Summary Pallas : Griekse taal en cultuur.

-
ISBN-10 9076589461 ISBN-13 9789076589466
208 Flashcards & Notes
65 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Pallas : Griekse taal en cultuur.
 • Elly Jans
 • 9789076589466 or 9076589461
 • 3e dr.

Summary - Pallas : Griekse taal en cultuur.

 • 1 De Grieken en wij.

 • wie heeft voorspeld dat wij 2000 jaar later de grieken zouden bewonderen
  perikles
 • Perikles was een staatsman
 • 2 De Griekse goden.

 • Hades

  Hades, broer van Poseidon en Zeus, was de god van de Onderwereld. Daar woonde hij in zijn paleis samen met Persefone, de dochter van Demeter, die hij geschaakt had. Hij droeg de zogenaamde Hadeskap die hem onzichtbaar maakte. Je kunt hem vaak herkennen aan de 'hoorn des overvloeds'. Deze hoorn is het symbool voor de rijke opbrengst van de aarde.

 • Zeus en Hera

  Zeus was de oppergod van de Grieken. Hij woonde samen met de meeste andere goden op de berg Olympos in het noorden van Griekenland en gold als de koning van goden en mensen. Hij was de god van de lucht en het weer en zo had hij ook macht over wolken, regen, wind en donder. Hij wordt vaak afgebeeld met de bliksem in zijn hand.

   

  Hera was de zuster én de vrouw van Zeus. Zij werd vereerd als de godin van het huwelijk. Hera was dikwijls jaloers, als Zeus teveel belangstelling had voor andere vrouwen. Op afbeeldingen draagt ze vaak een staf in haar hand.

 • Poseidon

  Poseidon, broer van Zeus, was de god van de zee. Diep onder water had hij zijn paleis. Poseidon is dikwijls afgebeeld met een drietand, waarmee hij de zee in beweging kon brengen. Omdat de Grieken geloofden dat de aarde op de zee dreef, beschouwden zij Poseidon ook als de god die de aardbevingen veroorzaakte. Het paard was een van de dieren die speciaal aan Poseidon gewijd waren.

 • Afrodite en Eros

  Afrodite, de godin van de liefde en de schoonheid, werd geboren uit het schuim van de zee. Van de dieren was de duif speciaal aan haar gewijd.

   

  Eros, de god van de liefde, werd als haar zoon beschouwd. Hij hielp Afrodite door liefdespijlen op de mensen af te schieten.

 • Ares

  Ares, zoon van Hera en Zeus, was de god van de oorlog. Bij de Grieken was Ares niet erg geliefd. Er bestonden bijna geen tempels ter ere van hem. Hij is vaak afgebeeld in volle wapenrusting.

 • Demeter

  Demeter, zuster van Zeus, was de godin van de landbouw, van de oogst en van het graan. Daarom staat ze vaak afgebeeld met een korenaar in haar hand. De belangrijkste tempel voor Demeter en haar dochter Persefone stond in Eleusis, niet ver van Athene. Op het reliëf staat links Demeter en rechts haar dochter Persefone. Demeter geeft aan de jongeman in het midden een korenaar zodat hij aan de mensen de landbouw kan leren.

 • Pallas Athena

  Als dochter van Zeus had Pallas Athena veel functies: ze was de beschermster van de kunstenaars en de handwerkslieden en ze was de godin van de wijsheid en kennis. In oorlogstijd werk Pallas Athena vereerd als oorlogsgodin. Zij is vaak afgebeeld met een helm op haar hoofd en een schild en een speer in haar hand. Zij was de beschermster van de stad Athene. Ook was zij een soort beschermengel van de Griekse helden. De uil was aan haar gewijd.

 • Apollo

  Van alle Griekse goden was Apollo de veelzijdigste. De Grieken vereerden hem niet alleen als god van het licht, maar ook de geneeskunde, de voorspellingskunst en de muziek stonden onder zijn bescherming. Hij was een zoon van Zeus. In Delfi, in Midden-Griekenland, stond de beroemdste tempel van Apollo. Hier bevond zich ook zijn orakel. Duizenden mensen kwamen jaarlijks naar Delfi om de god om raad te vragen. Apollo wordt vaak afgebeeld met een lier of cither en een boog.

 • Artemis

  Artemis was de tweelingzuster van Apollo en dochter van Zeus. Zij hield van de natuur en was de godin van de jacht. Dikwijls zie je Artemis afgebeeld met een boog in haar hand, omgeven door beren, leeuwen of herten.

 • Hefaistos

  Hefaistos was de zoon van Zeus en Hera. Meteen na zijn geboorte merkte Hera, dat hij kreupel was. Zij gooide hem daarom van de Olympos af. Hefaistos kwam in de zee terecht, waar hij door zeegodinnen verzorgd werd. Hij was handig en werd smid. Hij maakte voor de goden de mooiste dingen. Het vuur, speciaal het vuur dat smeden gebruiken, stond onder zijn bescherming. Op afbeeldingen heeft Hefaistos dikwijls allerlei werktuigen in zijn handen.

 • Hermes

  Hermes, een zoon van Zeus, was de boodschapper van de goden. Daarnaast was hij ook de god van de reizigers, de handel en de dieven. Dikwijls draagt hij op afbeeldingen een reizigersmuts. In zijn handen houdt hij een staf en hij draagt sandalen met vleugels. Hij begeleidde de schimmen van de doden naar de onderwereld

 • Dionysos

  Dionysos, de god van de druiven en de wijn, was een zoon van Zeus. Hij werd vaak vergezeld door een menigte mainaaden (vrouwen, die in de ban van Dionysos waren geraakt) en satyrs (bosgoden, die half mens, half dier waren). Dionysos is vaak afgebeeld met een staf, die van boven omwonden is met klimopbladeren.

 • 2.2 De Griekse goden en hun atributen

 • Attributen Zeus en functies
  functies:
  1. oppergod
  2. god van het weer

  Attributen:
  • bliksemschicht in hand
 • Attributen en functies Hera:
  functies:
  1. godin van het huwelijk

  attributen:
  • staf
  • pauw
 • functies en attributen Poseidon
  functies
  1. zee
  2. aarbevingen

  attributen
  • drietand
  • paarden
 • functies en attributen van Hades
  functies:
  1. god v/d Hades

  attributen:
  • hoorn des overvloeds
  • Hadeskap
 • functies en attributen van Afrodite:
  functies:
  1. liefde
  2. schoonheid

  attributen:
  • duif
 • functies en attributen van Ares
  functies:
  1. oorlog

  attributen:
  • in volle wapenuitrusting
  • helm
  • speer
 • functies en attributen van Demeter
  functies:
  1. landbouw
  2. graan

  attributen:
  - koren aar
 • functies en attributen van Pallas Athena
  functies:
  1. godin van kunstenaars
  2. godin van handwerkslieden
  3. godin van wijsheid
  4. godin van oorlog
  5. beschermer van Athene

  attributen:
  -helm
  -schild
  -speer

 • functies en attributen van Appollo
  functies:
  1. god van voorspellingen
  2. god van kunst
  3. god van licht
  4. god van geneeskunst
  5. god van muziek

  attributen:
  -cither/lier
  -boog

 • functies en attributen van Atemis
  functies:
  1. jacht

  attributen:
  -boog
  -hert
  -beer
  -leeuw
 • functies en attributen van Hefaistos
  functies:
  1. god v. h. vuur

  attributen:
  - werktuigen
 • functies en attributen van Hermes
  functies:
  1. boodschapper v/d goden
  2. god v/d reizigers
  3. god v/d dieven
  4. god v/d handel
  5. begeleider v/d schimmen

  attributen:
  -reizigers muts
  -staf
  -vleugelschoenen
 • functies en attributen van Dionysos
  functies:
  1.druiven
  2. wijn

  attributen:
  - klimop staf
 • functies en attributen van Eros
  functies:
  1. is hulp van Afrodite
  2. schiet liefdes pijlen

  attributen:
  -vleugels
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Pallas : Griekse taal en cultuur.
 • Elly Jans
 • 9789076589558 or 9076589550
 • 4e dr.

Summary - Pallas : Griekse taal en cultuur.

 • 1 pallas cultuur hoofdstuk 20 + 21

 • in welk opzichten heeft het verblijf bij de faiaken Odysseus goed gedaan?

  hij kreeg eten en een verlijf, de faiaken brachten hem naar huis, hij kreeg cadeau's

   

 • als odysseus en eumaios naar het paleis gaan, weet Eumaios dan met wie hij te maken heeft? verklaar je antwoord
  Nee, want Athene had Odysseus omgetoverd in een oude bedelaar zodat odysseus eerst kon horen hoe het op Itaka ervoor stond
 • waarom daagt Iros Odysseus uit?

  omdat hij bang is dat zijn plek als zwerver word afgenomen door odysseus. hij denkt ook dat Odysseus niet sterk is want zo ziet hij er uit

   


 • wie zijn al deze mensen op de afbeelding ?

   

   

  odysseus en penelope. achter penelope staat telemachos, op de grond zit Eumaios.

 • wie zijn dit op de afbeelding, en wat gebeurt er?
  odysseus snoert de mond van Eurykleia. want eurykleia wil naar tegen penelope zeggen dat odysseus er weer is

 • welke redenen brengen penelope ertoe de wedstrijd met de boog te organiseren en dus uiteindelijk met één van de vrijers te trouwen?
  de vrijers worden onrustig en willen dat Penelope nu een keuze maakt.Penelope verzint een list zodat ze met niemand hoeft te trouwen. want Alleen Odysseus kan de boog spannen en door 12 pijlen schieten.

 • in de oude griekse wereld speelden gastvrijheid een belangrijke rol in de menselijk verhoudingen. noem hier een paar voorbeelden van uit de odyssee
  - toen odysseus bij de faiaken aankwam, kreeg hij meteen een maaltijd en slaapplek.
 • noem een gebeurtenis uit de Odyssee waarin de gast zich misdraagt
  de vrijers bij Penelope
 • noem een gebeurtenis uit de odyssee waarin de gastheer zich misdraagt
  laistrygonen
 • hoe worden kirke, nausikaa en penelope gekarakteriseerd?
  penelope = slim en standvastig trouw aan haar man
  nausikaa = mooie, liefe en verstandige dochter van koning Alkinoos
  kirke = getalenteerde tovenares, die al haar gasten omtoverd tot beesten. na wat onderhandelingen laat zij odysseus toch vrij
 • 1.2 een paleis uit de tijd van de helden

 • Waarom was het moeilijk om het paleis van Nestor terug te vinden ?
  er lagen in dit deel van de peloponnesos meerdere plaaten met de naam Pylos
 • Beschrijf hoe het Paleis van Nestor er uit zag
  - in het midden van het paleis bevond zich de troonzaal van ca. 13 meter lang en 11 meter breed, waarvan de muren vrolijk waren versierd en beschilderd.
  - midden in deze troonzaal lag een grote ronde haard.
  - om de troonzaal heen en op de bovenverdieping lagen verschillende kamers.
   
 • waaruit blijkt dat de troonzaal het centrum van het paleis was?
  uit de HOmerus: zowel de ontmoeting van Odysseus met de koning en koningin der Faiaken als zijn gesprekken met penelope vonden plaats ''in de gloed van het vuur'.
 • hoe kwam het dat de archeologen de kleitabletten overal verspreid en gebroken op de grond lagen?
  rond 1300 v Chr waren er hevige branden, de manden met beschreven kleitabletten werden inrekken opgeslagen. door de brand zijn de manden et hun inhoud op de grond gevallen en kwamen de kleitabletten, deels gebroken, over verspreid terecht.
 • wat stond er allemaal op de kleitabletten geschreven?
  op de tabletten bleek nauwkeurig de paleisadministratie genoteerd te staan met onder meer de ingekomen belastingen. (grieken betaalden toen met bowuproducten, vee, slaven en gebruiksvoorwerpen)
 • 2 tekst 21A

 • Alton tina (regel 1), waaruit bestond deze Alton?
  De vrijers moesten de pees spannen, en door de twaalf bijlen schieten
 • toutw epomene (regel 10) wat betekent dit voor de positie van Telemachos?
  Zijn positie zal minder hoog worden, want dan is hij niet meer de enige man in Penelopes leven
   
 • dolophroron (regel 14) wat is odysseus van plan?
  hij zelf ook meedoen aan de wedstrijd.
   
 • waar zegt odysseus dat in regel 16
  Omdat hij dan zelf ook het kan proberen
   
 • waarom worden de vrijers zo boos op Odysseus
  omdat ze het niet leuk vinden dat het hun niet lukt, en ze willen niet dat de zwerver gaat winnen (odysseus dus)
 • de houding van Penelope is opmerkelijk, hoe kun je dit verklaren? regel 19 en 20
  Odysseus was dan wel een zwerver, maar hij was als enige aardig
 • waarom springt Odysseus op de (hoge) drempe ?
  Hij wil laten zien wie hier nu echt de baas is
   
 • timoria (regel 26) waarvoor?
  Voor alles wat de vrijers Penelope hebben aangericht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer roofde napoleon hij de musea van rome leeg en liet alles overplaasen naar parijs ?
tussen 1796 en 1814
wat wat inspireerde de kunstenaars in deze tijd?
het ideaal weergeven van het menselijk lichaam
de rust en de afwwezigheid van emoties 
wanneer verscheen het eerste overzicht van de griekse en romeinse kunst van de hand van de duitse kunstkenner winckelmann ?
`1764 
wat zorgde daaarvoor ?
de opgravingen van pompeii en herculaneum 
wat is het neoclassisme ?
een nieuwe golf van bellangstelling voor de oudheid 18e eeuw 
leg uit waarom ?
in de 17e eeuw werd di verhaal gesien als een duidelijk voorbeeld van een jongeman die zijn ondergang tegemoet gaat, omdat hij schoonheid en wellust heeft verkozen boven kennis en macht 
wat was is dit genre beroemd ?
het parisoordeel 
wat was een belangrijke motief voor de kunstenaar om antieke verhalen uit te beelden ?
naakt en erotisch te schilderen 
waneer nam de bellangstelling toe ?
in de 16e eeuw 
noem 2 beroemde kunstenaars uit de renaissance 
raphael, michelangelo