Summary Parasitaire ziekten bij het rund

-
369 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Parasitaire ziekten bij het rund". The author(s) of the book is/are Prof Dr J Vercruysse. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Parasitaire ziekten bij het rund

 • 1.1 Protozoaire infecties

 • Welke protozoa zijn bij kalveren jonger dan een maand van belang?
  Cryptosporidiose
 • Welke 2 protozoa zijn bij kalveren ouder dan een maand van belang?
  Coccidiose en giardiose
 • 1.1.1 Cryptosporidiosis

 • Welke species van cryptosporidium zijn er?
  C. parvum
  C. bovis
  C. andersoni
 • Welke species is het belangrijkste en waarom?
  C. parvum komt het meeste voor en is tevens een zoönose voor de immunodepressieve mens.
 • In wel deel van het gastro-intestinaalstelsel komen C. bovis/C. andersoni voor?
  C. bovis = ook in de darmtractus
  C. andersoni = lebmaag
 • Beschrijf kort de levenscyclus van cryptosporidium.
  Oocyst > sporozoite > trophozoite > merozoite > macro/microgameet > zygote > oocyst
 • Wanneer worden de kalveren precies besmet?
  Kalveren worden besmet vlak na de geboorte.
 • Welke bijzondere eigenschappen zijn belangrijk voor de verspreiding van de infectie?
  1. Geïfecteerde dieren kunnen tot 619fr+gE8Wlm8XI3cYAAAAABJRU5ErkJggg== oöcysten per gram mest uitscheiden.
  2. Er is maar een beperkt aantal oocysten nodig om te infecteren.
  3. Oocysten kunnen tot een jaar overleven in de omgeving
  4. Er kan autoinfectie plaats vinden.
 • Welke 2 stadia kunnen auto infectie veroorzaken.
  - type I schizonten
  - dunwandige oocysten
 • In welk deel van de darm vermenigvuldigd de parasiet zich?
  Ileum(caudaal deel dunne darm)
 • Hoe ontstaat de diarree?
  - Enterocyten vernietigd door vermenigvuldiging parasiet
  - Toxische metabolieten parasiet verminderen activiteit enzymen
  > malabsorptie > osmotische gradiënt > diarree
 • Welke kleur is de diarree?
  Waterig geel/groen soms met bloed.
 • Hoe stelt men de diagnose?
  Door aantonen van oocysten in de mest.
 • Welke technieken gebruikt men om de oocysten aan te tonen in de feces? Geef voorbeelden.
  - Lichtmicroscopie(ziehl-neelsen/carbolfuchsine)
  - Immunologische diagnostiek(immunofluorescentie/ELISA)
 • Welke medicatie wordt gebruikt tegen cryptosporidium? Hoe werkt dit tegen de parasiet?
  - Halofuginone lactaat
  - Het middel doodt de parasiet niet, maar stelt de oocystenpiek uit zodat de dieren later besmet worden.
 • Welke belangrijke rol spelen oudere runderen bij infecties?
  Ze kunnen oocysten uitscheiden zonder klinische symptomen.
 • Welke maatregelen kan je nemen om infectie te beperken? Noem er 3.
  - Overbezetting vermijden
  - Uitscheiders isoleren
  - Hygiëne
 • Welke middelen gebruikt je om te desinfecteren? Welke werkt juist niet?
  Wel: ammonia, chloor dioxide, zuurstof dioxide, ozon, stoom
  Niet: chloorhoudende desinfectantia
 • 1.1.2 Giardiosis

 • In welke orgaan vind je Giardia terug?
  Dunne darm(duodenum)
 • Wat veroorzaakt giardia bij jonge kalveren?
  Diarree en verminderde groei
 • Bij welke leeftijdsgroep komt giardia het meeste voor?
  Kalveren ouder dan 1 maand.
 • Hoe worden de kalveren besmet?
  Via direct contact of door opname van cysten oraal.
 • Oocysten zijn onmiddellijk infectieus bij uitscheiding.
 • Hoelang kunnen de cysten in de omgeving overleven?
  3 maanden of langer.
 • De trofozoiet hecht zich na opname aan het darmepitheel, wat voor invloed heeft dit op de villus?
  Villus atrofie
 • Hoe ontstaat de diarree?
  toxines verminderen werking enzymes > suikers en vetten niet goed verteerd > osmose

 • Hoe komt het dat de specifieke immuniteit zo traag opbouwt?
  Omdat ze geen intracellulaire stadia hebben.
 • Waarom is de diagnose soms lastig?
  Omdat de ziekte vaak pas in de chronische fase wordt opgemerkt, hierbij worden nog weinig cysten uitgescheiden.(patente fase = veel cysten uitscheiden)
 • Noem 3 diagnostisch technieken.
  Joodkleuring
  Immunofluorescentie
  ELISA
 • Wat gebruikt men als medicatie tegen giardia?
  Benzimidazoles
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk mugje veroorzaakt dodelijke gevallen in wallonie?
Simulium door een simulium toxicose
Wat voor invloed hebben de vliegen op de koeien?
invloed op gewichtsaanzet en melkproductie
Waarom bestrijd je vliegen?
insecticiden
Wat is de 1e regel in vliegen bestrijging?
probeer nooit de laatste vliegen te doden > zo heb je minder resistentie.
Noem de gewone vliegen?
Musca domestica > huisvlieg
Musca autumnalis > face fly, op de wei op slijmvliezen = overdrager van parafillaria!!!
Hydrotea irritans > zomerwrang vlieg(mastitis!!)
Noem de steekvliegen?
Stomoxys calcitrans > in de stal
Haematobia irritans > op de wei
Lyperosia irritans > hoornvlieg
In welke periode ziet men infecties?
winter
Welk middel gebruikt men voor de behandeling?
ML´s
Wat is een typisch symptoom voor Damalinia bovis?
Afbreken van de haren.
Welke luizen komen voor wat zijn hun synoniemen?
Damalinia bovis = bijtluis
Haematopinus eurysternus = kortneuzige runderluis
Linognatus vituli = langneuzige runderluis