Summary Parasitaire ziekten bij vogels

-
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Parasitaire ziekten bij vogels". The author(s) of the book is/are Prof Dr E Claerebout. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Parasitaire ziekten bij vogels

 • 1.1.1 Histomonosis

 • Welke parasiet is verantwoordelijk?
  Histomonas meleagridis
 • Wat veroorzaakt hij?
  necrotiserende hepatitis
  ulceratieve typhitis
 • Hoe wordt de aandoening ook wel genoemd?
  blackhead(cyanotisch aspect)
 • Wie is de gevoeligste eindgastheer?
  kalkoen
 • Vogels met buitenbeloop veel meer risico!
 • Wie is de tussengastheer?
  Heterakis gallinarium = spoelworm
 • Waar in het lichaam zit H. gallinarium?
  caeca
 • Kippen zijn vaak symptoomloze reservoirs, welke maatregel?
  Nooit kippen en kalkoenen samen houden!
 • Welke vorm heeft histomonas in het darmlumen?
  flagellair
 • Welke vorm heeft histomonas in de caecumwand?
  amoeboid
 • Welke leeftijdscategorie zijn gevoelig?
  3 weken tot 3 maanden oude kalkoenen
 • Wat is er typisch aan de ontlasting?
  okergeel en plat
 • Hoe verloopt de algemene toestand?
  vermageren > sterfte
 • Hoe kan je de diagnose op een levend dier stellen?
  symptomen > okergele mest en apathie
 • Hoe kan je de diagnose post mortem stellen?
  lever > geelgroene circulaire inzinkingen en grijsachtige periferie
  caeca > verdikt met ulcera en fibrineuze inhoud
 • Waarom is behandeling onmogelijk?
  omdat nitro-imidazoles bij deze dieren verboden zijn
 • Welke middelen kan je bij siervogels gebruiken?
  • dimetridazole
  • ronidazole
  • metronidazole
  • ipronidazole
 • Wat kan je nog geven behalve nitro-imidazoles?
  antibiotica breed spectrum > bacteriele complicaties vermijden
 • Welke preventie maatregelen?
  • hygiënische maatregelen
  • kippen en kalkoenen gescheiden houden
 • 1.1.2 Coccidiose

 • Wat veroorzaak eimeria?
  enteritis
 • Bij welke vogelsoorten zien we eimeria?
  kip, kalkoen, parelhoenders
 • Iedere vogelsoort heeft zijn eigen diersoortspecifieke eimeria stammen.
 • Hoe wordt eimeria overgedragen?
  feco-orale besmetting
 • Wat is de prepatente periode?
  5-15 dagen
 • Gesporuleerde oocysten zijn zeer resistent!!
 • Hoe komen de sporozoieten vrij uit oocyst?
  trypsine en gal inwerking
 • Welke vormen van vermeerdering vinden er plaats in de darmwand?
  schizogonie
  gametogonie
 • Welke immuniteit ruimt de intra-cellulaire parasieten op?
  cellulaire immuniteit
 • Is er kruis immuniteit tussen de verschillende eimeria?
  NEE
 • Wat is weefseltropisme?
  verschillende eimeria hebben voorkeur voor een bepaald segment van de darm
 • Waar zitten de volgende parasieten? Wat veroorzaken ze?
  • E. tenella
  • E. necatrix
  • E. brunetti
  • E. tenella = caeca, hemorrhagische ontsteking
  • E. necatrix = middelste deel dunne darm, suf, daling eetlust/groei, cyanotische kopversiersels, slijmerige feces evt. met bloed
  • E. brunetti = laatste deel dunne darm, frequent sterfte
 • 4 manieren om de diagnose te stellen?
  1. aantonen/identificatie met flottatie methode, kwantificatie met OPG McMaster
  2. lesiescore darmletsels bij autopsie
  3. aantonen oocysten via afkrabsels mucosa letsels
  4. aatonen eimeria DNA met PCR
 • Waarom is de lesiescore belangrijk?
  1. economische weerslag + omvang probleem bepalen
  2. noodzaak behandeling inschatten
  3. effect van bestrijdingsprogramma's bekijken
 • Op welke 2 elementen is de lesiescore gebaseerd?
  1. gradatie darm letsels 0 tot +4
  2. localisatie letsels (in welk segment?)
 • Hoe zien de letsels van deze parasieten eruit?
  • E. tenella
  • E. necatrix
  • E. brunetti

  • E. tenella = aantal petechiën t/m bloed gevulde caeca
  • E. necatrix = witte plaques en rode petechiën(peper en zout aspect)
  • E. brunetti = inflammatie tot roze-rood gestreepte letsels
 • Waarom vind je bij E. necatrix geen oocysten in afkrabsels?
  Omdat er in de darm alleen aseksuele vermeerdering plaats vind, oocysten vind je dus alleen in het caecum
 • Welke methode voor een kwalitatieve test?
  flottatie
 • Welke methode voor een kwantitatieve test?
  McMaster
 • Waarom is het belangrijk de species te differentiëren?
  verschillen in pathogeniciteit en reproductiviteit
 • Via welke weg worden de dieren vaak behandeld?
  drinkwater
 • Wanneer is de kritieke periode ongeveer?
  3-6 weken oud
 • Hoe kan resistentie van de eimeria parasiet voorkomen worden?
  verschillende anticoccidiose middelen in rotatie gebruiken
 • Wat is het voordeel van ionoforen t.o.v. chemische producten?
  doden niet alle parasieten af = kans om immuniteit op te bouwen
 • Waarom is er bij polyether ionoforen een kruisresistentie en bij de chemische producten niet?
  de polyether ionoforen hebben een zelfde werkingsmechanisme
 • Welke 2 soorten anticoccidiose middelen zijn er?
  polyether ionoforen
  gesynthetiseerde chemische producten
 • Hoe wordt anticoccidiose middel toegediend?
  oraal gemengd met het voedsel
 • Waarom wordt het vaccins soms op de kuikens gesprayed?
  omdat ze van nature naar elkaar pikken = orale opname
 • Hoe word het vaccin toegediend?
  oraal
 • Welke dieren krijgen het vaccin?
  kostbare ouderdieren en leghennen
 • Wat voor soort vaccin is het?
  levend verzwakte vaccins
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe ga je de diagnose stellen?
Hok onderzoeken op rode puntjes
Hoe kan men de diagnose stellen?
 • in trachea kijken met lampje(rode wormen)
 • aantonen eieren in feces

Hoe kan de diagnose gesteld worden?
Typische eieren in feces
Hoe kan je de diagnose post mortem stellen?
lever > geelgroene circulaire inzinkingen en grijsachtige periferie
caeca > verdikt met ulcera en fibrineuze inhoud
Behandeling?
insecticiden en acariciden
Bij welke vogels gezien?
degene met een los verenkleed
Symptomen?
irritatie, rusteloos, beschadigd verenkleed
Behandeling?
benzimidazoles
praziquantel
Tussengastheer?
Crustaceeën
Symptomen?
zware schade en sterfte