer?
  Staat voor de oude Steentijd. Het is de  oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur.
  De periode begon zo'n 2,5 miljoen jaar geleden
 • Wat zijn cave sites?
  Grotten
 • Welke twee factoren hadden grote invloed op de levenswijze toen?
  1. Natuurlijke omgeving
  2. Klimaat
 • Wat is een band?
  De vorm waarin jagers-verzamelaars samenleefden. Het bestond meestal uit een groep van ongeveer 100 personen, waarbinnen maatschappelijke functies verdeeld waren. 
 • Wat zijn open sites? En wat is een ander woord hiervoor?
  Hutten als nederzettingen
  Cave sites
 • Waar werd de grote van een band door bepaald?
  Door de carrying capacity, draagkracht. Een jager-verzamelaar had voor zichzelf gemiddeld 10 m² begroeid gebied nodig. 
 • Wat is een band?
  De vorm waarin jagers-verzamelaars samenleefden
 • Waar verplaatsen de jagers-verzamelaars zich tussen?
  Basiskampen en extractiekampen 
 • Wat waren de 3 kenmerken van zo'n band in die tijd?
  1. Max. 100 personen
  2. Maatschappelijke functies verdeeld
  3. Egalitair (geen status verschillen)
 • Waarom kunnen immateriële vondsten van een cultuur minder eenvoudig vastgesteld worden?
  Gegevens over deze zaken (zoals rolverdeling man vrouw en religieuze opvattingen) proberen archeologen indirect uit hun vondsten af te leden. 
 • De grootte van een band werd bepaald door de carrying capacity (draagkracht) van een gebied. Om normaal te kunnen eten, had een jager-verzamelaar voor zichzelf gemiddeld tien vierkante kilometer begroeid gebied nodig. Bij een te klein gebied en een te groot aantal mensen was de carrying capacity verstoord en raakten voedselbronnen uitgeput. In zo'n situatie stierven mensen van de honger of de groep trok verder op zoek naar voedsel. Ook zou het kunnen dat een deel van de bevolking werd uitgemoord.
 • De Ohalo-cultuur vormde qua woonplaats een uitzondering op de levenswijze van de meeste groepen van jagers-verzamelaars. Waarom?
  Zij waren geen nomaden en bleven een heel jaar lang door op dezelfde woonplaats
 • Archeologen denken dat jagers-verzamelaars zich hoofdzakelijk verplaatsten tussen basiskampen en extractiekampen


 • Waarom kunnen immateriële vondsten van een cultuur minder eenvoudig vastgesteld worden?
  Gegevens over deze zaken (zoals rolverdeling man vrouw en religieuze opvattingen) proberen archeologen indirect uit hun vondsten af te leiden. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.